Milena Stettner, fotografia nr 2

Milena Stettner, fotografia nr 2