AKTUALNOŚCI

Procedura planistyczna

Zestawienie dat wyłożeń planów miejscowych, terminów dyskusji i składania uwag oraz terminy wniosków do przystąpień do sporządzania planów.

biala podlaska

brak


Białystok

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w Białymstoku (rejon ul. Towarowej, Skorupskiej, Świętojańskiej, J.K. Branickiego, Ogrodowej i Sienkiewicza); termin wyłożenia: 12 września do 2 października 2017; termin dyskusji publicznej: 21 września 2017; termin składania uwag: 16 października 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku (rejon ulic: Zaściańskiej i Nowowarszawskiej); termin wyłożenia: 27 września do 17 października 2017; termin dyskusji publicznej: 4 października 2017; termin składania uwag: 31 października 2017; link i materiały


Bielsko Biala

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic Bystrzańskiej i Fabrycznej; termin wyłożenia: 11 września do 9 października 2017; termin dyskusji publicznej: 14 września 2017; termin składania uwag: 23 października 2017; ogłoszenie


Bydgoszcz

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”Śródmieście – Pomorska” w Bydgoszczy; termin wyłożenia: 9 października do 9 listopada 2017; termin dyskusji publicznej: 7 listopada 2017; termin składania uwag: 24 listopada 2017; link


Chełm

przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełm; termin składania wniosków: 3 listopada 2017; link


Czestochowa

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, pomiędzy ulicami: Okulickiego, Św. Rocha i Św. Krzysztofa; termin wyłożenia: 25 września do 24 października 2017; termin dyskusji publicznej: 2 października 2017; termin składania uwag: 10 listopada 2017; ogłoszenie i materiały

Elblag

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Modrzewiny Południe w Elblągu; termin wyłożenia: 31 sierpnia do 30 września 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 12 września2017; termin składania uwag: 17 października 2017; link i materiały

Gdansk

wyłożenie do wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska; termin wyłożenia od 23 października do 21 listopada 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 7 listopada 2017; termin składania uwag: 12 grudnia 2017; link

Wszystkie aktualne wyłożenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; link

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpinek, Jasień – strefa buforowa lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego; termin wyłożenia od 2 do 31 października 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 4 października 2017; termin składania uwag: 14 listopada 2017; link

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn – szkoła sportowa przy ul. Porębskiego; termin wyłożenia od 2 do 31 października 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 9 października 2017; termin składania uwag: 14 listopada 2017; link

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 II; termin wyłożenia od 2 do 31 października 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 10 października 2017; termin składania uwag: 14 listopada 2017; link

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień rejon Potoku Siedlickiego; termin wyłożenia od 2 do 31 października 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 17 października 2017; termin składania uwag: 14 listopada 2017; link

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice Centrum w rejonie ulicy Niepołomickiej; termin wyłożenia od 2 do 31 października 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 23 października 2017; termin składania uwag: 14 listopada 2017; link

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matarnia, rejon ulicy Jesiennej; termin wyłożenia od 31 października do 30 listopada 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 14 listopada 2017; termin składania uwag: 14 grudnia 2017; link

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dolne Miasto – rejon ulicy Łąkowej i Bastionu Miś; termin wyłożenia od 31 października do 30 listopada 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 14 listopada 2017; termin składania uwag: 14 grudnia 2017; link

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 II; termin wyłożenia od 31 października do 30 listopada 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 16 listopada 2017; termin składania uwag: 14 grudnia 2017; link

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Główne Miasto rejon ulic Św. Ducha i Mydlarskiej; termin wyłożenia od 31 października do 30 listopada 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 16 listopada 2017; termin składania uwag: 14 grudnia 2017; link

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo rejon ulicy Azymutalnej II; termin wyłożenia od 31 października do 30 listopada 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 20 listopada 2017; termin składania uwag: 14 grudnia 2017; link

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Górki Zachodnie rejon ulic Łowickiej i Przełom II; termin wyłożenia od 31 października do 30 listopada 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 20 listopada 2017; termin składania uwag: 14 grudnia 2017; link

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Osiedlowej; termin wyłożenia od 31 października do 30 listopada 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 22 listopada 2017; termin składania uwag: 14 grudnia 2017; link

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Główne Miasto rejon ulic Szerokiej i Szklary; termin wyłożenia od 31 października do 30 listopada 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 22 listopada 2017; termin składania uwag: 14 grudnia 2017; link

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn – szkoła sportowa przy ulicy Porębskiego; termin wyłożenia od 31 października do 30 listopada 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 27 listopada 2017; termin składania uwag: 14 grudnia 2017; link

Aktualnie przystąpienia do sporządzeń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

brak

gdynia

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno; Termin wyłożenia: 3 do 24 października 2017; Termin dyskusji publicznej: 11 października 2017; Termin składania uwag: 7 listopada 2017; link

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i J. Waszyngtona, rejon węzła drogowego Chwarzno; termin wyłożenia: 21 października do 13 listopada 2017; termin dyskusji publicznej: 23 października 2017; termin składania uwag: 27 listopada 2017; link


Gliwice

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego „dzielnicę Stare Gliwice”; termin wyłożenia: 5 października 2017 do 3 listopada 2017; termin dyskusji publicznej: 18 października  2017; termin składania uwag: 17 listopada 2017; link i materiały

Gorzow

ponowne wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Sulęcińską, ul. Poznańską i południową granicą miasta Gorzowa Wlkp.; termin wyłożenia: 11 września 2017 do 2 października 2017; termin dyskusji publicznej: 12 września 2017; termin składania uwag: 17 października 2017; link

grudziadz

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Lipowej w Grudziądzu; termin składania wniosków: 31 października 2017; link

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy Alei Sportowców w Grudziądzu; termin wyłożenia: 20 września 2017 do 19 października 2017; termin dyskusji publicznej: 10 października 2017; termin składania uwag: 2 listopada 2017; link

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kosynierów Gdyńskich w Grudziądzu; termin wyłożenia: 20 września 2017 do 19 października 2017; termin dyskusji publicznej: 10 października 2017; termin składania uwag: 2 listopada 2017; link

Kalisz

ponowne wyłożenie do wglądu CZĘŚCI projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza; termin wyłożenia: 21 września 2017 do 12 października 2017; termin dyskusji publicznej: 22 września 2017; termin składania uwag: 3 listopada 2017; link


Katowice

brak


Kielce

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.4.3. RADOMSKA – ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego, ul. Świętego Pawła i ul. Folwarcznej” na obszarze miasta Kielce; termin wyłożenia: 1 września 2017 do 2 października 2017; termin dyskusji publicznej: 20 września 2017; termin składania uwag: 20 października 2017; ogłoszenie i materiały


Koszalin.

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Koszalinie pomiędzy ulicami: Powstańców Wielkopolskich, Krakusa i Wandy, Gnieźnieńską, Kamieniarską, Sarzyńską, Działkową oraz terenem linii kolejowej relacji Koszalin – Białogard; termin wyłożenia: 12 września 2017 do 11 października 2017; termin dyskusji publicznej: 25 września 2017; termin składania uwag: 25 października 2017; ogłoszenie

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Jamno Centrum” w Koszalinie; termin wyłożenia: 19 września 2017 do 20 października 2017; termin dyskusji publicznej: 9 października 2017; termin składania uwag: 6 listopada 2017; ogłoszenie

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Władysława IV – Śniadeckich” w Koszalinie; termin wyłożenia: 16 października 2017 do 14 listopada 2017; termin dyskusji publicznej: 30 października 2017; termin składania uwag: 29 listopada 2017; ogłoszenie

Krakow

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tonie – Wschód”; termin wyłożenia: od 11 września do 9 października 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 28 września 2017; termin składania uwag: 23 października 2017; link | materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „STRADOM”; termin wyłożenia: od 3 do 31 października 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 10 października 2017; termin składania uwag: 14 listopada 2017; link | materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Armii Krajowej – Piastowska”; termin wyłożenia: od 16 października do 14 listopada 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 8 listopada 2017; termin składania uwag: 28 listopada 2017; link | materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dolina Rudawy”; termin wyłożenia: od 16 października do 14 listopada 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 9 listopada 2017; termin składania uwag: 28 listopada 2017; link | materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Tuchowskiej – Cechowej – Łużyckiej”; termin wyłożenia: od 16 października do 14 listopada 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 18 października 2017; termin składania uwag: 28 listopada 2017; link | materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Prądnik Czerwony – Wschód”; termin wyłożenia: od 16 października do 14 listopada 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 19 października 2017; termin składania uwag: 28 listopada 2017; link | materiały


Krosno

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Przemysłowa V”; termin wyłożenia: od 18 października do 10 listopada 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 6 listopada 2017; termin składania uwag: 24 listopada 2017; link


legnica

brak


lublin

brak


Lodz

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Hetmańskiej i Ofiar Terroryzmu 11 Września oraz ulic Kazimierza Odnowiciela i Zakładowej; wyłożenie do wglądu w dniach od 23 listopada do 22 grudnia 2017 r.; dyskusja publiczna – 13 grudnia 2017; termin składania uwag – do dnia 5 stycznia 2018 r.; link i materiały

 

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Szczecińskiej, Wici i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego; wyłożenie do wglądu w dniach od 20 listopada 2017 r. do 19 grudnia 2017 r.; dyskusja publiczna – 29 listpada 2017; termin składania uwag – do dnia 3 stycznia 2018 r.; link i materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei gen. Władysława Sikorskiego oraz ulic: Łagiewnickiej, Modrzewiowej, Folwarcznej, Jaworowej, Leszczynowej, gen. Józefa Sowińskiego, Pawilońskiej, gen. Józefa Bema i Gontyny; wyłożenie do wglądu w dniach od 17 października do 16 listopada 2017; dyskusja publiczna – 8 listopada 2017; termin składania uwag – do dnia 30 listopada 2017; link i materiały

Nowy Sacz

wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 14”; wyłożenie do wglądu w dniach od 5 października do 9 listopada 2017; dyskusja publiczna – 25 października 2017; termin składania uwag – do dnia 24 listopada 2017; link i materiały


Olsztyn

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Przepiórczej na Osiedlu Gutkowo w Olsztynie; wyłożenie do wglądu w dniach od 18 września do 9 października 2017; dyskusja publiczna – 3 października 2017; termin składania uwag – do dnia 23 października 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Olsztynie pomiędzy ulicami: Bartąską, Bsp. Tomasza Wilczyńskiego, Bsp. Tadeusza Płoskiego i granicą Miasta o nazwie „Os. GENERAŁÓW – POŁUDNIE” w zakresie części „A”; wyłożenie do wglądu w dniach od 5 do 26 października 2017; dyskusja publiczna – 16 października 2017; termin składania uwag – do dnia 9 listopada 2017; link


Opole

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „plac dworcowy” w Opolu; termin wyłożenia od 18 września do 17 października 2017; termin dyskusji publicznej: 5 października 2017; termin składania uwag: 31 października 2017; link i materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVe” w Opolu; termin wyłożenia od 18 września do 17 października 2017; termin dyskusji publicznej: 12 października 2017; termin składania uwag: 31 października 2017; link i materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wójtowa Wieś I” w Opolu; termin wyłożenia od 3 do 31 października 2017; termin dyskusji publicznej: 19 października 2017; termin składania uwag: 14 listopada 2017; link i materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Północna I” w Opolu; termin wyłożenia od 3 do 31 października 2017; termin dyskusji publicznej: 12 października 2017; termin składania uwag: 14 listopada 2017; link i materiały


Poznan

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podolany Południe” w Poznaniu; termin składania wniosków: 10 listopada 2017; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej” w Poznaniu; termin składania wniosków: 8 listopada 2017; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulicy Berdychowo” w Poznaniu; termin składania wniosków: 27 października 2017; link

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulicy Droga Dębińska” w Poznaniu; termin wyłożenia od 2 do 30 października 2017; termin dyskusji publicznej: 10 października 2017; termin składania uwag: 13 listopada 2017; link i materiały

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej” w Poznaniu; termin wyłożenia od 2 do 30 października 2017; termin dyskusji publicznej: 4 października 2017; termin składania uwag: 13 listopada 2017; link i materiały

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy E. Taczanowskiego w Poznaniu; termin wyłożenia od 2 do 30 października 2017; termin dyskusji publicznej: 18 października 2017; termin składania uwag: 13 listopada 2017; link i materiały


przemysl

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sanocka I; termin wyłożenia od 15 września do 6 października 2017; termin dyskusji publicznej: 27 września 2017; termin składania uwag: 20 października 2017; link

RADOM

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina Kosówki II”; termin składania wniosków: 3 listopada 2017; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wośniki”; termin składania wniosków: 3 listopada 2017; link


rzeszow

przystąpienie do sporządzenia zmiany Nr 46/3/2017 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa w rejonie ul. Kiepury i ul. Wieniawskiego na osiedlu Zalesie; termin składania wniosków: 20 października 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 18/4/2007 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa dla terenu przyłączonego do Rzeszowa z dniem 1 stycznia 2007 r. – w części B/1 i C; termin wyłożenia od 16 października do 17 listopada 2017; termin dyskusji publicznej: 9  listopada 2017; termin składania uwag: 8 grudnia 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 27/4/2009 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa na osiedlu Zwięczyca – w części A; termin wyłożenia od 16 października do 17 listopada 2017; termin dyskusji publicznej: 7 listopada 2017; termin składania uwag: 8 grudnia 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 28/1/2010 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa na osiedlu Słocina w Rzeszowie – w części A; termin wyłożenia od 16 października do 17 listopada 2017; termin dyskusji publicznej: 8 listopada 2017; termin składania uwag: 8 grudnia 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 31/4/2010 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa na osiedlu Przybyszówka – w części A; termin wyłożenia od 16 października do 17 listopada 2017; termin dyskusji publicznej: 9  listopada 2017; termin składania uwag: 8 grudnia 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 42/2/2016 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, obejmującego obszar w rejonie ul. L. Chmury na Osiedlu Przybyszówka i obszar w rejonie ul. Parkowej na Osiedlu Miłocin; termin wyłożenia od 16 października do 17 listopada 2017; termin dyskusji publicznej: 26 października 2017; termin składania uwag: 8 grudnia 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 44/1/2017 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, przy ul. Wyspiańskiego, na Osiedlu Franciszka Kotuli w Rzeszowie; termin wyłożenia od 16 października do 17 listopada 2017; termin dyskusji publicznej: 15 listopada 2017; termin składania uwag: 8 grudnia 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 165/4/2008 „Staromieście – Zagórze” w Rzeszowie; termin wyłożenia od 15 września do 13 października 2017; termin dyskusji publicznej: 12 października 2017; termin składania uwag: 27 października 2017; link


Siedlce

brak

materiały do wyłożeń


skierniewice

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położonego w rejonie ulic Wąskiej i Piekarskiej; termin wyłożenia od 15 września do 13 października 2017; termin dyskusji publicznej: 27 września 2017; termin składania uwag: 3 listopada 2017; link i materiały

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice, położony w sąsiedztwie ulic: Stefana Batorego, 1-go Maja i rzeki Łupi; termin wyłożenia od 5 października do 3 listopada 2017; termin dyskusji publicznej: 18 października 2017; termin składania uwag: 13 listopada 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Strykowskiej, Stefana Batorego, 1-go Maja oraz Placu Dąbrowskiego; termin wyłożenia od 29 września do 27 października 2017; termin dyskusji publicznej: 18 października 2017; termin składania uwag: 15 listopada 2017; link i materiały


wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Poniatowskiego – C”; termin wyłożenia od 4  października do 2 listopada 2017; termin dyskusji publicznej: 23 października 2017; termin składania uwag: 16 listopada 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzywoustego A”; termin wyłożenia od 4  października do 2 listopada 2017; termin dyskusji publicznej: 23 października 2017; termin składania uwag: 16 listopada 2017; link


Sopot

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru A1 ochrony uzdrowiskowej dla terenu basenów solankowych w Sopocie; termin wyłożenia od 26 września do 20 października 2017; termin dyskusji publicznej: 9 października 2017; termin składania uwag: 3 listopada 2017; link i materiały


SOSNOWIEC

brak


suwalki

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: M. Reja, Tysiąclecia Litwy i Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach; termin wyłożenia od 4 października do 3 listopada 2017; termin dyskusji publicznej: 12 października 2017; termin składania uwag: 23 listopada 2017; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gen. K. Pułaskiego, Świerkową, Modrzewiową, Grabową i Gen. Z. Podhorskiego w Suwałkach; termin składania wniosków: 24 listopada 2017; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gen. K. Pułaskiego, Nowomiejską i Świerkową w Suwałkach; termin składania wniosków: 24 listopada 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej dzielnicy przemysłowej w Suwałkach; termin wyłożenia od 7 listopada do 7 grudnia 2017; termin dyskusji publicznej: 21 listopada 2017; termin składania uwag: 29 grudnia 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ulicy Franciszkańskiej w Suwałkach; termin wyłożenia od 7 listopada do 7 grudnia 2017; termin dyskusji publicznej: 28 listopada 2017; termin składania uwag: 29 grudnia 2017; link

Szczecin

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”Park Kasprowicza – Jasne Błonia” w Szczecinie; termin wyłożenia od 22 września do 12 października 2017; termin dyskusji publicznej: 28 września 2017; termin składania uwag: 26 października 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Łozowa – Leszczynowa” w Szczecinie; termin wyłożenia od 13 października do 6 listopada 2017; termin dyskusji publicznej: 23 października 2017; termin składania uwag: 21 listopada 2017; link


Tarnobrzeg

brak


Tarnow

brak


Torun

wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia:
–    Jednostka I – Starotoruńskie Przedmieście, strefy Z i E, podstrefy Z.3 i E.2, w rejonie ul. Starotoruńskiej,
–    Jednostka XII – Rubinkowo, strefie Z, podstrefa Z.1 – obszar pomiędzy ul. Łyskowskiego, ul. Dziewulskiego, ul. Działowskiego i ul. Szosą Lubicką;
termin wyłożenia  od 6 września 2017 r. do 10 października 2017; termin dyskusji publicznej 20 września 2017; termin składania uwag: 31 października 2017 r.; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ulicą Szosa Bydgoska i ulicą Łukasiewicza w Toruniu; termin wyłożenia od 15 września do 9 października 2017; termin dyskusji publicznej: 26 września 2017; termin składania uwag: 23 października 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na południe od ulicy Szosa Bydgoska i na zachód od oczyszczalni ścieków w Toruniu; termin wyłożenia od 26 września do 19 października 2017; termin dyskusji publicznej: 10 października 2017; termin składania uwag: 2 listopada 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wrzosy – Przy Forcie” dla terenu położonego w rejonie ulic: Legionów, Polna, Szosa Chełmińska, Bractwa Kurkowego w Toruniu; termin wyłożenia od 12 października do 6 listopada 2017; termin dyskusji publicznej: 18 października 2017; termin składania uwag: 20 listopada 2017; link


Walbrzych

przystąpienie do sporządzenia zmiany Uchwały Nr III/15/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Etap III w Wałbrzychu; termin składania wniosków: 31 października 2017; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – w rejonie ulicy Orkana i drogi na Pogorzałę w Wałbrzychu; termin składania wniosków: 31 października 2017; link


Warszawa2

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Swojskiej; termin składania wniosków: 20 grudnia 2017 r.

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Burakowskiej; termin wyłożenia: od 22 listopada do 29 grudnia 2017 r; termin dyskusja publiczna: 11 grudnia 2017 r., termin składania wniosków: do dnia 18 stycznia 2018 r.

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie; wyłożenie do wglądu w dniach od 25 września do 25 października 2017 r.; termin dyskusji publicznej – 9 października 2017; termin składania uwag – do dnia 17 listopada 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonki Południowe; wyłożenie w dniach od 14 listopada do 14 grudnia 2017 r.; termin dyskusji publicznej: 28 listopada 2017 r.; termin składania uwag: 8 stycznia 2018 r.; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Powiśla Południowego; wyłożenie w dniach od 15 listopada do 18 grudnia 2017 r.; termin dyskusji publicznej: 27 listopada 2017; termin składania uwag: 11 stycznia 2018 r.; link


Wroclaw

wyłożenie do publicznego wglądu projektu Nowego Studium Wrocławia; wyłożenie do wglądu w dniach od 2 do 31 października 2017 r.; dyskusje publiczne: 11 i 12 października; termin składania uwag – do dnia 22 listopada 2017; link | ogłoszenie

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po zachodniej stronie ulicy Tymiankowej i jej przedłużenia w kierunku północnym we Wrocławiu; wyłożenie do wglądu w dniach od 20 września do 11 października 2017 r.; termin dyskusji publicznej – 27 września 2017; termin składania uwag – do dnia 25 października 2017; link i materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kosmonautów, Jeleniogórskiej i Starogajowej we Wrocławiu; wyłożenie do wglądu w dniach od 22 września do 13 października 2017 r.; termin dyskusji publicznej – 28 września 2017; termin składania uwag – do dnia 27 października 2017; link i materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kosmonautów Żernickiej we Wrocławiu; wyłożenie do wglądu w dniach od 22 września do 13 października 2017 r.; termin dyskusji publicznej – 3 października 2017; termin składania uwag – do dnia 27 października 2017; link i materiały

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie zachodniego odcinka ulicy Fabrycznej we Wrocławiu; termin składania wniosków: 31 października 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kosmonautów, Kamiennogórskiej i Małopolskiej we Wrocławiu; wyłożenie do wglądu w dniach od 29 września do 20 października 2017 r.; termin dyskusji publicznej – 18 października 2017; termin składania uwag – do dnia 6 listopada 2017; link i materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Swojczyckiej, Miłoszyckiej i linii kolejowej we Wrocławiu; wyłożenie do wglądu w dniach od 13 października do 3 listopada 2017 r.; termin dyskusji publicznej – 19 października 2017; termin składania uwag – do dnia 17 listopada 2017; link i materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dawnego kina „Lwów” we Wrocławiu; wyłożenie do wglądu w dniach od 16 października do 6 listopada 2017 r.; termin dyskusji publicznej – 26 października 2017; termin składania uwag – do dnia 20 listopada 2017; link i materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Granicznej oraz węzła A8 „Wrocław Lotnisko” we Wrocławiu; wyłożenie do wglądu w dniach od 16 października do 6 listopada 2017 r.; termin dyskusji publicznej – 24 października 2017; termin składania uwag – do dnia 20 listopada 2017; link i materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie zespołu urbanistycznego Swojczyce Południe we Wrocławiu; wyłożenie do wglądu w dniach od 18 października do 8 listopada 2017 r.; termin dyskusji publicznej – 23 października 2017; termin składania uwag – do dnia 22 listopada 2017; link i materiały

 

Zabrze.

brak


Zamosc

brak


Zielona Góra

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania ulic: Leona Wyczółkowskiego i Aleja Wojska Polskiego oraz w rejonie ulicy Józefa Chełmońskiego w Zielonej Górze; wyłożenie do wglądu w dniach od 18 września do 10 października czerwca 2017; termin dyskusji publicznej – 4 października 2017; termin składania uwag – 24 października 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Unii Europejskiej w Zielonej Górze; wyłożenie do wglądu w dniach od 9 do 30 października czerwca 2017; termin dyskusji publicznej – 18 października 2017; termin składania uwag – 15  listopada 2017; link

materiały do wyłożeń


opracowanie: Kamil Suchożebski, Wojciech Wojtowicz

wszystkie grafiki stanowią własność portalu Urbnews.pl