input_x_y

input_x_y

Rys. 5. Określenie docelowych współrzędnych dla punktu.