AKTUALNOŚCI

Kraków: konkurs dla studentów na projekt parku naturalistycznego w Branicach

Urząd Miasta Krakowa oraz Studenckie Koło Naukowe ARBOIS Politechniki Krakowskiej ogłosiło konkurs na projekt parku naturalistycznego w Branicach.

Konkurs na projekt nasadzeń zastępczych pn. „Zielona inwestycja” skierowany jest do studentów kierunku architektura krajobrazu oraz kierunków pokrewnych krakowskich uczelni wyższych. Celem konkursu jest stworzenie projektu parku naturalistycznego na 6-hektarowej, gminnej działce w Branicach. Mają tam być sadzone drzewa w ramach tzw. kompensacji przyrodniczej, która jest elementem decyzji zezwalających na usunięcie roślinności.

W ramach współpracy Miejskiego Architekta Krajobrazu ze środowiskiem akademickim powstał pomysł na zorganizowanie wśród studentów konkursu na projekt parku krajobrazowego o charakterze naturalistycznym, który miałby powstać właśnie na działce przy ul. Branickiej. Warto pamiętać, że teren ten, zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Krakowa został przeznaczony pod różnorodne formy zieleni nieurządzonej z dopuszczeniem m.in. funkcji sportowych. Uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzyć projekt naturalnego parku, złożonego z gatunków rodzimych, który wkomponowany w otoczenie sprawi wrażenie, jakby był tam od zawsze.

Prace konkursowe należy składać w terminie do 20 marca 2015 roku do godziny 12:00 w sekretariacie Instytutu Architektury Krajobrazu, Kraków, ul. Warszawska 24, gmach WA, pokój nr 8. Projekty oceni jury konkursowe, w składzie którego jest m.in. prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm, a także przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa oraz Studenckiego Koła Naukowego Politechniki Krakowskiej.

Regulamin konkursu.

Źródło: Kraków.pl