AKTUALNOŚCI

Procedura planistyczna

Zestawienie dat wyłożeń planów miejscowych, terminów dyskusji i składania uwag oraz terminy wniosków do przystąpień do sporządzania planów.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

przystąpienie do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego; termin składania wniosków: 31 lipca 2017; link

biala podlaska

brak


Białystok

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Leśna Dolina w Białymstoku (rejon ul. Św. A. Boboli i ul. Bacieczki) – etap I; termin wyłożenia: 13 czerwca do 4 lipca 2017; termin dyskusji publicznej: 21 czerwca 2017; termin składania uwag: 18 lipca 2017; link i materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Sienkiewicza w Białymstoku (rejon ul. Ogrodowej i Fabrycznej); termin wyłożenia: 16 czerwca do 6 lipca 2017; termin dyskusji publicznej: 28 czerwca 2017; termin składania uwag: 20 lipca 2017; link i materiały

przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (w rejonie ulic Wiewiórczej i Niedźwiedziej); termin składania wniosków: 7 sierpnia 2017; link

przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoczęści osiedla Kawaleryjskie w Białymstoku (rejon ulic: Krętej, Pułaskiego i Horodniańskiej); termin składania wniosków: 7 sierpnia 2017; link


Bielsko Biala

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy w rejonie ulicy Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwardońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej; termin składania wniosków: 5 sierpnia 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Ametystowej i ul. Czeremchowej, w obrębie Hałcnów; termin wyłożenia: 1 do 21 sierpnia 2017; termin dyskusji publicznej: 3 sierpnia 2017; termin składania uwag: 4 września 2017; ogłoszenie

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Wyzwolenia, ul. Piekarskiej w Bielsku-Białej; termin wyłożenia: 1 do 21 sierpnia 2017; termin dyskusji publicznej: 10 sierpnia 2017; termin składania uwag: 4 września 2017; ogłoszenie


Bydgoszcz

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bocianowo – Akademia Muzyczna” w Bydgoszczy; termin składania wniosków: 30 czerwca 2017; link


Chełm

brak


Czestochowa

brak

Elblag

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Meble – ulica Żuławska – Południe w Elblągu; termin wyłożenia: 20 kwietnia do 31 maja 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 16 maja 2017; termin składania uwag: 19 czerwca 2017; link

Gdanskwyłożenie do wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego; od 6 czerwca do 31 lipca 2017 roku; link

Wszystkie aktualne wyłożenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; link

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełm rejon skrzyżowania ulic Worcella i Cienistej; termin wyłożenia: 31 maja do 30 czerwca 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 20 czerwca 2017; termin składania uwag: 16 lipca 2017

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulic Posejdona i Junony; termin wyłożenia: 31 maja do 30 czerwca 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 6 czerwca 2017; termin składania uwag: 16 lipca 2017

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień – rejon Potoku Siedlickiego; termin wyłożenia: 30 czerwca do 31 lipca 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 6 lipca 2017; termin składania uwag: 14 sierpnia 2017

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto rejon ulicy Sierocej; termin wyłożenia: 30 czerwca do 31 lipca 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 11 lipca 2017; termin składania uwag: 14 sierpnia 2017

Aktualnie przystąpienia do sporządzeń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspa Sobieszewska rejon rejon między Kanałem Młynówka a ulicą Przegalińską; termin składania wniosków: 10 sierpnia 2017; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orunia rejon ulicy Nowiny 63 a; termin składania wniosków: 10 sierpnia 2017; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niedźwiednik rejon ulicy Leśna Góra; termin składania wniosków: 10 sierpnia 2017; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Fundamentowej; termin składania wniosków: 10 sierpnia 2017; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej II; termin składania wniosków: 10 sierpnia 2017; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przeróbka rejon Nabrzeża Szyprów; termin składania wniosków: 10 sierpnia 2017; link

 

gdynia

wyłożenie do wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni; Termin wyłożenia: 22 lipca do 11 sierpnia 2017; Termin dyskusji publicznej: 9 sierpnia 2017; Termin składania uwag: 25 sierpnia 2017 ; link

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów; Termin wyłożenia: 19 czerwca 2017 do 10 lipca 2017; Termin dyskusji publicznej: 27 czerwiec 2017; Termin składania uwag: 24 lipca 2017; link

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i J. Waszyngtona; Termin wyłożenia: 19 czerwca 2017 do 10 lipca 2017; Termin dyskusji publicznej: 27 czerwiec 2017; Termin składania uwag: 24 lipca 2017; link


Gliwice

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego pomiędzy Aleją Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Portową i ul. Starogliwicką; termin wyłożenia: 16 czerwca 2017 do 14 lipca 2017; termin dyskusji publicznej: 22 czerwca 2017; termin składania uwag: 28 lipca 2017; link

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Pszczyńskiej, Pocztowej i Płażyńskiego; termin wyłożenia: 19 czerwca 2017 do 17 lipca 2017; termin dyskusji publicznej: 5 lipca 2017; termin składania uwag: 31 lipca 2017; link

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulicy Daszyńskiego i ulicy Kozłowskiej; termin wyłożenia: 13 lipca 2017 do 10 sierpnia 2017; termin dyskusji publicznej: 25 lipca 2017; termin składania uwag: 24 sierpnia 2017; link i materiały

Gorzow

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulicy Daszyńskiego i ulicy Kozłowskiej; termin wyłożenia: 27 czerwca 2017 do 19 lipca 2017; termin dyskusji publicznej: 11 lipca 2017; termin składania uwag: 2 sierpnia 2017; link

grudziadz

brak

Kalisz

brak


Katowice

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach w rejonie ulic: Kolejowej i Kościuszki; Termin wyłożenia: 19 czerwca 2017 do 17 lipca 2017; Termin dyskusji publicznej: 21 czerwca 2017; Termin składania uwag: 31 lipca 2017; link


Kielce

brak


Koszalin.

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Rolnej i Gdańskiej w Koszalinie; termin wyłożenia: od 23 maja do 22 czerwca 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 12 czerwca 2017; termin składania uwag: 10 lipca 2017; link

Krakow

 

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Prokocim – Obszar Parkowy”; termin wyłożenia: od 5 czerwca do 4 lipca 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 22 czerwca 2017; termin składania uwag: 18 lipca 2017; link | materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Północ”; termin wyłożenia: od 12 czerwca do 11 lipca 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 11 lipca 2017; termin składania uwag: 26 lipca 2017; link | materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tonie – Zachód”; termin wyłożenia: od 12 czerwca do 11 lipca 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 19 czerwca 2017; termin składania uwag: 25 lipca 2017; link | materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mistrzejowice – ks. Kazimierza Jancarza”; termin wyłożenia: od 26 czerwca do 24 lipca 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 20 lipca 2017; termin składania uwag: 7 sierpnia 2017; link | materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kolna – Obszar Łąkowy”; termin wyłożenia: od 26 czerwca do 24 lipca 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 12 lipca 2017; termin składania uwag: 8 sierpnia 2017; link | materiały


Krosno

brak


legnica

przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy; termin składania wniosków: 19 lipca 2017; link


lublin

wyłożenie do wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego; od 7 czerwca do 12 lipca 2017 roku; termin składania uwag: 4 sierpnia 2017; link


Lodz

wyłożenie do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”; wyłożenie do wglądu w dniach od 17 lipca do 15 września 2017; dyskusja publiczna – 6 oraz 7 września 2017; termin składania uwag – do dnia 9 października 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Wschodniej, Rewolucji 1905 r., Płk. Jana Kilińskiego, Włókienniczej, Stefana Jaracza, Grzegorza Piramowicza i Prezydenta Gabriela Narutowicza; wyłożenie do wglądu w dniach od 20 czerwca do 19 lipca 2017; dyskusja publiczna – 11 lipca 2017; termin składania uwag – do dnia 3 sierpnia 2017; link

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner wraz ze Stawami Stefańskiego oraz dolinę rzeki Gadki, położonej na odcinku od ul. Pabianickiej do południowej granicy miasta; wyłożenie do wglądu w dniach od 21 czerwca do 21 lipca 2017; dyskusja publiczna – 4 lipca 2017; termin składania uwag – do dnia 4 sierpnia 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej park pn. „Park na Janowie”, położonej w rejonie alei Hetmańskiej oraz ulic: Juranda ze Spychowa, Maćka z Bogdańca i Oleńki Billewiczówny; wyłożenie do wglądu w dniach od 11 lipca do 8 sierpnia 2017; dyskusja publiczna – 1 sierpnia 2017; termin składania uwag – do dnia 29 sierpnia 2017; link

Nowy Sacz

brak


Olsztyn

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zimowej i Jesiennej w Olsztynie; termin składania wniosków: 24 lipca 2017; link


Opole

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „plac dworcowy” w Opolu; termin składania wniosków: 21 lipca 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVd” w Opolu; termin wyłożenia od 14  czerwca do 13 lipca 2017; termin dyskusji publicznej: 22 czerwca 2017; termin składania uwag: 27 lipca 2017; link i materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wójtowa Wieś II” w Opolu; termin wyłożenia od 5 lipca do 2 sierpnia 2017; termin dyskusji publicznej: 27 lipca 2017; termin składania uwag: 16 sierpnia 2017; link i materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczepanowice I” w Opolu; termin wyłożenia od 19 lipca do 18 sierpnia 2017; termin dyskusji publicznej: 10 sierpnia 2017; termin składania uwag: 1 września 2017; link i materiały


Poznan

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „JUNIKOWO – PÓŁNOC”; termin wyłożenia od 12 lipca do 11 sierpnia 2017; termin dyskusji publicznej: 18 lipca 2017; termin składania uwag: 25 sierpnia 2017; link i materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy W. Engeströma w Poznaniu; termin wyłożenia od 21 czerwca do 20 lipca 2017; termin dyskusji publicznej: 27 czerwca 2017; termin składania uwag: 3 sierpnia 2017; link i materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Paderewskiego – Szkolna” w Poznaniu; termin wyłożenia od 21 czerwca do 20 lipca 2017; termin dyskusji publicznej: 27 czerwca 2017; termin składania uwag: 3 sierpnia 2017; link i materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej” w Poznaniu; termin wyłożenia od 26 czerwca do 24 lipca 2017; termin dyskusji publicznej: 3 lipca 2017; termin składania uwag: 7 sierpnia 2017; link i materiały

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulicy Droga Dębińska” w Poznaniu; termin wyłożenia od 29 czerwca do 27 lipca 2017; termin dyskusji publicznej: 6 lipca 2017; termin składania uwag: 10 sierpnia 2017; link i materiały


przemysl

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Winna Góra II”; termin wyłożenia od 8 do 28 czerwca 2017; termin dyskusji publicznej: 14 czerwca  2017; termin składania uwag: 12 lipca 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przekopana I”; termin wyłożenia od 8 do 28 czerwca 2017; termin dyskusji publicznej: 14 czerwca  2017; termin składania uwag: 12 lipca 2017; link

RADOM

brak

 


rzeszow

przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, przy ul. Wyspiańskiego, na Osiedlu Franciszka Kotuli w Rzeszowie; termin składania wniosków: 12 lipca 2017; link | uchwała

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – po południowej stronie ul. Lwowskiej na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie; termin składania wniosków: 1 sierpnia 2017; link


Siedlce

brak

materiały do wyłożeń


skierniewice

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony u zbiegu ulic: Alei Niepodległości i Rawskiej; termin wyłożenia od 23 czerwca do 21 lipca 2017; termin dyskusji publicznej: 12 lipca 2017; termin składania uwag: 10 sierpnia 2017; ogłoszenie | materiały


brak


Sopot

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru A1 ochrony uzdrowiskowej dla terenu basenów solankowych w Sopocie (symbol planu R-3/09); termin wyłożenia od 30 czerwca do 24 lipca 2017; termin dyskusji publicznej: 3 lipca 2017; termin składania uwag: 7 sierpnia 2017; ogłoszenie


SOSNOWIEC

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jedności, gen. L. Okulickiego i Niweckiej; termin składania wniosków: 8 sierpnia 2017; link

przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec; termin składania wniosków: 8 sierpnia 2017; link

przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul. gen. Władysława Andersa; termin składania wniosków: 8 sierpnia 2017; link


suwalki

brak

Szczecin

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jedności, gen. L. Okulickiego i Niweckiej; termin składania wniosków: 3 sierpnia 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – Floriana Krygiera” w Szczecinie; termin wyłożenia od 14 lipca do 3 sierpnia 2017; termin dyskusji publicznej: 21 lipca 2017; termin składania uwag: 18 sierpnia 2017; link


Tarnobrzeg

wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnobrzega; termin wyłożenia od 16 czerwca do 16 lipca 2017; termin dyskusji publicznej: 26 czerwca 2017; termin składania uwag: 7 sierpnia 2017; link | materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego w Tarnobrzegu; termin wyłożenia od 16 czerwca do 16 lipca 2017; termin dyskusji publicznej: 26 czerwca 2017; termin składania uwag: 31 lipca 2017; link | materiały


Tarnow

brak


Torun

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Szosa Okrężna, Gagarina i Krzemieniecka w Toruniu; termin wyłożenia od 22 kwietnia do 18 maja 2017; termin dyskusji publicznej: 28 kwietnia 2017; termin składania uwag: 1 czerwca 2017; link


Walbrzych

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pokopalnianych w rejonie ulicy Beethovena w Wałbrzychu; termin wyłożenia od 3 lipca do 31 lipca 2017; termin dyskusji publicznej: 11 lipca 2017; termin składania uwag: 14 sierpnia 2017; link


Warszawa2

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Samogłoska 9 i 9A; termin przyjmowania uwag i wniosków: 19 lipca 2017; link

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Nehru; wyłożenie do wglądu w dniach od 16 czerwca do 17 lipca 2017 r.; termin dyskusji publicznej – 27 czerwca 2017; termin składania uwag – do dnia 9 sierpnia 2017; link

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Winnicy Północnej; wyłożenie do wglądu w dniach od 21 czerwca do 26 lipca 2017 r.; termin dyskusji publicznej – 28 czerwca 2017; termin składania uwag – do dnia 16 sierpnia 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Olszyna; wyłożenie do wglądu w dniach od 26 czerwca do 8 sierpnia 2017 r.; termin dyskusji publicznej – 3 lipca 2017; termin składania uwag – do dnia 6 września 2017; link


Wroclaw

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Składowej we Wrocławiu ; termin przyjmowania uwag i wniosków: 24 lipca 2017; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic gen. Kazimierza Pułaskiego i Stanisława Małachowskiego we Wrocławiu; termin przyjmowania uwag i wniosków: 24 lipca 2017; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dawnego kina „Lwów” we Wrocławiu; termin przyjmowania uwag i wniosków: 4 sierpnia 2017; link

Zabrze.

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowej i wschodniej Osiedla Słoneczna Dolina w Zabrzu; termin przyjmowania uwag i wniosków: 21 lipca 2017; link


Zamosc

brak


Zielona Góra

wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Anny Jagiellonki i ul. Elektronowej w Zielonej Górze; wyłożenie do wglądu w dniach od 20 czerwca do 11 lipca 2017; termin dyskusji publicznej – 5 lipca 2017; termin składania uwag – 25 lipca 2017; link

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Łężyca-Kwiatowa i ul. Łężyca-Różana w Zielonej Górze; wyłożenie do wglądu w dniach od 3 do 31 lipca 2017; termin dyskusji publicznej – 19 lipca 2017; termin składania uwag – 18 sierpnia 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Przylep-Zakładowa w Zielonej Górze; wyłożenie do wglądu w dniach od 20 lipca do 11 sierpnia 2017; termin dyskusji publicznej – 26 lipca 2017; termin składania uwag – 28 sierpnia 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul. Energetyków i ul. Generała Mariana Langiewicza w Zielonej Górze; wyłożenie do wglądu w dniach od 24 lipca do 14 sierpnia czerwca 2017; termin dyskusji publicznej – 27 lipca 2017; termin składania uwag – 29 sierpnia 2017; link

materiały do wyłożeń


opracowanie: Kamil Suchożebski, Wojciech Wojtowicz

wszystkie grafiki stanowią własność portalu Urbnews.pl