Wydarzenia

Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

 • To event minęło.

LXXV seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI “PRAKTYKA WDRAŻANIA SMART CITY pierwsze funkcjonujące rozwiązania, możliwości finansowe”

30 czerwca 2015

480PLN
10:00 Wykład: Rola inteligentnych specjalizacji w programowaniu innowacyjnego rozwoju na poziomie krajowym i regionalnym:

 • Specjalizacje regionalne a Strategia Europa 2020.
 • Ramy strategiczne krajowych inteligentnych specjalizacji.
 • Inteligentna specjalizacja priorytetem rozwoju regionalnej polityki innowacyjnej.

Dr Dorota Miłek
(Adiunkt w Katedrze Ekonomii i Finansów Politechniki Świętokrzyskiej)

10:30 Wykład: Inteligentne Miasta w Programie Horyzont 2020. Wykorzystanie potencjału „Horyzont 2020” do budowania efektywnej strategii inteligentnego miasta.

 • Założenia i cele europejskiego programu Horyzont 2020.
 • Zasady uczestnictwa w programie.
 • Potencjalni uczestnicy i beneficjenci.
 • Sposoby ewaluacji złożonych projektów.

Jan Lisowski
(Ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE)

11:00 Wykład: Integrująca rola geoinformacji w tworzeniu i implementacji koncepcji smart city.

 • Jaka jest rola danych przestrzennych w budowie systemów smart city oraz w zarządzaniu miastem.
 • Jak uzyskać efekt synergii poprzez łączenie różnorakich analiz dziedzinowych z analizami geoprzestrzennymi.
 • Jak opracować integrującą platformę geoinformacyjną będącą fundamentem dla wielu systemów dziedzinowych.
 • Jak stworzyć nowy interfejs do miejskich rejestrów danych w celu budowania innowacyjnych systemów informacyjnych i geoinformacyjnych oraz nowych e-usług.
 • Geopartycypacja społeczna czyli jak zwiększyć wpływ mieszkańców na podejmowane w mieście decyzje.

Prof. dr hab. inż. Robert Olszewski
(Politechnika Warszawska)

11:30 Case study: Geoportal jako narzędzie komunikacji i zarządzania na przykładzie Płocka.

 • Smart Płock – koncepcja inteligentnego miasta;
 • Strategia realizacji projektu;
 • Prototyp geoportalu miejskiego, elementem o kluczowym znaczeniu.

Cezary Supeł
(Koordynator Zespołu Projektów Innowacyjnych i Działań Badawczo Rozwojowych Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Płocka)

11:50 Blok prezentacji sponsorskich.
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:30 Case study: Jak zoptymalizować zużycie energii w mieście?

 • Czy gmina potrzebuje zarządzania energią?
 • Dlaczego warto powołać w strukturach samorządowych komórkę odpowiedzialną za monitoring i optymalizację zużycia różnych form energii w majątku gminy?
 • Jakie przynosi to korzyści i oszczędności?
 • Czy wystarczą tylko działania inwestycyjne w efektywność energetyczną, czy trzeba czegoś więcej, aby osiągnąć status smart city?
 • Jak zaangażować w ten proces mieszkańców?

Katarzyna Kordas
(Inspektor Biuro Zarządzania Energią, Urząd Miejski w Bielsku-Białej)

13:10 Case study: Jak lepiej zarządzać procesami w urzędzie dzięki aplikacji Business intelligence?

 • Definiowanie celów strategicznych.
 • Długoterminowe planowanie przedsięwzięć i ustalanie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 • Definiowanie programów i projektów.
 • Definiowanie i planowanie zadań budżetowych.
 • Monitorowanie.
 • Zarządzanie ryzykiem, planowanie audytów.

Piotr Wierzchosławski
(Kierownik Referatu Monitorowania Procesów i Zadań Wydziału Organizacji i Nadzoru, Urząd Miasta Kraków)

13:50 Case study: Jak upłynnić transport miejski dzięki ITS?

 • Jak przygotować się do wdrożenia ITS w mieście:
  • harmonogram realizacji,
  • zakres,
  • zarządzanie projektem.
 • Jakie są korzyści z wdrożenia ITS:
  • dla pasażerów,
  • dla kierowców,
  • dla służb miejskich.
 • Opcje rozwoju ITS.

Błażej Trzcinowicz
(Zastępca Dyrektora Wydziału Transportu, Urząd Miejski Wrocławia)

14:30 Przerwa, poczęstunek
14:50 Wykład: Identyfikacja tożsamości w Smart City

 • Tradycyjne metody identyfikacji
 • Trendy w identyfikacji
 • Przedmioty wykorzystywane do identyfikacji
 • Techniki zdalnej identyfikacji
 • Pośrednia identyfikacja osób

Kamil Czaplicki
(Katedra Prawa Informatycznego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

15:20 Wykład: Otwarte dane w smart city – podstawy prawne.

 • Rozumienie pojęcia otwartych danych – warunki dla otwartych danych.
 • Kategorie problemów związanych z regulacją prawną otwartych danych z punktu widzenia potrzeb smart city.
 • Rodzaje przepisów prawa i ich ocena z punktu widzenia potrzeb smart city.

Dr Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN)

16:00 Wykład: Miasta jednym z głównych beneficjentów funduszy unijnych 2014-2020?

 • Gdzie w nowych funduszach unijnych jest miejsce dla miast?
 • Na jakie inwestycje można pozyskać dofinansowanie?
 • Na jaki poziom dofinansowania można liczyć?
 • Na co należy zwracać szczególną uwagę, aby przygoda z funduszami nie stała się koszmarem?

Ingrid Szrajer
(Doradca ds. funduszy unijnych, Acces Consulting)

17:00 Zakończenie konferencji

Miejsce

warszawa
Polska + Google Map

Organizator

Centrum Promocji Informatyki