AKTUALNOŚCI

Procedura planistyczna

Zestawienie dat wyłożeń planów miejscowych, terminów dyskusji i składania uwag oraz terminy wniosków do przystąpień do sporządzania planów.


biala podlaska

przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Os. Akademicka”, „Sidorska-Tysiąclecia” i „Doliny Krzny i Krukówki etap I”; termin składania wniosków: 14 lutego 2017; link


Białystok

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Jaroszówka; termin wyłożenia: 1 do 21 lutego 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 9 lutego 2017; termin składania uwag: 7 marca 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Jaroszówka; termin wyłożenia: 1 do 21 lutego 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 9 lutego 2017; termin składania uwag: 7 marca 2017; link


Bielsko Biala

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na południe od wzgórza Trzy Lipki w rejonie ulic Juhasów, Pienińskiej i Muszlowej w obrębie Stare Bielsko; termin wyłożenia: 2 do 23 stycznia 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 12 stycznia 2017; termin składania uwag: 6 lutego 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego tereny w sąsiedztwie bulwarów rzeki Białej, w rejonie ulic Partyzantów i Leszczyńskiej; termin wyłożenia: 2 do 23 stycznia 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 19 stycznia 2017; termin składania uwag: 6 lutego 2017; link


Bydgoszcz

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bielawy – Powstańców Wielkopolskich” w Bydgoszczy; termin wyłożenia: 6 lutego do 7 marca 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 28 lutego 2017; termin składania uwag: 22 marca 2017; link


Chełm

brak


Czestochowa

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Mirów, przy ulicy Mstowskiej; termin wyłożenia: 12 stycznia do 10 lutego 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 9 lutego 2017; termin składania uwag: 24 lutego 2017; link i materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Częstochowie w dzielnicach Zawodzie-Dąbie i Stare Miasto pomiędzy ulicami: Targową, Strażacką, Krakowską, Warszawską, Aleją Jana Pawła II, Aleją Wojska Polskiego oraz terenami Galerii Jurajskiej; termin wyłożenia: 24 stycznia do 22 lutego 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 7 lutego 2017; termin składania uwag: 8 marca 2017; link i materiały

Elblag

brak

Gdansk
Wszystkie aktualne wyłożenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; link

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny – browar III przy ul. Kilińskiego ; termin wyłożenia: 31 stycznia do 1 marca 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 9 lutego 2017; termin składania uwag: 15 marca 2017

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo – wejścia na plażę nr 63 i 64 na przedłużeniu ul. Piastowskiej; termin wyłożenia: 31 stycznia do 1 marca 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 8 lutego 2017; termin składania uwag: 15 marca 2017

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port rejon ulicy Na Zaspę 31 A – teren Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5; termin wyłożenia: 31 stycznia do 1 marca 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 7 lutego 2017; termin składania uwag: 15 marca 2017

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matarnia między ulicą Budowlanych a torami PKM; termin wyłożenia: 30 grudnia 2016 do 31 stycznia 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 4 stycznia 2017; termin składania uwag: 14 lutego 2017

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zaspa Młyniec rejon ulicy Hynka i Alei Jana Pawła II; termin wyłożenia: 30 grudnia 2016 do 31 stycznia 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 5 stycznia 2017; termin składania uwag: 14 lutego 2017

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełm rejon ulic Platynowej i Czirenberga; termin wyłożenia: 30 grudnia 2016 do 31 stycznia 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 18 stycznia 2017; termin składania uwag: 14 lutego 2017

gdynia

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jana z Kolna i projektowana Nowa Węglowa; termin wyłożenia: 21 stycznia do 10 lutego 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 2 lutego 2017; termin składania uwag: 24 lutego 2017

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krośnieńska; termin wyłożenia: 21 stycznia do 10 lutego 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 1 lutego 2017; termin składania uwag: 24 lutego 2017

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orłowo nadmorskie – zmiana 3; termin wyłożenia: 21 stycznia do 10 lutego 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 30 stycznia 2017; termin składania uwag: 24 lutego 2017

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Płk. S. Dąbka, Bosmańska; termin wyłożenia: 30 grudnia 2016 do 24 stycznia 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 11 stycznia 2017; termin składania uwag: 7 lutego 2017

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Orłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej na odcinku od Potoku Przemysłowego do Drogi Gdyńskiej; termin wyłożenia: 4 lutego 2017 do 24 lutego 2017; termin dyskusji publicznej: 8 lutego 2017; termin składania uwag: 10 marca 2017; link


Gliwice

wyłożenie do publicznego wglądu zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon Osiedla Kopernika; termin wyłożenia: 12 stycznia do 9 lutego 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 1 lutego 2017; termin składania uwag: 23 lutego 2017; link i materiały

Gorzow

brak

grudziadz

brak

Kalisz

brak


Katowice

wyłożenie do publicznego wglądu zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Wełnowiec – Józefowiec w Katowicach; termin wyłożenia: 29 grudnia 2016 do 27 stycznia 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 10 stycznia 2017; termin składania uwag: 10 lutego 2017; link i materiały


Kielce

brak

 


Koszalin.

brak

Krakow

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon Fortu Bronowice; termin wyłożenia: 4 stycznia do 2 lutego 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 19 stycznia 2017; termin składania uwag: 16 lutego 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ruczaj – rejon ulicy Czerwone Maki; termin wyłożenia: 2 do 31 stycznia 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 26 stycznia 2017; termin składania uwag: 14 lutego 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kazimierz; termin wyłożenia: 2 do 31 stycznia 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 17 stycznia 2017; termin składania uwag: 14 lutego 2017; link


Krosno

brak


legnica

wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – terenu położonego przy ul. Hodowców; wyłożenie do wglądu w dniach od 7 lutego do 1 marca 2017; dyskusja publiczna – 22 lutego; termin składania uwag – do dnia 16 marca 2017; link


lublin

wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część VI w obszarze Cmentarza Komunalnego na Majdanku; wyłożenie do wglądu w dniach od 30 stycznia do 20 lutego 2017; dyskusja publiczna – 8 lutego; termin składania uwag – do dnia 7 marca 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I w rejonie ulicy Majerankowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; wyłożenie do wglądu w dniach od 18 stycznia do 9 lutego 2017; dyskusja publiczna – 3 lutego; termin składania uwag – do dnia 24 lutego 2017; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część III; termin przyjmowania uwag i wniosków: 31 stycznia 2017; link


Lodz

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Piotrkowskiej, Nawrot i Henryka Sienkiewicza; wyłożenie do wglądu w dniach od 20 grudnia do 19 stycznia 2017; dyskusja publiczna – 4 stycznia; termin składania uwag – do dnia 6 lutego 2017; link

Nowy Sacz

brak


Olsztyn

brak


Opole

 

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu; termin wyłożenia od 8 lutego do 8 marca 2017; termin dyskusji publicznej: 2 marca 2017; termin składania uwag: 22 marca 2017; link | materiały


Poznan

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Bohaterów Westerplatte”; termin wyłożenia od 12 stycznia do 9 lutego 2017; termin dyskusji publicznej: 19 stycznia 2017; termin składania uwag: 23 lutego 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fort IX”; termin wyłożenia od 12 stycznia do 9 lutego 2017; termin dyskusji publicznej: 19 stycznia 2017; termin składania uwag: 23 lutego 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strefa przemysłowa przy ulicy Bałtyckiej”; termin wyłożenia od 28 grudnia 2016 do 26 stycznia 2017; termin dyskusji publicznej: 11 stycznia 2017; termin składania uwag: 9 lutego 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. F. Skarbka”; termin wyłożenia od 1 lutego do 1 marca 2017; termin dyskusji publicznej: 2 lutegi 2017; termin składania uwag: 16 marca 2017; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Lecha” część B w Poznaniutermin przyjmowania uwag i wniosków: 6 lutego 2017; link


przemysl

brak


rzeszow

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na osiedlu Baranówka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie – część IItermin przyjmowania uwag i wniosków: 15 lutego 2017; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Borelowskiego, ul. Kasprowicza i ul. Towarnickiego w Rzeszowietermin przyjmowania uwag i wniosków: 3 lutego 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wyspiańskiego i Ziai w Rzeszowie; termin wyłożenia od 11 stycznia do 9 lutego 2017; termin dyskusji publicznej: 17 stycznia 2017; termin składania uwag: 23 lutego 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Grechuty i ul. Krajobrazowej w Rzeszowie; termin wyłożenia od 4 stycznia do 2 lutego 2017; termin dyskusji publicznej: 19 stycznia 2017; termin składania uwag: 16 lutego 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Krajobrazowej; termin wyłożenia od 3 stycznia do 1 lutego 2017; termin dyskusji publicznej: 5 stycznia 2017; termin składania uwag: 15 lutego 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami Kwiatkowskiego i Zieloną w Rzeszowie; termin wyłożenia od 27 stycznia do 17 lutego 2017; termin dyskusji publicznej: 6 lutego 2017; termin składania uwag: 3 marca 2017; link


Siedlce

brak


skierniewice

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obszar położony przy ulicy Armii Krajowej 8; termin wyłożenia od 12 stycznia do 9 lutego 2017; termin dyskusji publicznej: 18 stycznia 2017; termin składania uwag: 1 marca 2017; link


wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Mieszkaniowa Zachód”; termin wyłożenia od 4 stycznia do  lutego 2017; termin dyskusji publicznej: 16 stycznia 2017; termin składania uwag: 17 lutego 2017; link


Sopot

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Doliny Świemirowskiej, ul. Reja w mieście Sopocie; termin wyłożenia: 27 stycznia do 17 lutego roku; termin dyskusji publicznej: 6 lutego; termin składania uwag: 3 marca 2017 link


SOSNOWIEC

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Środula-Park”; termin wyłożenia: 20 stycznia do 9 lutego 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 30 stycznia 2017; termin składania uwag: 23 lutego 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie Parku Sieleckiego”; termin wyłożenia: 20 stycznia do 9 lutego 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 30 stycznia 2017; termin składania uwag: 23 lutego 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla położonego w gminie Sosnowiec obszaru „Naftowa”; termin wyłożenia: 6 do 28 lutego 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 20 lutego 2017; termin składania uwag: 14 marca 2017; link


suwalki

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, A. Mickiewicza i rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach; termin wyłożenia od 27 grudnia 2016 do 25 stycznia 2017; termin dyskusji publicznej: 23 stycznia 2017; termin składania uwag: 15 lutego 2017; link

Szczecin

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – Włościańska” w Szczecinie; termin przyjmowania uwag i wniosków: 8 lutego 2017; link | załącznik graficzny

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Żołnierska” w Szczecinie (dawna nazwa – „Pogodno – Żołnierska – rejon pętli Krzekowo”); termin przyjmowania uwag i wniosków: 8 lutego 2017; link | załącznik graficzny

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Ku Słońcu” w Szczecinie; termin wyłożenia od 10 lutego do 2 marca 2017; termin dyskusji publicznej: 10 lutego 2017; termin składania uwag: 16 marca 2017; link


Tarnobrzeg

brak


Tarnow

brak


Torun

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rudak C” dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rudecka, Olęderska, Rypińska i Gliniecka w Toruniu; termin przyjmowania uwag i wniosków: 26 stycznia 2017; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Lelewela, Legionów i Wybickiego w Toruniu; termin przyjmowania uwag i wniosków: 26 stycznia 2017; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Łukasiewicza i Szosie Okrężnej w Toruniu; termin przyjmowania uwag i wniosków: 26 stycznia 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Centrum” dla terenu ograniczonego ulicami: Szosa Chełmińska, Czerwona Droga, Aleja 700-lecia Torunia, Sportowa, Morcinka i Bema w Toruniu; termin wyłożenia od 20 stycznia do 13 lutego 2017; termin dyskusji publicznej: 23 stycznia 2017; termin składania uwag: 27 lutego 2017; link


Walbrzych

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Garbarską, Młynarską, Św. Jadwigi oraz Mickiewicza w Wałbrzychu; termin przyjmowania uwag i wniosków: 14 lutego 2017; link


Warszawa2

 

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej przy ulicy Tanecznej 74; wyłożenie do wglądu w dniach od 12 grudnia 2016 do 18 stycznia 2017; termin dyskusji publicznej – 9 stycznia 2017; termin składania uwag – do dnia 3 lutego 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Muzeum Powstania Warszawskiego; wyłożenie do wglądu w dniach od 9 stycznia do 8 lutego 2017; termin dyskusji publicznej – 23 stycznia 2017; termin składania uwag – do dnia 24 lutego 2017; link

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Salomea; wyłożenie do wglądu w dniach od 19 grudnia 2016 do 25 stycznia 2017; termin dyskusji publicznej – 16 stycznia 2017; termin składania uwag – do dnia 24 lutego 2017; link


Wroclaw

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Szewskiej, Aleksandra hr. Fredry oraz pl. Uniwersyteckiego we Wrocławiu; wyłożenie do wglądu w dniach od 29 grudnia 2016 do 23 stycznia 2017; termin dyskusji publicznej – 11 stycznia 2017; termin składania uwag – 6 lutego 2017; link

Zabrze.

brak


Zamosc

brak


Zielona Góra

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 4; wyłożenie do wglądu w dniach od 26 stycznia do 17 lutego 2017; termin dyskusji publicznej – 15 lutego 2017; termin składania uwag – 3 marca 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obiektów sportowych w rejonie ul. Sulechowskiej i ul. Amelii w Zielonej Górze; wyłożenie do wglądu w dniach od 2 do 23 lutego 2017; termin dyskusji publicznej – 16 lutego 2017; termin składania uwag – 9 marca 2017; link

materiały do wyłożeń


opracowanie: Kamil Suchożebski, Wojciech Wojtowicz, Tomasz Nita

wszystkie grafiki stanowią własność portalu Urbnews.pl