AKTUALNOŚCI

layout_view_poczatek

layout_view_poczatek

Rys. 1. Przełączanie widoku na układ wydruku.