Gdańsk zmienił Studium: port nie zajmie plaży i lasu na Stogach

Rada Miasta Gdańska pod koniec czerwca jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska” w części dotyczącej terenów obejmujących plażę i las na Stogach.

Widok na port w Gdańsku z plaży na Stogach

Widok na port w Gdańsku z plaży na Stogach / fot. kreon1974 / Panoramio.com / lic. CC-SA-3.0

Zmiana Studium, przyjętego zaledwie w kwietniu 2018 roku, jest efektem działań mieszkańców, którzy apelowali do radnych o zmiany w dokumencie. Zawierał on zapisy o ustaleniu na kontrowersyjnych terenach funkcji dominującej przemysłowo-składowo-usługowo-portowej”.

By móc przyjąć Studium dla całego miasta, lecz jednocześnie ochronić plażę na Stogach, już w dniu uchwalenia Studium radni podjęli decyzję o przystąpieniu do zmian w ledwo co uchwalonym dokumencie. Zmiany dotyczą terenów w granicach administracyjnych Portu Morskiego Gdańsk. Są to tereny nadmorskie o powierzchni około 10 hektarów oraz blisko 40 hektarów lasu. Przyjęte zapisy oznaczają, że port będzie rozwijał się w stronę morza.

Wyłożenie do wglądu odbyło się w kwietniu tego roku, czyli blisko rok po. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska z 27 czerwca 2019 r., teren wschodni został przeznaczony na plażę i zieleń krajobrazowo-ekologiczną, obszar zachodni – na las (z możliwością realizacji niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym kolejowej). Ponadto plaża została objęta granicami osnowy przyrodniczej, elementu Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie.