Koniec palenia węglem w Krakowie

Od 1 września 2019 r. w Krakowie wszedł całkowity zakaz palenia węglem i drewnem.

Kraków | autor: Jar.ciurus | źródło: Wikimedia Commons | lic. CC BY-SA 3.0 PL

Wprowadzenie ograniczeń jest wynikiem przyjęcia w styczniu 2016 roku przez Sejmik Województwa Małopolskiego tzw. uchwały antysmogowej. Uchwała jest aktem prawa miejscowego i obowiązuje wszystkie podmioty na terenie Krakowa.

W praktyce zakazane zostaje stosowanie węgla, drewna oraz innej biomasy w kotłach i piecach. Ograniczenie dotyczy również opalania kominków i dużych, stacjonarnych grilli. W instalacjach dopuszczone jest stosowanie wyłącznie: gazu ziemnego wysokometanowego lub zaazotowanego (w tym skroplonego gazu ziemnego), propan-butanu, biogazu rolniczego lub innego rodzaju gazu palnego oraz lekkiego oleju opałowego.

Za złamanie zakazu grozi mandat w wysokości do 500 zł. W przypadku nieprzyjęcia mandatu miasto może złożyć wniosek do sądu, który ma możliwość wymierzenie grzywny do 5 000 zł. Władze zastrzegają, że każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. Przy ustalaniu wysokości mandatu pod uwagę będą brane uwarunkowania socjalne, prawne i techniczne.

Za kontrolę odpowiedzialna będzie straż miejska, Wydział ds. Jakości Powietrza oraz Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. W ostatnich trzech latach jednostki te przeprowadziły na terenie Krakowa prawie 21,5 tysiąca kontroli – przy użyciu monitorów pyłu zawieszonego, kamer termowizyjnych, dronów.

Wprowadzenie uchwały antysmogowej poprzedzone byłą akcją likwidacji palenisk węglowych. Od 1995 r. w Krakowie wymieniono ponad 45 tys. palenisk, z czego 25 tys. w ostatnich 8 latach. Dzisiaj na terenie miasta pozostaje około 4 000 pieców opalanych węglem i drewnem. Głównymi przyczynami braku wcześniejszej wymiany jest brak zainteresowania oraz skomplikowany stan prawny nieruchomości.

Na terenie województwa małopolskiego już pod lipca 2017 r. obowiązuje uchwała antysmogowa  – zdecydowanie mniej rygorystyczna. Poza Krakowem nie wolno spalać mułów, flotów i miałów węglowych (węgla o zawartości ziaren 0-3 mm powyżej 15%) oraz drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Zakaz eksploatacji pozaklasowych kotłów na paliwa stałe zacznie od początku 2023 roku.