Krakow speustawa wniosek

Krakow speustawa wniosek

Wyłożony do wglądu wniosek złożony w ramach specustawy mieszkaniowej w Krakowie przu ul. Królowej Jadwigi | proj. R.Kozakiewicz-Opałka | za: UM Kraków

Krakow speustawa wniosek