AKTUALNOŚCI

Procedura planistyczna

Zestawienie dat wyłożeń planów miejscowych, terminów dyskusji i składania uwag oraz terminy wniosków do przystąpień do sporządzania planów.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

przystąpienie do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego; termin składania wniosków: 31 lipca 2017; link

biala podlaska

brak


Białystok

brak


Bielsko Biala

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  obszaru  położonego  pomiędzy  ulicami:  3  Maja,  Piastowską, Wyspiańskiego, Sobieskiego oraz Nad Niprem; termin wyłożenia: 10 do 30 marca 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 23 marca 2017; termin składania uwag: 14 kwietnia 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Lwowskiej, na południe od szpitala położonego przy ul. Wyzwolenia; termin wyłożenia: 10 do 30 marca 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 30 marca 2017; termin składania uwag: 14 kwietnia 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Hałcnów przy ulicy Wyzwolenia, w rejonie ulicy Siostry Małgorzaty Szewczyk; termin wyłożenia: 10 do 30 marca 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 16 marca 2017; termin składania uwag: 14 kwietnia 2017; link

materiały do wyłożeń


Bydgoszcz

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bielawy – Powstańców Wielkopolskich” w Bydgoszczy; termin wyłożenia: 6 lutego do 7 marca 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 28 lutego 2017; termin składania uwag: 22 marca 2017; link


Chełm

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zachód, obszaru Synów Pułku – Zachodnia; termin składania wniosków: 31 marca 2017


Czestochowa

przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zachód, obszaru Synów Pułku – Zachodnia; termin składania wniosków: 7 kwietnia 2017; link

Elblag

brak

Gdansk
Wszystkie aktualne wyłożenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; link

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Młode Miasto – Gazownia II; termin wyłożenia: 2 do 31 marca 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 14 marca 2017; termin składania uwag: 14 kwietnia 2017

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny rejon ulic Hallera i Grudziądzkiej; termin wyłożenia: 2 do 31 marca 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 16 marca 2017; termin składania uwag: 14 kwietnia 2017

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego; termin wyłożenia: 2 do 31 marca 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 23 marca 2017; termin składania uwag: 14 kwietnia 2017

Aktualnie przystąpienia do sporządzeń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn – szkoła sportowa przy ulicy Porębskiego; termin składania wniosków: 6 kwietnia 2017

gdynia

brak


Gliwice

brak

Gorzow

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zachód, obszaru Synów Pułku – Zachodnia; termin składania wniosków: 7 kwietnia 2017; link | uchwała

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Sulęcińską, ul. Poznańską i południową granicą miasta Gorzowa Wlkp.; termin wyłożenia: 3 do 24 marca 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 21  marca 2017; termin składania uwag: 7 kwietnia 2017; link

grudziadz

brak

Kalisz

brak


Katowice

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Subcentrum Południe w Katowicach w rejonie ulic Rolnej i Kłodnickiej; termin wyłożenia: 17 lutego do 17 marca 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 28 lutego 2017; termin składania uwag: 31 marca 2017; link i materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragmenty terenów górniczych Katowickiego Holdingu Węglowego KWK „Wujek” i KWK „Halemba Wirek”, położonego w rejonie ul. Panewnickiej w Katowicach – część obejmująca teren w rejonie ulic Hadyny, Kijowskiej i Ostrawskiej; termin wyłożenia: 17 marca do 6 kwietnia2017 roku; termin dyskusji publicznej: 4 kwietnia 2017; termin składania uwag: 21 kwietnia 2017; link i materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – KWK „Murcki – Staszic” – część obejmująca obszar w rejonie ulicy Uniczowskiej; termin wyłożenia: 17 marca do 14 kwietnia2017 roku; termin dyskusji publicznej: 27 marca 2017; termin składania uwag: 28 kwietnia 2017; link i materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragmenty terenów górniczych Katowickiego Holdingu Węglowego KWK „Wujek” i KWK „Halemba Wirek”, położonego w rejonie ul. Panewnickiej w Katowicach – część obejmująca dolinę potoku Ślepiotki; termin wyłożenia: 17 marca do 14 kwietnia2017 roku; termin dyskusji publicznej: 27 marca 2017; termin składania uwag: 28 kwietnia 2017; link i materiały


Kielce

brak


Koszalin.

brak

Krakow

brak


Krosno

brak


legnica

wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – w części terenu położonego w rejonie ul. Asnyka, Złotoryjskiej i Kilińskiego; wyłożenie do wglądu w dniach od  1 do 22 marca 2017; dyskusja publiczna – 15 marca 2017; termin składania uwag – do dnia 6 kwietnia 2017; link


lublin

brak


Lodz

brak

Nowy Sacz

wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zmiany miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowy Sącz-25”; wyłożenie do wglądu w dniach od 24 lutego do 31 marca 2017; dyskusja publiczna – 22 marca 2017; termin składania uwag – do dnia 14 kwietnia 2017; link


Olsztyn

brak


Opole

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu; termin składania wniosków: 19 marca 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu; termin wyłożenia od 8 lutego do 8 marca 2017; termin dyskusji publicznej: 2 marca 2017; termin składania uwag: 22 marca 2017; link | materiały

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gosławice II” w Opolu; termin składania wniosków: 24 marca 2017; link

przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Opolatermin przyjmowania uwag i wniosków: 31 marca 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Groszowice II” w Opolu; termin wyłożenia od 3 do 31 marca 2017; termin dyskusji publicznej: 23 marca 2017; termin składania uwag: 21 kwietnia 2017; link


Poznan

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej” w Poznaniu; termin wyłożenia od 17 lutego do 17 marca 2017; termin dyskusji publicznej: 23 lutego 2017; termin składania uwag: 31 marca 2017; link

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”Morasko – Radojewo – Umultowo”, część Radojewo Wschód w Poznaniu; termin wyłożenia od 15 lutego do 15 marca 2017; termin dyskusji publicznej: 2 marca 2017; termin składania uwag: 31 marca 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Zbyłowita i Leszka”; termin wyłożenia od 6 lutego do 6 marca 2017; termin dyskusji publicznej: 15 lutego 2017; termin składania uwag: 20 marca 2017; link


przemysl

brak


rzeszow

brak


Siedlce

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Nowych Siedlec; termin wyłożenia od 17 marca do 14 kwietnia 2017; termin dyskusji publicznej: 31 marca 2017; termin składania uwag: 9 maja 2017; link

materiały do wyłożeń


skierniewice

brak


brak


Sopot

brak


SOSNOWIEC

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulic: Gabriela Narutowicza, Kombajnistów i 3 Maja; termin wyłożenia: od 15 marca do 4 kwietnia 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 20 marca 2017; termin składania uwag: 18 kwietnia 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru w rejonie Parku Sieleckiego ; termin wyłożenia: od 14 marca do 4 kwietnia 2017 roku; termin dyskusji publicznej: 27 marca 2017; termin składania uwag: 19 kwietnia 2017; link


suwalki

brak

Szczecin

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Kwiatkowskiego” w Szczecinie; termin przyjmowania uwag i wniosków: 6 kwietnia 2017; link | załącznik graficzny

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tor Wodny” w Szczecinie; termin wyłożenia od 2 do 23 marca 2017; termin dyskusji publicznej: 7 marca 2017; termin składania uwag: 7 kwietnia 2017; link


Tarnobrzeg

brak


Tarnow

brak


Torun

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Łódzkiej i Zdrojowej w Toruniu; termin wyłożenia od 14 lutego do 14 marca 2017; termin dyskusji publicznej: 21 lutego 2017; termin składania uwag: 28 marca 2017; link


Walbrzych

brak


Warszawa2

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Foksal; wyłożenie do wglądu w dniach od 17 lutego do 17 marca 2017; termin dyskusji publicznej – 1 marca 2017; termin składania uwag – do dnia 7 kwietnia 2017; link i materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Żoliborza Południowego; wyłożenie do wglądu w dniach od 13 marca do 12 kwietnia 2017; termin dyskusji publicznej – 27 marca 2017; termin składania uwag – do dnia 10 maja 2017; link i materiały


Wroclaw

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek 16, 17/2 i 3 AM 7 obręb Kowale, w rejonie ulicy Chłopskiej we Wrocławiu; wyłożenie do wglądu w dniach od 15 lutego do 7 marca 2017; termin dyskusji publicznej – 22 lutego 2017; termin składania uwag – 21 marca 2017; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Racławickiej, Jastrzębiej i Wolbromskiej we Wrocławiu; wyłożenie do wglądu w dniach od 21 lutego do 14 marca 2017; termin dyskusji publicznej – 1 marca 2017; termin składania uwag – 28 marca 2017; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Granicznej oraz węzła A8 „Wrocław Lotnisko” we Wrocławiu ; termin przyjmowania uwag i wniosków: 27 marca 2017; link | granica terenu

Zabrze.

brak


Zamosc

brak


Zielona Góra

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Róży Wiatrów w Zielonej Górze; termin przyjmowania uwag i wniosków: 7 kwietnia 2017; link

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum usługowego przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze; wyłożenie do wglądu w dniach od 16 marca do 6 kwietnia 2017; termin dyskusji publicznej – 22 marca 2017; termin składania uwag – 21 kwietnia 2017; link

materiały do wyłożeń


opracowanie: Kamil Suchożebski, Wojciech Wojtowicz, Tomasz Nita

wszystkie grafiki stanowią własność portalu Urbnews.pl