Przykład regionalizacji wg J. Kondrackiego

Przykład regionalizacji wg J. Kondrackiego

Przykład regionalizacji fizycznogeograficznej Polski wg J. Kondrackiego