AKTUALNOŚCI

Procedura planistyczna

Zestawienie dat wyłożeń planów miejscowych, terminów dyskusji i składania uwag oraz terminy wniosków do przystąpień do sporządzania planów.


biala podlaska

przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Os. Akademicka”, „Sidorska-Tysiąclecia” i „Doliny Krzny i Krukówki etap I”; termin składania wniosków: 14 lutego 2017; link


Białystok

brak


Bielsko Biala

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na południe od wzgórza Trzy Lipki w rejonie ulic Juhasów, Pienińskiej i Muszlowej w obrębie Stare Bielsko; termin wyłożenia: 2 do 23 stycznia 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 12 stycznia 2017; termin składania uwag: 6 lutego 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego tereny w sąsiedztwie bulwarów rzeki Białej, w rejonie ulic Partyzantów i Leszczyńskiej; termin wyłożenia: 2 do 23 stycznia 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 19 stycznia 2017; termin składania uwag: 6 lutego 2017; link


Bydgoszcz

przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordon: Akademicka-Fordońska-Jasiniecka” w Bydgoszczy; termin składania wniosków: 16 stycznia 2017; link


Chełm

brak


Czestochowa

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Mirów, przy ulicy Mstowskiej; termin wyłożenia: 12 stycznia do 10 lutego 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 9 lutego 2017; termin składania uwag: 24 lutego 2017; link i materiały

Elblag

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy między ulicami: Studzienną i Bednarską w Elblągu; termin przyjmowania uwag i wniosków: 17 stycznia 2016; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu zajezdni tramwajowej przy ulicy Browarnej w Elblągu; termin przyjmowania uwag i wniosków: 17 stycznia 2016; link

Gdansk
Wszystkie aktualne wyłożenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; link

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matarnia między ulicą Budowlanych a torami PKM; termin wyłożenia: 30 grudnia 2016 do 31 stycznia 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 4 stycznia 2017; termin składania uwag: 14 lutego 2017

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zaspa Młyniec rejon ulicy Hynka i Alei Jana Pawła II; termin wyłożenia: 30 grudnia 2016 do 31 stycznia 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 5 stycznia 2017; termin składania uwag: 14 lutego 2017

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełm rejon ulic Platynowej i Czirenberga; termin wyłożenia: 30 grudnia 2016 do 31 stycznia 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 18 stycznia 2017; termin składania uwag: 14 lutego 2017

gdynia

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jana z Kolna i projektowana Nowa Węglowa; termin wyłożenia: 21 stycznia do 10 lutego 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 2 lutego 2017; termin składania uwag: 24 lutego 2017

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krośnieńska; termin wyłożenia: 21 stycznia do 10 lutego 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 1 lutego 2017; termin składania uwag: 24 lutego 2017

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orłowo nadmorskie – zmiana 3; termin wyłożenia: 21 stycznia do 10 lutego 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 30 stycznia 2017; termin składania uwag: 24 lutego 2017

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Płk. S. Dąbka, Bosmańska; termin wyłożenia: 30 grudnia 2016 do 24 stycznia 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 11 stycznia 2017; termin składania uwag: 7 lutego 2017


Gliwice

wyłożenie do publicznego wglądu zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon Osiedla Kopernika; termin wyłożenia: 12 stycznia do 9 lutego 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 1 lutego 2017; termin składania uwag: 23 lutego 2017; link i materiały

Gorzow

brak

grudziadz

brak

Kalisz

brak


Katowice

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Raciborskiej, Strzeleckiej i Mikołowskiej w Katowicach; termin wyłożenia: 16 grudnia 2016 do 17 stycznia 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 3 stycznia 2017; termin składania uwag: 31 stycznia 2017; link i materiały

wyłożenie do publicznego wglądu zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Wełnowiec – Józefowiec w Katowicach; termin wyłożenia: 29 grudnia 2016 do 27 stycznia 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 10 stycznia 2017; termin składania uwag: 10 lutego 2017; link i materiały


Kielce

brak

 


Koszalin.

brak

Krakow

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czyżyny – rejon ulicy Galicyjskiej; termin wyłożenia: 12 grudnia 2016 do 11 stycznia 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 14 grudnia 2016; termin składania uwag: 25 stycznia 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon Fortu Bronowice; termin wyłożenia: 4 stycznia do 2 lutego 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 19 stycznia 2017; termin składania uwag: 16 lutego 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ruczaj – rejon ulicy Czerwone Maki; termin wyłożenia: 2 do 31 stycznia 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 26 stycznia 2017; termin składania uwag: 14 lutego 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kazimierz; termin wyłożenia: 2 do 31 stycznia 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 17 stycznia 2017; termin składania uwag: 14 lutego 2017; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CZYŻYNY – OS. DYWIZJONU 303 I 2 PUŁKU LOTNICZEGO; termin przyjmowania uwag i wniosków: 31 stycznia 2017; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”; termin przyjmowania uwag i wniosków: 23 stycznia 2017; link


Krosno

brak


legnica

brak


lublin

wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I w rejonie ulicy Majerankowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; wyłożenie do wglądu w dniach od 18 stycznia do 9 lutego 2017; dyskusja publiczna – 3 lutego; termin składania uwag – do dnia 24 lutego 2017; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część III; termin przyjmowania uwag i wniosków: 31 stycznia 2017; link


Lodz

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Piotrkowskiej, Nawrot i Henryka Sienkiewicza; wyłożenie do wglądu w dniach od 20 grudnia do 19 stycznia 2017; dyskusja publiczna – 4 stycznia; termin składania uwag – do dnia 6 lutego 2017; link

Nowy Sacz

brak


Olsztyn

brak


Opole

 

brak


Poznan

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Bohaterów Westerplatte”; termin wyłożenia od 12 stycznia do 9 lutego 2017; termin dyskusji publicznej: 19 stycznia 2017; termin składania uwag: 23 lutego 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fort IX”; termin wyłożenia od 12 stycznia do 9 lutego 2017; termin dyskusji publicznej: 19 stycznia 2017; termin składania uwag: 23 lutego 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strefa przemysłowa przy ulicy Bałtyckiej”; termin wyłożenia od 28 grudnia 2016 do 26 stycznia 2017; termin dyskusji publicznej: 11 stycznia 2017; termin składania uwag: 9 lutego 2017; link


przemysl

brak


rzeszow

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Borelowskiego, ul. Kasprowicza i ul. Towarnickiego w Rzeszowietermin przyjmowania uwag i wniosków: 3 lutego 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wyspiańskiego i Ziai w Rzeszowie; termin wyłożenia od 11 stycznia do 9 lutego 2017; termin dyskusji publicznej: 17 stycznia 2017; termin składania uwag: 23 lutego 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Grechuty i ul. Krajobrazowej w Rzeszowie; termin wyłożenia od 4 stycznia do 2 lutego 2017; termin dyskusji publicznej: 19 stycznia 2017; termin składania uwag: 16 lutego 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Krajobrazowej; termin wyłożenia od 3 stycznia do 1 lutego 2017; termin dyskusji publicznej: 5 stycznia 2017; termin składania uwag: 15 lutego 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami Kwiatkowskiego i Zieloną w Rzeszowie; termin wyłożenia od 14 grudnia 2016 do 13 stycznia 2017; termin dyskusji publicznej: 12 stycznia 2017; termin składania uwag: 27 stycznia 2017; link


Siedlce

brak


skierniewice

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obszar położony przy ulicy Armii Krajowej 8; termin wyłożenia od 12 stycznia do 9 lutego 2017; termin dyskusji publicznej: 18 stycznia 2017; termin składania uwag: 1 marca 2017; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszar położony w rejonie ulic: Wąskiej i Piekarskiej oraz Armii Krajowej i Sucharskiegotermin przyjmowania uwag i wniosków: 18 stycznia 2017; link


wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Mieszkaniowa Zachód”; termin wyłożenia od 4 stycznia do  lutego 2017; termin dyskusji publicznej: 16 stycznia 2017; termin składania uwag: 17 lutego 2017; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Strefa Zachód”, „Centrum-Południe A” oraz „Śródmieście” w Słupsku; termin przyjmowania uwag i wniosków: 17 stycznia 2017; link


Sopot

wyłożenie do publicznego wglądu projektu  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego miasta Sopotu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; termin wyłożenia: 16 listopada do 16 grudnia 2016 roku; termin dyskusji publicznej: 12 grudnia 2016; termin składania uwag: 16 stycznia 2016 link


SOSNOWIEC

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Środula-Park”; termin wyłożenia: 20 stycznia do 9 lutego 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 30 stycznia 2017; termin składania uwag: 23 lutego 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie Parku Sieleckiego”; termin wyłożenia: 20 stycznia do 9 lutego 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 30 stycznia 2017; termin składania uwag: 23 lutego 2017; link


suwalki

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu południowej części ulicy Stanisława Staszica w Suwałkach; termin przyjmowania uwag i wniosków: 20 stycznia 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, A. Mickiewicza i rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach; termin wyłożenia od 27 grudnia 2016 do 25 stycznia 2017; termin dyskusji publicznej: 23 stycznia 2017; termin składania uwag: 15 lutego 2017; link

Szczecin

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka – Rynek Warzywny” w Szczecinie; termin przyjmowania uwag i wniosków: 27 stycznia 2017; link | załącznik graficzny


Tarnobrzeg

brak


Tarnow

brak


Torun

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rudak C” dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rudecka, Olęderska, Rypińska i Gliniecka w Toruniu; termin przyjmowania uwag i wniosków: 26 stycznia 2017; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Lelewela, Legionów i Wybickiego w Toruniu; termin przyjmowania uwag i wniosków: 26 stycznia 2017; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Łukasiewicza i Szosie Okrężnej w Toruniu; termin przyjmowania uwag i wniosków: 26 stycznia 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Centrum” dla terenu ograniczonego ulicami: Szosa Chełmińska, Czerwona Droga, Aleja 700-lecia Torunia, Sportowa, Morcinka i Bema w Toruniu; termin wyłożenia od 20 stycznia do 13 lutego 2017; termin dyskusji publicznej: 23 stycznia 2017; termin składania uwag: 27 lutego 2017; link


Walbrzych

brak


Warszawa2

 

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kanału Żerańskiego na odcinku od ul. Zdziarskiej do północnej granicy miasta; wyłożenie do wglądu w dniach od 28 listopada do 29 grudnia 2016; termin dyskusji publicznej – 12 grudnia 2016; termin składania uwag – do dnia 19 stycznia 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej przy ulicy Tanecznej 74; wyłożenie do wglądu w dniach od 12 grudnia 2016 do 18 stycznia 2017; termin dyskusji publicznej – 9 stycznia 2017; termin składania uwag – do dnia 3 lutego 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Muzeum Powstania Warszawskiego; wyłożenie do wglądu w dniach od 9 stycznia do 8 lutego 2017; termin dyskusji publicznej – 23 stycznia 2017; termin składania uwag – do dnia 24 lutego 2017; link

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Salomea; wyłożenie do wglądu w dniach od 19 grudnia 2016 do 25 stycznia 2017; termin dyskusji publicznej – 16 stycznia 2017; termin składania uwag – do dnia 24 lutego 2017; link


Wroclaw

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Łagiewnickiej i biskupa Bernarda Bogedaina we Wrocławiu; termin przyjmowania uwag i wniosków: 2 lutego 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Szewskiej, Aleksandra hr. Fredry oraz pl. Uniwersyteckiego we Wrocławiu; wyłożenie do wglądu w dniach od 29 grudnia 2016 do 23 stycznia 2017; termin dyskusji publicznej – 11 stycznia 2017; termin składania uwag – 6 lutego 2017; link

Zabrze.

brak


Zamosc

brak


Zielona Góra

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Przylep-Zakładowa w Zielonej Górze; termin przyjmowania uwag i wniosków: 20 stycznia 2017; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Unii Europejskiej w Zielonej Górze; termin przyjmowania uwag i wniosków: 26 stycznia 2017; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Anny Jagiellonki i ul. Elektronowej w Zielonej Górze; termin przyjmowania uwag i wniosków: 26 stycznia 2017; link

materiały do wyłożeń


opracowanie: Kamil Suchożebski, Wojciech Wojtowicz, Tomasz Nita

wszystkie grafiki stanowią własność portalu Urbnews.pl