Koncepcja 22 architekci

Koncepcja 22 architekci

II nagroda; foto: 22architekci