sierpien 2019 Specustawa odmowy

sierpien 2019 Specustawa odmowy

Uchwały o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. W przypadku Biskupca, choć uchwała została przyjęta przez radnych, to została odrzucona przez wojewodę.

Uchwały o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.