AKTUALNOŚCI

Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

  • To event minęło.

Kuchnia badań miejskich

22 lutego 2019 - 23 lutego 2019

Sekcja Socjologii Miasta PTS wraz z Oddziałem Poznańskim PTS, Instytutem Socjologii UAM oraz Fundacją Naukową im. Floriana Znanieckiego, ma wielką przyjemność zaprosić badaczy tematyki miejskiej na pierwszą edycję warsztatów metodologicznych pt. Kuchnia badań miejskich. Ideą wydarzenia jest stworzenia platformy wymiany doświadczeń dla akademików z różnych ośrodków naukowo-badawczych i subdyscyplin socjologii. Dla klimatu sprzyjającego dyskusji przewidujemy grono maksymalnie 30 uczestników.

W czasie dwudniowych warsztatów odbędzie się sesja plenarna (prezentacja zrealizowanych projektów badawczych) oraz warsztaty dotyczące: badania jakości życia w miastach, geografii społecznej (wykorzystanie pozycjonowania GPS) socjologii wizualnej (wideospacery i inne narzędzia) oraz badania tożsamości społeczno-przestrzenna w mieście. Nie zabraknie również warsztatów z pisania tekstów do czasopism z listy Journal Citation Reports.

Nabór trwa do 15 stycznia 2019 – REJESTRACJA

Zakres tematyczny warsztatów:

Geotagowana fotografia mobilna jako źródło informacji przestrzennej

Warsztaty odbędą się według następującego planu: (1) część terenowa – zademonstrowanie możliwości urządzeń mobilnych (smartfonów) dla gromadzenia danych przestrzennych (m.in. na przykładzie fotografii graffiti), (2) część kameralna – importowanie danych przestrzennych z geotagowanych fotografii, (3) wykorzystanie GIS dla wizualizacji danych przestrzennych pozyskanych z geotagowanych fotografii, (4) dyskusja o potencjale i ograniczeniach mapowania zjawisk i procesów przestrzennych przy użyciu urządzeń mobilnych takich jak smartfon. Po zajęciach uczestni(k/czka) posiądzie następujące umiejętności: wykorzystanie fotografii mobilnej jako metody pozyskiwana danych przestrzennych, (2) pozyskiwanie informacji przestrzennej z geotagowanej fotografii oraz (3) wykorzystanie oprogramowania GIS dla wizualizacji danych przestrzennych pozyskanych z geotagowanej fotografii. Prowadzący: dr Piotr Trzepacz (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ).

Monitoring jakości życia w miastach

Warsztaty odbędą się według następującego planu: (1) wprowadzenie w tematykę badań jakości życia (przedstawienie m.in. ogólnych zasad projektowania badań jakości życia i konstrukcji wskaźników), (2) omówienie tradycji badań nad jakością życia w Poznaniu oraz potencjału ich wykorzystania przez miasto i podległe instytucje publiczne, (3) nabycie praktycznych umiejętności projektowania badań jakości życia z zastosowaniem technik wywiadów kwestionariuszowych tradycyjnych, jak i wspomaganych komputerowo. Po zajęciach uczestni(k/czka) posiądzie następujące umiejętności: (1) wyznaczanie głównych obszarów badania jakości życia z perspektywy mieszkańców oraz władz miasta i instytucji publicznych, (2) projektowanie badań jakości życia z zastosowaniem technik wywiadów kwestionariuszowych, (3) budowanie skal i wskaźników do pomiaru aspektów jakości życia oraz (4) zastosowanie wartości wskaźników w kontekście realizacji monitoringu strategicznego. Prowadzący: dr Andrzej Siatkowski (Instytut Socjologii UAM, Centrum Badań Społecznych)

Tożsamość społeczno-przestrzenna w miastach

Warsztaty odbędą się według następującego planu: (1) przegląd teorii socjologicznych uzasadniających badanie tożsamości przestrzennych w powiązaniu z innymi tożsamościami, (2) omówienie przykładów badań empirycznych traktujących przestrzeń i jej społeczne definiowanie jako ważny punkt tożsamościowego odniesienia różnych grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków etnicznych, (3) wskazanie materiałów przydatnych badawczo w jakościowej i ilościowej analizie interesujących nas zjawisk, (4) ćwiczenia i dyskusje, których efektem będą praktyczne wskazówki dla tworzenia narzędzi ułatwiających badanie wpływu przestrzeni na budowanie różnych tożsamości społecznych. Po zajęciach uczestni(k/czka) posiądzie następujące umiejętności: (1) pogłębienie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat powiązania tożsamości społecznych z kategorią przestrzeni oraz na temat badań empirycznych ujawniających istnienie relacji między identyfikacjami przestrzennymi i społecznymi, (2) nabycie umiejętności stosowania metod i narzędzi badawczych zaprezentowanych w trakcie warsztatów do realizacji własnych projektów badawczych oraz (3) pogłębienie kompetencji interpretowania zjawisk społecznych poprzez pryzmat przynależności do określonych kategorii społeczno-przestrzennych. Prowadzący: dr Jacek Kubera (Instytut Zachodni).

Analiza wizualna fotografii

Tematem warsztatu będzie wykorzystanie dokumentacji fotograficznej jako metody systematyzowania i pogłębiania obserwacji terenowej, a także generowania pierwszych hipotez badawczych. Podczas warsztatu zaprezentowana zostanie technika skryptów fotograficznych (shooting script), opracowana przez Charlesa Suchara (1997). Technika omówiona zostanie na przykładzie dwóch projektów badawczych: “Niewidzialne miasto. Cele i konsekwencje pozainstytucjonalnych form modyfikowania przestrzeni miejskiej” (2011-2012), oraz “De-Re-Bord. Społeczno-przestrzenne transformacje na niemiecko-polskich obszarach przygranicznych. Praktyki zacierania i odtwarzania granicy”. Po zajęciach uczestni(k/czka) posiądzie następujące umiejętności: (1) szerokie rozeznanie na temat zalet i ograniczeń wykorzystania dokumentacji wizualnej podczas realizowania obserwacji terenowej – zwłaszcza jej pierwszych etapów i w odniesieniu do problematyki związanej z miastem i przestrzenią, (2) poznanie “od kuchni” dwówch interesujących projektów badawczych dotyczących tematyki miejskiej, które mogą stanowić źródło inspiracji dla badań i projektów realizowanych przez uczestników, a także być wykorzystywane podczas zajęć ze studentami. Prowadzący: dr Maciej Frąckowiak (Instytut Socjologii UAM)

REJESTRACJA

Termin warsztatów: 22-23 lutego 2019
Nabór do 15 stycznia 2019 (termin uiszczenia opłaty dla uczestników – 25 stycznia do 10 lutego 2019).
Koszt uczestnictwa: 200 PLN (dla gości z zewnątrz) lub 150 PLN (dla członków PTS)
Miejsce: Kampus WNS UAM (Szamarzewskiego 89/91)

Szczegóły

Start:
22 lutego 2019
Koniec:
23 lutego 2019
Wydarzenie Category:
Wydarzenie Tagi:
, ,

Miejsce

Kampus WNS UAM
Szamarzewskiego 89/91
Poznań, wielkopolskie 60-568 Polska
+ Google Map
Strona internetowa:
http://wns.amu.edu.pl/

Organizator

Polskie Stowarzyszenie Socjologiczne
Telefon:
500 186 736
Email:
pts@ifispan.waw.pl
Strona internetowa:
http://pts.org.pl/