Deborah Stevenson “Miasto”

Czym jest miasto? Jak powstało? Jakie procesy wspiera, jakie spełnia funkcje, jakim celom służy?

– tak rozpoczyna się próba ustosunkowania się do refleksji miejskich w wydanej pod dość ogólnym tytułem “Miasto” książki australijskiej badaczki, Deborah Stevenson.

Deborah Stevenson Miasto

Deborah Stevenson “Miasto”

Publikacja jest spojrzeniem na funkcjonowanie miast, będących dziś miejscem życia większości osób na planecie. Jest to próba analizy, nie tylko socjologicznej, pojmowania współczesnego miasta. Autorka przybliża miasto z różnych perspektyw, wskazując, że miasto nie jest tylko twardą i fizyczną przestrzenią, ale i elementem “miękkich” elementów codziennego życia. Jest też analizą miasta jako lokalizacji koncepcji współczesnej myśli społecznej i ekonomicznej. Stevenson analizuje powiązania i osadzanie się kategorii gospodarczych: neoliberalizmu, nierówności, globalizacji czy gentryfikacji w kształtowaniu struktury, przestrzeni i fizycznej formy miast, przedstawiając przyczyny i skutki.

Stevenson podejmuje również próbę zrozumienia funkcjonowania przedmieść. Nie unika jej również rola życia nocnego w miastach oraz próba analizy wyzwań związanych z próbą jego wprowadzania. Szuka również znaczenia przestrzeni publicznej w realizacji wszelkich miejskich różnorodności. Analizuje również próby tworzenia koncepcji rozwojowych miast, nie tylko w przestrzeni fizycznej, wskazując na ich wieloaspektowość znaczenie w rozwoju oraz wpływ na wizerunek, marketing i współzawodnictwo miast, a docelowo: przyciąganie mieszkańców i kapitału. Przybliża miasto emocjonalne oraz wpływ odczuć na odbieranie miast.

Publikacja zainteresuje zarówno z zakresu socjologii, nauk społecznych i humanistycznych, jak i osób poszukujących wątków dotyczących geografii, urbanistyki. Polskie wydanie wzbogacone zostało o materiał ilustracyjny, który prezentuje wybrane aspekty polskich miast. Choć autorka odnosi się do procesów globalnych lub dziejących się w innych krajach, to twórcy polskiej edycji sugerują nam, że możemy obserwować wybrane aspekty również w polskich miastach.

Tytuł: Miasto (The City)
Autor: Deborah Stevenson
Wydawnictwo: #części_proste
Miejsce i rok wydania: Gdańsk, 2019

Konkurs “Miasto”

Mamy dla was egzemplarz książki „Miasto” autorstwa Deborah Stevenson, ufundowana przez wydawcę – Wydawnictwo Części Proste. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie: “W jakim mieście pracuje naukowo autorka publikacji?” Poprawne odpowiedzi wysyłajcie drogą mailową pod adres [email protected]. W tytule prosimy o podanie imienia i nazwiska.

Zwycięzcą zostanie osoba, która wyśle poprawną odpowiedź najbliżej wyznaczonej przez nas daty i godziny, która zawiera się w okresie 24 lipca 2020 r. do 26 lipca 2020 r. do godziny 23:59. Decyduje godzina otrzymania wiadomości.

Regulamin