Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Monte Cassino wraz z otoczeniem w Krośnie

Prezydent Miasta Krosna ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Monte Cassino wraz z otoczeniem w Krośnie. 

Obszar opracowania

Udział w konkursie mogą wziąć:

 • osoby fizyczne legitymujące się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe o kierunku architektura i urbanistyka lub architektura albo;
 • osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi ww. wykształcenie.

Termin składania prac konkursowych do dnia 9 października 2015 r. w godzinach od 7:30 do godz. 15:00. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 23 października 2015 r.

W Konkursie na nagrody przeznaczono 24 000 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych) brutto.

Organizator Konkursu przewiduje następujący podział nagród:

 • pierwsza nagroda – kwota brutto 12 000 zł (dwanaście tysięcy złotych),
 • druga nagroda – kwota brutto 7 000 zł (siedem tysięcy złotych),
 • trzecia nagroda – kwota brutto 5 000 zł (pięć tysięcy złotych).

Zgłoszone prace konkursowe oceniać będzie 7-osobowy Sąd konkursowy:

 • inż. architekt Ruben Bardanaszwili – Przewodniczący Sądu Konkursowego,
 • mgr inż. architekt Alicja Zajdel-Olesiak – Główny specjalista Wydział Planowania Przestrzennego
 • i Budownictwa – Sędzia referent Sądu Konkursowego,
 • mgr inż. architekt Iwona Skomiał – Sędzia Sądu Konkursowego,
 • mgr inż. architekt Marek Gransicki – Sędzia Sądu Konkursowego,
 • mgr inż. arch, Zbigniew Kasiński – Architekt Miasta, Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Sędzia Sądu Konkursowego,
 • mgr inż. Ryszard Sokołowski – Naczelnik Wydziału Drogownictwa, Sędzia Sądu Konkursowego
 • mgr inż. Krzysztof Smerecki – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Sędzia Sądu Konkursowego,
 • Sekretarz Konkursu: mgr Marek Bednarz – Z-ca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Budownictwa.

Załącznik, w którym znajdują się szczegółowe informacje dotyczące Konkursu można pobrać pod tym adresem.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna tel. 0 13 47 43 202, [email protected].

Do pobrania:

źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krosna