Milena Stettner, fotografia nr 1

Milena Stettner, fotografia nr 1