elementy_pomocnicze

elementy_pomocnicze

Rys. 4. Układ wydruku z dodatkowymi elementami: linijkami, prowadnicami i siatką.