Solacz 1911 2

Solacz 1911 2

Wycinek z planu Poznania (Pharus Verlag Berlin) z roku 1911 przedstawiający dzielnicę Sołacz | Archiwum Państwowe w Poznaniu