RaportRowerowy2017

RaportRowerowy2017

Warszawski Pomiar Ruchu Rowerowego 2017 | Maksymalne natężenie godzinne ruchu rowerowego w dzień powszedni rano w godz. 7-9 według kierunku jazdy