Polskie gminy chcą być zrównoważone

We wtorek, 12 czerwca br., w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie odbyła się ósma edycja konferencji Innowacyjna Gmina. Zainteresowani przedstawiciele samorządów już kolejny raz mieli okazję pogłębić swoją wiedzę dotyczącą rozwoju gmin przez nich zarządzanych.

W czasie tegorocznej edycji konferencji eksperci  wraz z samorządowcami poruszyli tematy takie jak m.in. optymalizacja zużycia energii w gminach przy pomocy najnowszych rozwiązań oraz finansowanie tych działań w systemie ESCO, rozwój zrównoważonego transportu miejskiego oraz zastosowanie projektów PPP przy realizacji inwestycji w gminach. W dyskusji dotyczącej zrównoważonego rozwoju gmin samorządowcy wyraźnie opowiedzieli się za zrównoważonym rozwojem. Widać wyraźnie, że polskie gminy chcą być zrównoważone. Najmłodsze  pokolenia Polaków coraz większą wagę zwracają na jakoś życia, możliwości spędzenia czasu, jakość  powietrza  oraz  efektywny i ekologiczny transport. Takie wyzwania stoją przed samorządowcami  w perspektywie najbliższych lat.

Osobom, które wzięły udział w tym wydarzeniu zaprezentowano Ranking Polskich Miast Zrównoważonych, kierunki w jakich powinien się rozwijać transport w miastach oraz możliwości finansowania inwestycji infrastrukturalnych w gminach w związku z rozwojem elektromobilności. Ponadto przedstawione zostały możliwości dofinansowania ze środków unijnych projektów PPP z zakresu modernizacji energetycznej infrastruktury komunalnej.

Konferencji towarzyszyły całodniowe warsztaty poświęcone rewitalizacji terenów poprzemysłowych, na których uczestnicy mogli zdobyć umiejętności posługiwania się narzędziami GIS w ramach programu Interreg.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Prezydent m.st. Warszawy, Ministerstwo Energii, Związek Powiatów Polskich.

Partnerami głównymi byli: CEZ ESCO POLSKA, Arcadis Sp. z o.o..

Partnerami merytorycznymi konferencji byli: ENGIE Polska, Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA., Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak i Kordasiewicz sp. j., Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii, Stowarzyszenie Ład na Mazowszu, Astromal, Warbud, Kancelaria M. Mazurek i Partnerzy, Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sołtysiński Kawecki & Szlęzak oraz ARMSA.

Patronat medialny nad konferencją objęli: Businessman.pl, Forum PPP, Forum Samorządowe, Teraz Środowisko, Przegląd Komunalny, Serwis Administracyjno-Samorządowy, ESCO w Polsce, Press Interwizja.Warszawa TV.

Zdjęcia z konferencji oraz prezentacje prelegentów można znaleźć na stronie greenwarsawconferences.org.pl