Teren po przekształceniu, źródło: http://www.publicspace.org/en/works/g327-parku-1km, prawa autorskie: ATENASTUDIO

Teren po przekształceniu, źródło: http://www.publicspace.org/en/works/g327-parku-1km, prawa autorskie: ATENASTUDIO

Teren po przekształceniu, źródło: http://www.publicspace.org/en/works/g327-parku-1km, prawa autorskie: ATENASTUDIO