AKTUALNOŚCI

Procedura planistyczna

Przedstawiamy zestawienie dat wyłożeń planów miejscowych, terminów dyskusji i składania uwag oraz terminy wniosków do przystąpień do sporządzania planów.


biala podlaska

brak


Białystok

brak


Bielsko Biala

przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Wyzwolenia, ul. Piekarskiej w Bielsku-Białej; termin składania wniosków: 16 grudnia 2016; link


Bydgoszcz

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Gdańska – Krasiśnkiego – 3 Maja – rzeka Brda” w Bydgoszczy; termin wyłożenia: 12 października do 15 listopada 2016 roku; termin dyskusji publicznej: 18 października 2016; termin składania uwag: 30 listopada 2016; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznych linii elektroenergetycznych 110kV, 220 kV, 400 kV, przebiegających w rejonie ulicy Pod Skarpą i Jasinieckiej w Bydgoszczy; termin wyłożenia: 24 października do 24 listopada 2016 roku; termin dyskusji publicznej: 8 listopada 2016; termin składania uwag: 9 grudnia 2016; link


Chełm

brak


Czestochowawyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicach Tysiąclecie i Północ, obejmującego rejon Promenady Czesława Niemena, pomiędzy ulicami: Kiedrzyńską i Kukuczki; termin wyłożenia: 18 października do 18 listopada 2016 roku; termin dyskusji publicznej: 7 listopada 2016; termin składania uwag: 2 grudnia 2016; link

Elblag

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Modrzewina Południe; termin wyłożenia: 19 października do 16 listopada 2016 roku; termin dyskusji publicznej:8 listopada 2016; termin składania uwag: 1 grudnia 2016 link


Gdansk

Wszystkie aktualne wyłożenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; link

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Główne Miasto rejon ulicy Grząskiej; termin wyłożenia: 28 października do 29 listopada 2016 roku; termin dyskusji publicznej: 7 listopada 2016; termin składania uwag: 13 grudnia 2016

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matarnia między ulicą Budowlanych a torami PKM; termin wyłożenia: 28 października do 29 listopada 2016 roku; termin dyskusji publicznej: 2 listopada 2016; termin składania uwag: 13 grudnia 2016

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełm rejon ulic Platynowej i Czirenberga; termin wyłożenia: 28 października do 29 listopada 2016 roku; termin dyskusji publicznej: 9 listopada 2016; termin składania uwag: 13 grudnia 2016

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Przemysłowe rejon ulicy Budowlanych i ulicy Banińskiej; termin wyłożenia: 28 października do 29 listopada 2016 roku; termin dyskusji publicznej: 10 listopada 2016; termin składania uwag: 13 grudnia 2016

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny rejon ulic Hallera i Grudziądzkiej; termin wyłożenia: 28 października do 29 listopada 2016 roku; termin dyskusji publicznej: 15 listopada 2016; termin składania uwag: 13 grudnia 2016

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Przemysłowe rejon ulicy Nowatorów i Portu Lotniczego; termin wyłożenia: 28 października do 29 listopada 2016 roku; termin dyskusji publicznej: 16 listopada 2016; termin składania uwag: 13 grudnia 2016

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn rejon Potoku Oruńskiego i ulicy tzw. Nowej Bulońskiej Południowej; termin wyłożenia: 28 października do 29 listopada 2016 roku; termin dyskusji publicznej: 17 listopada 2016; termin składania uwag: 13 grudnia 2016

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudniki rejon ulicy Litewskiej i rzeki Rozwójki; termin wyłożenia: 28 października do 29 listopada 2016 roku; termin dyskusji publicznej: 24 listopada 2016; termin składania uwag: 13 grudnia 2016

gdynia


Gliwice

brak

Gorzow

brak

grudziadz

brak

Kalisz

brak


Katowice

brak


Kielce

brak

 


Koszalin.

brak

Krakowbrak


Krosno

brak


legnica

brak


lublin

wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część IV – dla pięciu obszarów, położonych w pobliżu: ul. Mełgiewskiej (obszar nr 1 i 5), ul. Zawieprzyckiej (obszar nr 2), ul. J. Kasprowicza (obszar nr 3), ul. H. Dziubińskiej (obszar nr 4); wyłożenie do wglądu w dniach od 4 do 28 listopada 2016; dyskusja publiczna – 4 listopada 2016; termin składania uwag – do dnia 14 grudnia 2016; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Północnej, B. Prusa, al. Solidarności i al. Kompozytorów Polskich oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część III w rejonie ulic: T. Szeligowskiego, K. Jaczewskiego, B. Prusa, Północnej oraz u zbiegu ul. Północnej i al. Kompozytorów Polskich; wyłożenie do wglądu w dniach od 7 do 30 listopada 2016; dyskusja publiczna – 14 listopada 2016; termin składania uwag – do dnia 15 grudnia 2016; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych – rejon Podzamcze – CZĘŚĆ III; wyłożenie do wglądu w dniach od 4 do 28 listopada 2016; dyskusja publiczna – 4 listopada 2016; termin składania uwag – do dnia 14 grudnia 2016; link


Lodz

brak

Nowy Sacz

brak


Olsztyn

brak


Opole

 

wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu; wyłożenie do wglądu w dniach od 24 października do 23 listopada 2016; dyskusja publiczna – 3 listopada 2016; termin składania uwag – do dnia 7 grudnia 2016; link | materiały

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gosławice IV” w Opolu; termin przyjmowania uwag i wniosków: 9 grudnia 2016; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wójtowa Wieś II” w Opolu; termin przyjmowania uwag i wniosków: 9 grudnia 2016; link


Poznan

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Dolna Wilda; termin wyłożenia od 24 października do 23 listopada 2016; termin dyskusji publicznej: 3 listopada 2016; termin składania uwag: 7 grudnia 2016; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Junikowo – Północ”; termin wyłożenia od 17 października do 17 listopada 2016; termin dyskusji publicznej: 27 października 2016; termin składania uwag: 1 grudnia 2016; link


przemysl

brak


rzeszow

brak


Siedlce

brak


skierniewice

brak

Sopot

wyłożenie do publicznego wglądu projektu  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego miasta Sopotu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; termin wyłożenia: 16 listopada do 16 grudnia 2016 roku; termin dyskusji publicznej: 12 grudnia 2016; termin składania uwag: 16 stycznia 2016


SOSNOWIEC

brak


suwalki

brak

Szczecin

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo 5” w Szczecinie; termin przyjmowania uwag i wniosków: 1 grudnia 2016; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śmierdnica – Stepowa” w Szczecinie; termin wyłożenia od 14 listopada do 6 grudnia 2016; termin dyskusji publicznej: 15 listopada 2016; termin składania uwag: 27 grudnia 2016; link

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubczyńska” w Szczecinie; termin wyłożenia od 14 listopada do 6 grudnia 2016; termin dyskusji publicznej: 6 grudnia 2016; termin składania uwag: 27 grudnia 2016; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia 3” w Szczecinie; termin przyjmowania uwag i wniosków: 30 grudnia 2016; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – szpital” w Szczecinie; termin wyłożenia od 2 do 22 grudnia 2016; termin dyskusji publicznej: 9 grudnia 2016; termin składania uwag: 9 stycznia 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Taczaka” w Szczecinie; termin wyłożenia od 2 do 22 grudnia 2016; termin dyskusji publicznej: 16 grudnia 2016; termin składania uwag: 9 stycznia 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica 5” w Szczecinie; termin wyłożenia od 2 do 22 grudnia 2016; termin dyskusji publicznej: 8 grudnia 2016; termin składania uwag: 9 stycznia 2017; link


Tarnobrzeg

brak


Tarnow

brak


Torun

brak


Walbrzych

brak


Warszawa2

 

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Rosy Wiechy Prętowej i Ruczaj; wyłożenie do wglądu w dniach od 10 października do 9 listopada 2016; termin dyskusji publicznej – 24 października 2016; termin składania uwag – do dnia 30 listopada 2016; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Fortu Wawrzyszew; termin przyjmowania uwag i wniosków: 30 listopada 2016; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Paluch; termin przyjmowania uwag i wniosków: 30 listopada 2016; link

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Skweru Stefana Wiecheckiego „Wiecha”; wyłożenie do wglądu w dniach od 16 sierpnia do 18 listopada 2016; termin dyskusji publicznej – 29 sierpnia 2016; termin składania uwag – do dnia 12 grudnia 2016; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Karolin Zachodni; wyłożenie do wglądu w dniach od 24 października do 24 listopada 2016; termin dyskusji publicznej – 7 listopada 2016; termin składania uwag – do dnia 15 grudnia 2016; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Muranowa – część wschodnia; termin przyjmowania uwag i wniosków: 19 grudnia 2016; link

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ulicy Mikołajskiej – część II w części obszaru oznaczonego symbolem przeznaczenia 12.2 MN-W; wyłożenie do wglądu w dniach od 7 listopada do 7 grudnia 2016; termin dyskusji publicznej – 21 listopada 2016; termin składania uwag – do dnia 5 stycznia 2017; link

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Unii Lubelskiej – część południowa; wyłożenie do wglądu w dniach od 14 listopada do 14 grudnia 2016; termin dyskusji publicznej – 28 listopada 2016; termin składania uwag – do dnia 11 stycznia 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kanału Żerańskiego na odcinku od ul. Zdziarskiej do północnej granicy miasta; wyłożenie do wglądu w dniach od 28 listopada do 29 grudnia 2016; termin dyskusji publicznej – 12 grudnia 2016; termin składania uwag – do dnia 19 stycznia 2017; link


Wroclaw

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnego odcinka ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego we Wrocławiu; wyłożenie do wglądu w dniach od 1 do 21 grudnia 2016; termin dyskusji publicznej – 13 grudnia 2016; termin składania uwag – 4 stycznia 2017; link

Zabrze.

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północnej części Miasta Zabrze – 1 Etap; wyłożenie do wglądu w dniach od 25 listopada do 23 grudnia 2016; termin dyskusji publicznej – 12 grudnia 2016; termin składania uwag – do 6 stycznia 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy cmentarzu w Zabrzu Grzybowicach; wyłożenie do wglądu w dniach od 18 listopada do 16 grudnia 2016; termin dyskusji publicznej – 5 grudnia 2016; termin składania uwag – do 9 stycznia 2017; link


Zamosc

brak


Zielona Góra

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej w rejonie ul. Łużyckiej w Zielonej Górze; termin wyłożenia: od 3 do 25 listopada 2016; termin dyskusji publicznej – 16 listopada 2016; termin składania uwag: 9 grudnia 2016; ogłoszenie

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Botanicznej w Zielonej Górze; termin wyłożenia: od 3 do 25 listopada 2016; termin dyskusji publicznej – 16 listopada 2016; termin składania uwag: 9 grudnia 2016; ogłoszenie

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej w rejonie sołectwa Drzonków w Zielonej Górze; termin wyłożenia: od 3 do 25 listopada 2016; termin dyskusji publicznej – 16 listopada 2016; termin składania uwag: 9 grudnia 2016; ogłoszenie

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Stanisława Moniuszki w Zielonej Górze; termin przyjmowania uwag i wniosków: 9 grudnia 2016; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum usługowego przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze; termin wyłożenia: od 7 do 30 listopada 2016; termin dyskusji publicznej – 9 listopada 2016; termin składania uwag: 14 grudnia 2016; ogłoszenie

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Stary Kisielin-Malinowa w Zielonej Górze; termin wyłożenia: od 23 listopada do 15 grudnia 2016; termin dyskusji publicznej – 5 grudnia 2016; termin składania uwag: 30 grudnia 2016; ogłoszenie

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania ulic: Leona Wyczółkowskiego i Aleja Wojska Polskiego oraz w rejonie ulicy Józefa Chełmońskiego w Zielonej Górze; termin przyjmowania uwag i wniosków: 31 grudnia 2016; link

materiały do wyłożeń


opracowanie: Kamil Suchożebski, Wojciech Wojtowicz

wszystkie grafiki stanowią własność portalu Urbnews.pl