AKTUALNOŚCI

Procedura planistyczna

 

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście I; termin wyłożenia od 17 sierpnia do 7 września 2017; termin dyskusji publicznej: 23 sierpnia 2017; termin składania uwag: 22 września 2017; linkZestawienie dat wyłożeń planów miejscowych, terminów dyskusji i składania uwag oraz terminy wniosków do przystąpień do sporządzania planów.

biala podlaska

brak


Białystok

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej (odcinek od ul. Jana Pawła II do ul. Antoniukowskiej) w Białymstoku; termin wyłożenia: 11 do 31 sierpnia 2017; termin dyskusji publicznej: 16 sierpnia 2017; termin składania uwag: 14 września 2017; link i materiały

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej w Białymstoku (odcinek od ulicy Antoniukowskiej do torów kolejowych); termin składania wniosków: 18 września 2017; link

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Piaski w Białymstoku (rejon ulic Mazowieckiej i Żelaznej); termin wyłożenia: 14 sierpnia do 4 września 2017; termin dyskusji publicznej: 24 sierpnia 2017; termin składania uwag: 18 września 2017; link i materiały

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon Al. J. Piłsudskiego i ul. Czystej); termin wyłożenia: 16 sierpnia do 5 września 2017; termin dyskusji publicznej: 24 sierpnia 2017; termin składania uwag: 19 września 2017; link i materiały

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowe Miasto w Białymstoku (w rejonie Alei I. J. Paderewskiego); termin składania wniosków: 21 września 2017; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowe Miasto w Białymstoku (w rejonie ulic: K. Pułaskiego i Transportowej); termin składania wniosków: 21 września 2017; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku (rejon ulic: Zaściańskiej i Nowowarszawskiej); termin składania wniosków: 28 września 2017; link

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Piasta w Białymstoku (rejon ul. Warszawskiej i Świętojańskiej); termin wyłożenia: 30 sierpnia do 19 września 2017; termin dyskusji publicznej: 30 sierpnia 2017; termin składania uwag: 3 października 2017; link i materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w Białymstoku (rejon ul. Towarowej, Skorupskiej, Świętojańskiej, J.K. Branickiego, Ogrodowej i Sienkiewicza); termin wyłożenia: 12 września do 2 października 2017; termin dyskusji publicznej: 21 września 2017; termin składania uwag: 16 października 2017; link


Bielsko Biala

wyłożenie do dla obszaru położonego w rejonie ulic: Cieszyńskiej, Sobieskiego, Kopernika, Czystej; termin wyłożenia: 11 sierpnia do 1 września 2017; termin dyskusji publicznej: 24 sierpnia 2017; termin składania uwag: 15 września 2017; ogłoszenie

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowym; termin wyłożenia: 25 sierpnia do 14 września 2017; termin dyskusji publicznej: 31 sierpnia 2017; termin składania uwag: 28 września 2017; ogłoszenie

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych w obrębie Kamienica, pomiędzy cmentarzem komunalnym, cmentarzem parafialnym i ulicą Karpacką; termin składania wniosków: 13 października 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic Bystrzańskiej i Fabrycznej; termin wyłożenia: 11 września do 9 października 2017; termin dyskusji publicznej: 14 września 2017; termin składania uwag: 23 października 2017; ogłoszenie


Bydgoszcz

brak


Chełm

brak


Czestochowa

brak

Elblag

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w północno-zachodnim narożniku ulic Niepodległości i Marii Konopnickiej w Elblągu; termin wyłożenia: 25 lipca do 28 sierpnia 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 1 sierpnia 2017; termin składania uwag: 12 września 2017; link i materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Modrzewiny Południe w Elblągu; termin wyłożenia: 31 sierpnia do 30 września 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 12 września2017; termin składania uwag: 17 października 2017; link i materiały

GdanskWszystkie aktualne wyłożenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; link

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno – rejon ulic Gdańskiej i Bogumiła Kobieli ; termin wyłożenia: 1 do 31 sierpnia 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 24 sierpnia 2017; termin składania uwag: 14 września 2017

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień – rejon ulicy Lawendowe Wzgórze; termin wyłożenia: 1 do 31 sierpnia 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 2 sierpnia 2017; termin składania uwag: 14 września 2017

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzyża – ulica Wita Stwosza 77; termin wyłożenia: 1 do 31 sierpnia 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 30 sierpnia 2017; termin składania uwag: 14 września 2017

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień – rejon ul. Źródlanej; termin wyłożenia od 1 do 29 września 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 6 września 2017; termin składania uwag: 14 października 2017; link

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Górny – rejon al. Zwycięstwa i ul. Konarskiego ; termin wyłożenia od 1 do 29 września 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 21 września 2017; termin składania uwag: 14 października 2017; link

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna – rejon Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu; termin wyłożenia od 1 do 29 września 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 27 września 2017; termin składania uwag: 14 października 2017; link

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna – rejon ul. Polanki 124A; termin wyłożenia od 1 do 29 września 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 28 września 2017; termin składania uwag: 14 października 2017; link

Aktualnie przystąpienia do sporządzeń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

brak

gdynia

wyłożenie do wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim; Termin wyłożenia: 7 do 28 sierpnia 2017; termin dyskusji publicznej: 17 sierpnia 2017; Termin składania uwag: 12 września 2017; link

wyłożenie do wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza; Termin wyłożenia: 6 września do 26 września 2017; Termin dyskusji publicznej: 14 września 2017; Termin składania uwag: 10 października 2017; link


Gliwice

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków”, położoną pomiędzy ulicami Rybnicką i Knurowską oraz południową granicą miasta; termin wyłożenia: 3 sierpnia 2017 do 1 września 2017; termin dyskusji publicznej: 22 sierpnia 2017; termin składania uwag: 15 września 2017; link i materiały

Gorzow

brak

grudziadz

brak

Kalisz

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii 110 kV Zawodzie – Rajsków; termin wyłożenia: 27 lipca 2017 do 17 sierpnia 2017; termin dyskusji publicznej: 17 sierpnia 2017; termin składania uwag: 31 sierpnia 2017; link


Katowice

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I — KWK „Murcki-Staszic” – tereny dzielnicy Piotrowice – Ocholec oraz północno-zachodnie tereny dzielnicy Kostuchna; termin składania wniosków: 13 września 2017; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki II Giszowiec I — KWK „Murcki-Staszic” – obszar dzielnicy Zarzecze; termin składania wniosków: 13 września 2017; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic  Chorzowskiej, Baildona i Ściegiennego w Katowicach; termin składania wniosków: 13 września 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: W. Korfantego i Grabowej w Katowicach; termin wyłożenia: 9 sierpnia 2017 do 7 września 2017; termin dyskusji publicznej: 22 sierpnia 2017; termin składania uwag: 21 września 2017; ogłoszenie i materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Gospodarczej w Katowicach – część północno-wschodnia; termin wyłożenia: 9 sierpnia 2017 do 7 września 2017; termin dyskusji publicznej: 29 sierpnia 2017; termin składania uwag: 21 września 2017; ogłoszenie i materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach; termin wyłożenia: 16 sierpnia 2017 do 13 września 2017; termin dyskusji publicznej: 30 sierpnia 2017; termin składania uwag: 27 września 2017; ogłoszenie i materiały


Kielce

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.4.3. RADOMSKA – ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego, ul. Świętego Pawła i ul. Folwarcznej” na obszarze miasta Kielce; termin wyłożenia: 1 września 2017 do 2 października 2017; termin dyskusji publicznej: 20 września 2017; termin składania uwag: 20 października 2017; ogłoszenie i materiały


Koszalin.

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Koszalinie pomiędzy ulicami: Powstańców Wielkopolskich, Krakusa i Wandy, Gnieźnieńską, Kamieniarską, Sarzyńską, Działkową oraz terenem linii kolejowej relacji Koszalin – Białogard; termin wyłożenia: 12 września 2017 do 11 października 2017; termin dyskusji publicznej: 25 września 2017; termin składania uwag: 25 października 2017; ogłoszenie

 

Krakow

wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla Miasta Krakowa”; termin wyłożenia: od 21 sierpnia do 29 września 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 19 września 2017; termin składania uwag: 13 października 2017; link | materiały

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „rejon ulicy Rajskiej”; termin wyłożenia: od 31 lipca do 29 sierpnia 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 8 sierpnia 2017; termin składania uwag: 12 września 2017; link | materiały

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Azory – rejon ulic Stachiewicza i Czerwieńskiego”; termin wyłożenia: od 31 lipca do 1 września 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 3 sierpnia 2017; termin składania uwag: 15 września 2017; link | materiały

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierz”; termin wyłożenia: od 7 sierpnia do 5 września 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 24 sierpnia 2017; termin składania uwag: 19  września 2017; link | materiały

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Ruczaj – Rejon ulicy Czerwone Maki”; termin wyłożenia: od 7 sierpnia do 5 września 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 24 sierpnia 2017; termin składania uwag: 19  września 2017; link | materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łobzów – rejon ulic Łokietka i Wrocławskiej”; termin wyłożenia: od 30 sierpnia do 27 września 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 20 września 2017; termin składania uwag: 11 października 2017; link | materiały

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tonie – Wschód”; termin wyłożenia: od 11 września do 9 października 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 28 września 2017; termin składania uwag: 23 października 2017; link | materiały


Krosno

brak


legnica

brak


lublin

wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar północno – wschodni – dla osiemnastu obszarów; wyłożenie do wglądu w dniach od 28 lipca do 22 sierpnia 2017; dyskusja publiczna – 2 sierpnia 2017; termin składania uwag – do dnia 7 września 2017; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Lublin – część IV A w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej; termin składania wniosków: 29 września 2017; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Lublin w rejonie ulic: Nowy Świat i Wojenna; termin składania wniosków: 29 września 2017; link

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – część I – obszar wschodni w rejonie ulic: Dożynkowa – Goździkowa; wyłożenie do wglądu w dniach od 6 do 28 września 2017; dyskusja publiczna – 21 września 2017; termin składania uwag – do dnia 13 października 2017; link


Lodz

wyłożenie do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”; wyłożenie do wglądu w dniach od 17 lipca do 15 września 2017; dyskusja publiczna – 6 oraz 7 września 2017; termin składania uwag – do dnia 9 października 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Brzezińskiej i Jugosłowiańskiej – zachodniej części osiedla Nowosolna; wyłożenie do wglądu w dniach od 16 sierpnia do 3 października 2017; dyskusja publiczna – 3 października 2017; termin składania uwag – do dnia 17 października 2017; link i materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pomorskiej i Wiączyńskiej – południowej części osiedla Nowosolna; wyłożenie do wglądu w dniach od 16 sierpnia do 3 października 2017; dyskusja publiczna – 3 października 2017; termin składania uwag – do dnia 24 października 2017; link i materiały

wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, Czerwonej, Wólczańskiej, Radwańskiej, Brzeźnej, Edwarda Abramowskiego, Jana Kilińskiego, Tylnej, Henryka Sienkiewicza i ks. bp. Wincentego Tymienieckiego; wyłożenie do wglądu w dniach od 21 września do 20 października 2017; dyskusja publiczna – 12 października 2017; termin składania uwag – do dnia 3 listopada 2017; link

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Zachodniej, Krótkiej, Berka Joselewicza, Franciszkańskiej, Ogrodowej i Północnej; wyłożenie do wglądu w dniach od 14 września do 13 października 2017; dyskusja publiczna – 26 września 2017; termin składania uwag – do dnia 27 października 2017; link

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Juliana Tuwima, płk. Jana Kilińskiego, Nawrot i Piotrkowskiej; wyłożenie do wglądu w dniach od 22 września do 20 października 2017; dyskusja publiczna – 3 października 2017; termin składania uwag – do dnia 3 listopada 2017; link

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej w rejonie ulic: Brzezińskiej, Pomorskiej, Jugosłowiańskiej, Wiączyńskiej, J. Kasprowicza, Grabińskiej i Byszewskiej – obszaru centrum osiedla Nowosolna; wyłożenie do wglądu w dniach od 14 września do 13 października 2017; dyskusja publiczna – 19 września 2017; termin składania uwag – do dnia 27 października 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej w rejonie Alei gen. Władysława Sikorskiego oraz ulic: Gontyny, Pawilońskiej, gen. Józefa Sowińskiego, Sasanek i Zgierskiej; wyłożenie do wglądu w dniach od 8 września do 10 października 2017; dyskusja publiczna – 12 września 2017; termin składania uwag – do dnia 27 października 2017; link i materiały

Nowy Sacz

brak


Olsztyn

 

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nad Jeziorem Długim w Olsztynie; termin składania wniosków: 25 września 2017; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kresowej w Olsztynie – aktualizacja; termin składania wniosków: 4 sierpnia 2017; link

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Olsztynie pomiędzy ulicami: Żołnierską, T. Kościuszki, Niepodległości, W. Pstrowskiego wraz z pasem drogowym ulicy Obiegowej; wyłożenie do wglądu w dniach od 21 sierpnia  do 11 września 2017; dyskusja publiczna – 5 września 2017; termin składania uwag – do dnia 25 września 2017; link


Opole

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wróblin II w Opolu; termin składania wniosków: 18 września 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gosławice II” w Opolu; termin wyłożenia od 9 sierpnia do 8 września 2017; termin dyskusji publicznej: 7 września 2017; termin składania uwag: 22 września 2017; link i materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego„Śródmieście VIIa – Piast” w Opolu; termin wyłożenia od 29 sierpnia do 26 września 2017; termin dyskusji publicznej: 21 września 2017; termin składania uwag: 10 października 2017; link i materiały


Poznan

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy E. Taczanowskiego w Poznaniu; termin wyłożenia od 25 lipca do 25 sierpnia 2017; termin dyskusji publicznej: 21 sierpnia 2017; termin składania uwag: 8 września 2017; link i materiały

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Nałęczowskiej w Poznaniu; termin wyłożenia od 24 sierpnia do 22 września 2017; termin dyskusji publicznej: 28 sierpnia 2017; termin składania uwag: 6 października 2017; link i materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Armii Krajowej” w Poznaniu; termin wyłożenia od 24 sierpnia do 22 września 2017; termin dyskusji publicznej: 12 września 2017; termin składania uwag: 6 października 2017; link i materiały

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Stefana Batorego – część południowa” w Poznaniu; termin wyłożenia od 24 sierpnia do 22 września 2017; termin dyskusji publicznej: 6 września 2017; termin składania uwag: 6 października 2017; link i materiały

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Bohaterów Westerplatte” w Poznaniu; termin wyłożenia od 7 września do 5 października 2017; termin dyskusji publicznej: 3 października 2017; termin składania uwag: 19 października 2017; link i materiały

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fort IX” w Poznaniu; termin wyłożenia od 7 września do 5 października 2017; termin dyskusji publicznej: 3 października 2017; termin składania uwag: 19 października 2017; link i materiały


przemysl

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście I; termin wyłożenia od 17 sierpnia do 7 września 2017; termin dyskusji publicznej: 23 sierpnia 2017; termin składania uwag: 22 września 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sanocka I; termin wyłożenia od 15 września do 6 października 2017; termin dyskusji publicznej: 27 września 2017; termin składania uwag: 20października 2017; link

RADOM

brak

 


rzeszow

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 288/11/2016 w rejonie ul. Borelowskiego, ul. Kasprowicza i ul. Towarnickiego w Rzeszowie; termin wyłożenia od 17 sierpnia do 14 września 2017; termin dyskusji publicznej: 22 sierpnia 2017; termin składania uwag: 28 września 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 165/4/2008 „Staromieście – Zagórze” w Rzeszowie; termin wyłożenia od 15 września do 13 października 2017; termin dyskusji publicznej: 12 października 2017; termin składania uwag: 27 października 2017; link

 


Siedlce

brak

materiały do wyłożeń


skierniewice

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszar położony w sąsiedztwie ulic: Stefana Batorego, 1-go Maja i rzeki Łupi; termin wyłożenia od 3 sierpnia do 1 września 2017; termin dyskusji publicznej: 9 sierpnia 2017; termin składania uwag: 21 września 2017; link i materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszar położony pomiędzy ulicami: Prymasowską, Senatorską, Floriana, Rzeczną oraz rzeką Łupią; termin wyłożenia od 3 sierpnia do 1 września 2017; termin dyskusji publicznej: 9 sierpnia 2017; termin składania uwag: 21 września 2017; link i materiały

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulic: Armii Krajowej, kpt. Mieczysława Hali, 19-go Lutego iraz mjr Henryka Sucharskiego; termin składania wniosków: 6 października 2017; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulicy Waryńskiego; termin składania wniosków: 6 października 2017; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Jana III Sobieskiego, Aleją Macieja Rataja, wiaduktem oraz terenem kolejowym; termin składania wniosków: 6 października 2017; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy ulicach: Składowej i Bielańskiej; termin składania wniosków: 6 października 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położonego w rejonie ulic Wąskiej i Piekarskiej; termin wyłożenia od 15 września do 13 października 2017; termin dyskusji publicznej: 27 września 2017; termin składania uwag: 3 listopada 2017; link i materiały


wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cieśliki”; termin wyłożenia od 4 sierpnia do 5 września 2017; termin dyskusji publicznej: 31 sierpnia 2017; termin składania uwag: 20 września 2017; link


Sopot

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po byłej kotłowni w rejonie ul. 23 Marca i ul. Zacisze w mieście Sopocie; termin wyłożenia od 22 sierpnia do 12 września 2017; termin dyskusji publicznej: 11 września 2017; termin składania uwag: 26 września 2017; link


SOSNOWIEC

brak


suwalki

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych zalewu Arkadia i terenów wzdłuż rzeki Czarnej Hańczy w Suwałkach; termin wyłożenia od 25 sierpnia 2017 do 22 września 2017; termin dyskusji publicznej: 4 września 2017; termin składania uwag: 9 października 2017; link i materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Północnej w Suwałkach; termin wyłożenia od 25 sierpnia 2017 do 22 września 2017; termin dyskusji publicznej: 5 września 2017; termin składania uwag: 9 października 2017; link i materiały

Szczecin

przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Dąbie” w Szczecinie; termin składania wniosków: 22 września 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Dąbrowskiego – Sowińskiego 2” w Szczecinie; termin wyłożenia od 8 do 28 września 2017; termin dyskusji publicznej: 15 września 2017; termin składania uwag: 13 października 2017; link


Tarnobrzeg

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych przy Jeziorze Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu; termin wyłożenia od 25 sierpnia do 24 września 2017; termin dyskusji publicznej: 12 września 2017; termin składania uwag: 9 października 2017; link i materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mokrzyszów w Tarnobrzegu; termin wyłożenia od 25 sierpnia do 24 września 2017; termin dyskusji publicznej: 12 września 2017; termin składania uwag: 9 października 2017; link i materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług i przemysłu w tym Tarnobrzeskiego Parku Technologicznego w rejonie ulic: Al. Warszawska, Batalionów Chłopskich i Wędkarskiej na terenie miasta Tarnobrzega – osiedle Zakrzów; termin wyłożenia od 25 sierpnia do 24 września 2017; termin dyskusji publicznej: 12 września 2017; termin składania uwag: 9 października 2017; link i materiały


Tarnow

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie byłej strefy Zakładów Azotowych; termin wyłożenia od 16 sierpnia do 6 września 2017; termin dyskusji publicznej: 1 września 2017; termin składania uwag: 20 września 2017; link


Torun

wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia:
–    Jednostka I – Starotoruńskie Przedmieście, strefy Z i E, podstrefy Z.3 i E.2, w rejonie ul. Starotoruńskiej,
–    Jednostka XII – Rubinkowo, strefie Z, podstrefa Z.1 – obszar pomiędzy ul. Łyskowskiego, ul. Dziewulskiego, ul. Działowskiego i ul. Szosą Lubicką;
termin wyłożenia  od 6 września 2017 r. do 10 października 2017; termin dyskusji publicznej 20 września 2017; termin składania uwag: 31 października 2017 r.; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Katarzynka” dla obszaru położonego w rejonie ul. Kociewskiej na północ od linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni – Malbork w Toruniu; termin składania wniosków: 8 września 2017 r.

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ulicą Szosa Bydgoska i ulicą Łukasiewicza w Toruniu; termin wyłożenia od 15 września do 9 października 2017; termin dyskusji publicznej: 26 września 2017; termin składania uwag: 23 października 2017; link


Walbrzych

brak


Warszawa2

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Cmentarza Powstańców Warszawy; wyłożenie do wglądu w dniach od 1 do 31 sierpnia 2017 r.; termin dyskusji publicznej – 21 lipca 2017; termin składania uwag – do dnia 14 września 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy; wyłożenie do wglądu w dniach od 18 sierpnia do 18 września 2017 r.; termin dyskusji publicznej – 6 września 2017; termin składania uwag – do dnia 2 października 2017; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kolonia Zagóźdź; termin składania wniosków: 4 października 2017; link


Wroclaw

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rozwoju Plac Grunwaldzki we Wrocławiu; wyłożenie do wglądu w dniach od 16 sierpnia do 6 września 2017 r.; termin dyskusji publicznej – 30 sierpnia 2017; termin składania uwag – do dnia 20 września 2017; link i materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bolesława Drobnera we Wrocławiu; wyłożenie do wglądu w dniach od 16 sierpnia do 6 września 2017 r.; termin dyskusji publicznej – 29 sierpnia 2017; termin składania uwag – do dnia 20 września 2017; link i materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Mariana Morelowskiego, Karmelkowej i Jerzego Kowalskiego we Wrocławiu; wyłożenie do wglądu w dniach od 6 do 27 września 2017 r.; termin dyskusji publicznej – 20  września 2017; termin składania uwag – do dnia 11 października 2017; link i materiały

Zabrze.

brak


Zamosc

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Zamość; wyłożenie do wglądu w dniach od 1 do 23 sierpnia 2017; termin dyskusji publicznej – 9 sierpnia 2017; termin składania uwag – 7 września 2017; link i materiały


Zielona Góra

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ochla-Żagańska w Zielonej Górze; termin przyjmowania uwag i wniosków: 8 września 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dekoracyjnej w Zielonej Górze; wyłożenie do wglądu w dniach od 7 do 29 sierpnia czerwca 2017; termin dyskusji publicznej – 23 sierpnia 2017; termin składania uwag – 12 września 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Ochla-Kożuchowska w Zielonej Górze; wyłożenie do wglądu w dniach od 17 sierpnia do 6 września czerwca 2017; termin dyskusji publicznej – 30 sierpnia 2017; termin składania uwag – 20 września 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Racula-Wincentego Witosa i granicą sołectwa Racula w Zielonej Górze; wyłożenie do wglądu w dniach od 16 sierpnia do 15 września czerwca 2017; termin dyskusji publicznej – 6 września 2017; termin składania uwag – 29 września 2017; link

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Ochla-Sadowa i ul. Ochla-Folklorystyczna w Zielonej Górze; wyłożenie do wglądu w dniach od 30 sierpnia do 20 września czerwca 2017; termin dyskusji publicznej – 12 września 2017; termin składania uwag – 4 października 2017; link

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Anny Jagiellonki i ul. Elektronowej w Zielonej Górze; wyłożenie do wglądu w dniach od 30 sierpnia do 20 września czerwca 2017; termin dyskusji publicznej – 13 września 2017; termin składania uwag – 4 października 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w rejonie linii kolejowej nr 273 w Zielonej Górze; wyłożenie do wglądu w dniach od 6 do 27 września czerwca 2017; termin dyskusji publicznej – 19 września 2017; termin składania uwag – 11 października 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piastowskiego w Zielonej Górze; wyłożenie do wglądu w dniach od 6 do 27 września czerwca 2017; termin dyskusji publicznej – 20 września 2017; termin składania uwag – 11 października 2017; link

materiały do wyłożeń


opracowanie: Kamil Suchożebski, Wojciech Wojtowicz

wszystkie grafiki stanowią własność portalu Urbnews.pl