AKTUALNOŚCI

Solacz 1911

Solacz 1911

Fragment planu Poznania z 1911 roku obejmujący dzielnicę Sołacz | Archiwum Państwowe w Poznaniu