2020 Lodz specustawa

2020 Lodz specustawa

Wizualizacja inwestycji przy ulicy Piłsudskiego w Łodzi, na który zgodzili się radni | fot. materiały inwestora, opublikowane w ramach konsultacji społecznych projektu