enter_coordinates

enter_coordinates

Rys. 5. Określenie docelowych współrzędnych dla punktu.