AKTUALNOŚCI

przykład_orto

przykład_orto

Rys. 5. Fragment ortofotomapy podłączonej do aplikacji ArcMap za pomocą usługi WMS.