Przykładowa karta obiektu z założeniami do kształtowania przestrzennego – Park Centralny Źródło: http://geoankietaolsztyn.pl/wyniki-badan-geoankieta-olsztyn/

Przykładowa karta obiektu z założeniami do kształtowania przestrzennego – Park Centralny Źródło: http://geoankietaolsztyn.pl/wyniki-badan-geoankieta-olsztyn/

Przykładowa karta obiektu z założeniami do kształtowania przestrzennego – Park Centralny Źródło: http://geoankietaolsztyn.pl/wyniki-badan-geoankieta-olsztyn/