AKTUALNOŚCI

Procedura planistyczna

Przedstawiamy zestawienie dat wyłożeń planów miejscowych, terminów dyskusji i składania uwag oraz terminy wniosków do przystąpień do sporządzania planów.


biala podlaska

brak


Białystok

 


Bielsko Biala

wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług w obszarze położonym pomiędzy rzeką Wapienicą, północną granicą miasta, ulicami Hodowców i Bohaterów Monte Cassino, mającej na celu weryfikację ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej; wyłożenie do wglądu w dniach od 26 sierpnia do 15 września 2016; dyskusja publiczna – 8 września 2016 r.; termin składania uwag – do dnia 29 września 2016 r.; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum  Hałcnowa  w celu uwzględnienia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią; wyłożenie do wglądu w dniach od 26 sierpnia do 15 września 2016; dyskusja publiczna – 1 września 2016 r.; termin składania uwag – do dnia 29 września 2016 r.; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic Bystrzańskiej i Fabrycznej; termin przyjmowania uwag i wniosków: 10 października 2016; link


Bydgoszcz

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łęgnowo – Edmunda Matuszewskiego” w Bydgoszczy; termin wyłożenia: 22 września do 21 października 2016 roku; termin dyskusji publicznej: 27 września 2016; termin składania uwag: 7 listopada 2016; link


Chełm

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełm dla obszaru w rejonie ulic Rejowiecka – Szpitalna – Lubelska.; wyłożenie do wglądu w dniach od 8 sierpnia do 6 wrzesnia 2016; dyskusja publiczna – 1 września 2016 r.; termin składania uwag – do dnia 20 września 2016 r.; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełm dla obszaru Rejowiecka – Włodawska; wyłożenie do wglądu w dniach od 8 sierpnia do 6 wrzesnia 2016; dyskusja publiczna – 1 września 2016 r.; termin składania uwag – do dnia 20 września 2016 r.; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełm dla obszaru przy ulicy Polnej; wyłożenie do wglądu w dniach od 8 sierpnia do 6 wrzesnia 2016; dyskusja publiczna – 1 września 2016 r.; termin składania uwag – do dnia 20 września 2016 r.; link


Czestochowawyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicach Ostatni Grosz i Wrzosowiak, w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Alei Niepodległości; wyłożenie do wglądu w dniach od 10 sierpnia do 8 września 2016; dyskusja publiczna – 2 września 2016 r.; termin składania uwag – do dnia 22 września 2016 r.; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie – Dąbie, w rejonie ulicy Kucelińskiej. termin przyjmowania uwag i wniosków: 19 października 2016; link

Elblag

brak


Gdansk

Wszystkie aktualne wyłożenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; link

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matarnia między ulicą Budowlanych a torami PKM; termin wyłożenia: 30 września do 31 października 2016 roku; termin dyskusji publicznej: 31 października 2016; termin składania uwag: 16 listopada 2016

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego; termin wyłożenia: 30 września do 31 października 2016 roku; termin dyskusji publicznej: 24 października 2016; termin składania uwag: 16 listopada 2016

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie Alei Grunwaldzkiej i ulicy Kołobrzeskiej; termin wyłożenia: 30 września do 31 października 2016 roku; termin dyskusji publicznej: 20 października 2016; termin składania uwag: 16 listopada 2016

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon Katedry Oliwskiej II; termin wyłożenia: 30 września do 31 października 2016 roku; termin dyskusji publicznej: 12 października 2016; termin składania uwag: 16 listopada 2016

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudniki Błonia rejon węzła Elbląska Trasy Sucharskiego i szkoły przy ulicy Miałki Szlak; termin wyłożenia: 30 września do 31 października 2016 roku; termin dyskusji publicznej: 11 października 2016; termin składania uwag: 16 listopada 2016

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Młode Miasto – Gazownia II; termin wyłożenia: 30 września do 31 października 2016 roku; termin dyskusji publicznej: 18 października 2016; termin składania uwag: 16 listopada 2016

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon Alei Jana Pawła II i Alei Rzeczypospolitej II; termin wyłożenia: 30 września do 31 października 2016 roku; termin dyskusji publicznej: 5 października 2016; termin składania uwag: 16 listopada 2016

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Górny rejon ul. Wileńskiej i planowanej ul. Nowej Politechnicznej; termin wyłożenia: 1 do 30 września 2016 roku; termin dyskusji publicznej: 5 września 2016; termin składania uwag: 14 października 2016

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice rejon ulicy Ateny; termin wyłożenia: 1 do 30 września 2016 roku; termin dyskusji publicznej: 6 września 2016; termin składania uwag: 14 października 2016

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Siedlce – węzeł integracyjny w rejonie ulic Kartuskiej i Struga; termin wyłożenia: 1 do 30 września 2016 roku; termin dyskusji publicznej: 7 września 2016; termin składania uwag: 14 października 2016

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo rejon ulicy Radarowej; termin wyłożenia: 1 do 30 września 2016 roku; termin dyskusji publicznej: 8 września 2016; termin składania uwag: 14 października 2016

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspa Spichrzów rejon dawnego dworca Kłodna; termin wyłożenia: 1 do 30 września 2016 roku; termin dyskusji publicznej: 12 września 2016; termin składania uwag: 14 października 2016

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudniki rejon ulicy Litewskiej i rzeki Rozwójki; termin wyłożenia: 1 do 30 września 2016 roku; termin dyskusji publicznej: 13 września 2016; termin składania uwag: 14 października 2016

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulicy Niedziałkowskiego; termin wyłożenia: 1 do 30 września 2016 roku; termin dyskusji publicznej: 20 września 2016; termin składania uwag: 14 października 2016

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień rejon ulicy Nowej Leszczynowej; termin wyłożenia: 1 do 30 września 2016 roku; termin dyskusji publicznej: 20 września 2016; termin składania uwag: 14 października 2016

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo rejon ulicy Jelitkowskiej 6; termin wyłożenia: 1 do 30 września 2016 roku; termin dyskusji publicznej: 29 września 2016; termin składania uwag: 14 października 2016

gdynia

wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzelów i Dragonów; termin wyłożenia: 26 września do 17 października 2016 roku; termin dyskusji publicznej: 5 października 2016; termin składania uwag: 31 października 2016 link

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego; termin wyłożenia: 30 września do 20 października 2016 roku; termin dyskusji publicznej: 31 października 2016; termin składania uwag: 3 listopada 2016 link


Gliwice

brak

Gorzow

brak

grudziadz

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Zamkowej; wyłożenie do wglądu w dniach od 1 do 29 września 2016; dyskusja publiczna – 6 września 2016 r.; termin składania uwag – do dnia 13 października 2016 r.; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Południową, Szosa Toruńską, Rataja, Drogą Mazowiecką, terenami zielonymi, ulicami Zachodnią i Strażacką w Grudziądzu; wyłożenie do wglądu w dniach od 5 września do 3 października 2016; dyskusja publiczna – 20 września 2016 r.; termin składania uwag – do dnia 17 października 2016 r.; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Waryńskiego w Grudziądzu; wyłożenie do wglądu w dniach od 14 września do 13 października 2016; dyskusja publiczna – 27 września 2016 r.; termin składania uwag – do dnia 27 października 2016 r.; link

Kalisz

brak


Katowice

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach w rejonie ulic: Kolejowej i Kościuszki; wyłożenie do wglądu w dniach od 19 sierpnia do 16 września 2016; dyskusja publiczna – 8 września 2016 r.; termin składania uwag – do dnia 30 września 2016 r.; link


Kielce

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy mieszkaniowej na osiedlu Tyniec”; wyłożenie do wglądu w dniach od 18 sierpnia do 15 września 2016; dyskusja publiczna – 12 września 2016; termin składania uwag – do dnia 5 października 2016; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Tereny Przydworcowe III – część A; wyłożenie do wglądu w dniach od 18 sierpnia do 15 września 2016; dyskusja publiczna – 14 września 2016; termin składania uwag – do dnia 5 października 2016; link


Koszalin.

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Władysława IV – Śniadeckich” ; wyłożenie do wglądu w dniach od 30 sierpnia do 27 września 2016; dyskusja publiczna – 12 września 2016; termin składania uwag – do dnia 11 października 2016; link

Krakow

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mistrzejowice Południe”; termin przyjmowania uwag i wniosków: 31 października 2016; link

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skład Solny”; wyłożenie do wglądu w dniach od 3 do 31 października 2016; dyskusja publiczna – 6 października 2016; termin składania uwag – do dnia 14 listopada 2016; link

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ugorek – Fiołkowa”; wyłożenie do wglądu w dniach od 27 września do 25 października 2016; dyskusja publiczna – 12 października 2016; termin składania uwag – do dnia 8 listopada 2016; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lema – Staw Dąbski”; wyłożenie do wglądu w dniach od 16 sierpnia do 13 września 2016; dyskusja publiczna – 1 września 2016; termin składania uwag – do dnia 27 września 2016; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stradom”; wyłożenie do wglądu w dniach od 16 sierpnia do 13 września 2016; dyskusja publiczna – 26 sierpnia 2016; termin składania uwag – do dnia 27 września 2016; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „”Łobzów – rejon ulic Łokietka i Wrocławskiej”; wyłożenie do wglądu w dniach od 16 sierpnia do 13 września 2016; dyskusja publiczna – 8 września 2016; termin składania uwag – do dnia 27 września 2016; link

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Południe”; wyłożenie do wglądu w dniach od 24 sierpnia do 21 września 2016; dyskusja publiczna – 2 września 2016; termin składania uwag – do dnia 5 października 2016; link


Krosno

brak


legnica

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lotniska i terenów przyległych; wyłożenie do wglądu w dniach od 24 sierpnia do 13 września 2016; dyskusja publiczna – 26 sierpnia 2016; termin składania uwag – do dnia 27 września 2016; link


lublin

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II w rejonie ulic: Bursztynowa i Szafirowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; wyłożenie do wglądu w dniach od 20 września do 14 października 2016; dyskusja publiczna – 22 września 2016; termin składania uwag – do dnia 31 października 2016; link


Lodz

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Politechniki oraz ulic: Walerego Wróblewskiego, Wólczańskiej i inż. Stefana Skrzywana; wyłożenie do wglądu w dniach od 16 sierpnia do 13 września 2016; dyskusja publiczna – 23 sierpnia 2016; termin składania uwag – do 3 października 2016; link

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ogrodowej, Zachodniej, Legionów i Cmentarnej; wyłożenie do wglądu w dniach od 9 sierpnia do 5 września 2016; dyskusja publiczna – 30 sierpnia 2016; termin składania uwag – do 3 października 2016; link

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Andrzeja Struga i Łąkowej; wyłożenie do wglądu w dniach od 6 września do 4 października 2016; dyskusja publiczna – 27 września 2016; termin składania uwag – do 18 października 2016; link

Nowy Sacz

brak


Olsztyn

brak


Opole

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy W. Korfantego w Opolu; wyłożenie do wglądu w dniach od 18 sierpnia do 15 września 2016; dyskusja publiczna – 15 września 2016; termin składania uwag – do dnia 30 września 2016; link | materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVc” w Opolu; wyłożenie do wglądu w dniach od 18 sierpnia do 15 września 2016; dyskusja publiczna – 8 września 2016; termin składania uwag – do dnia 30 września 2016; link | materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dolina Olszynki w Opolu; wyłożenie do wglądu w dniach od 22 września do 20 października 2016; dyskusja publiczna – 13 października 2016; termin składania uwag – do dnia 3 listopada 2016; link | materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Andrzeja Struga oraz Świętego Jacka w Opolu; wyłożenie do wglądu w dniach od 21 września do 21 października 2016; dyskusja publiczna – 13 października 2016; termin składania uwag – do dnia 4 listopada 2016; link | materiały

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pl. Ignacego Daszyńskiego w Opolu; wyłożenie do wglądu w dniach od 21 września do 21 października 2016; dyskusja publiczna – 6 października 2016; termin składania uwag – do dnia 4 listopada 2016; link | materiały


Poznan

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie Pasażu Apollo” w Poznaniu; termin przyjmowania uwag i wniosków: 20 września 2016; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Sołacz – część A”; termin wyłożenia od 10 sierpnia do 9 września 2016; termin dyskusji publicznej: 22 sierpnia 2016; termin składania uwag: 23 września 2016; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu – część A; termin wyłożenia od 8 sierpnia do 9 września 2016; termin dyskusji publicznej: 9 sierpnia 2016; termin składania uwag: 23 września 2016; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy W. Engeströma w Poznaniu; termin przyjmowania uwag i wniosków: 4 października 2016; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy T. Mateckiego” w Poznaniu; termin przyjmowania uwag i wniosków: 7 października 2016; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Centrum Handlowe M1”; termin wyłożenia od 30 sierpnia do 27 września 2016; termin dyskusji publicznej: 7 września 2016; termin składania uwag: 11 października 2016; link

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bieszczady, Beskidzkiej i Karpackiej w Poznaniu; termin wyłożenia od 22 września do 20 października 2016; termin dyskusji publicznej: 10 października 2016; termin składania uwag: 3 listopada 2016; link

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część C w Poznaniu; termin wyłożenia od 22 września do 20 października 2016; termin dyskusji publicznej: 3 października 2016; termin składania uwag: 3 listopada 2016; link


przemysl

brak


rzeszow

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „droga na Dworzysku” obejmującego obszar położony w północno-zachodniej części miasta, na osiedlu Przybyszówka w Rzeszowie; termin wyłożenia od 16 sierpnia do 13 września 2016; termin dyskusji publicznej: 6 września 2016; termin składania uwag: 28 września 2016; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Grechuty i ul. Krajobrazowej w Rzeszowie; termin wyłożenia od 26 sierpnia do 23 września 2016; termin dyskusji publicznej: 8 września 2016; termin składania uwag: 7 października 2016; link


Siedlce

brak


skierniewice

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu zlokalizowanego w rejonie DK94 i ulicy Piotrkowskiej; wyłożenie do wglądu w dniach od 24 sierpnia do 13 września 2016; dyskusja publiczna – 5 września 2016; termin składania uwag – do dnia 27 września 2016; link

Sopot

brak


SOSNOWIEC

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Środula-Park”; termin przyjmowania uwag i wniosków: 21 września 2016; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca w rejonie ul. Braci Mieroszewskich; wyłożenie do wglądu w dniach od 7 do 28 września 2016; dyskusja publiczna – 26 września 2016; termin składania uwag – do dnia 12 października 2016; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca w rejonie skrzyżowania DK-94 i ul. Jana Długosza; wyłożenie do wglądu w dniach od 7 do 28 września 2016; dyskusja publiczna – 26 września 2016; termin składania uwag – do dnia 12 października 2016; link


suwalki

brak

Szczecin

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo 2” w Szczecinie; termin wyłożenia od 16 sierpnia do 6 września 2016; termin dyskusji publicznej: 23 sierpnia 2016; termin składania uwag: 20 września 2016; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo – Dzierżonia” w Szczecinie; termin wyłożenia od 30 sierpnia do 29 września 2016; termin dyskusji publicznej: 12 września 2016; termin składania uwag: 4 października 2016; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Bogumińska” w Szczecinie; termin wyłożenia od 1 do 21 września 2016; termin dyskusji publicznej: 5 września 2016; termin składania uwag: 5 października 2016; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo – Łukasińskiego – rzeka Bukowa” w Szczecinie ; termin wyłożenia od 15 września do 5 października 2016; termin dyskusji publicznej: 27 września 2016; termin składania uwag: 19 października 2016; link


Tarnobrzeg

brak


Tarnow

brak


Torun

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Aleksandrowskiej i ul. Włocławskiej w Toruniu; wyłożenie do wglądu w dniach od 5 do 28 września 2016; termin dyskusji publicznej – 16 września 2016; termin składania uwag – do 12 października 2016; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Czerniewice – Przy Torze”  w Toruniu; wyłożenie do wglądu w dniach od 31 sierpnia do 28 września 2016; termin dyskusji publicznej – 12 września  2016; termin składania uwag – do 12 października 2016; link


Walbrzych

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Beethovena w Wałbrzychu; termin przyjmowania uwag i wniosków: 3 października 2016; link


Warszawa2

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Tynkarskiej – część II; wyłożenie do wglądu w dniach od 27 czerwca do 3 sierpnia 2016; termin dyskusji publicznej – 12 lipca 2016; termin składania uwag – do dnia 7 września 2016; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Wiejskiej; wyłożenie do wglądu w dniach od 27 czerwca do 3 sierpnia 2016; termin dyskusji publicznej – 11 lipca 2016; termin składania uwag – do dnia 7 września 2016; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek; wyłożenie do wglądu w dniach od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2016; termin dyskusji publicznej – 22 sierpnia 2016; termin składania uwag – do dnia 21 września 2016; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Władysława Łokietka; wyłożenie do wglądu w dniach od 23 sierpnia do 21 września 2016; termin dyskusji publicznej – 5 września 2016; termin składania uwag – do dnia 12 października 2016; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Rembertowa; wyłożenie do wglądu w dniach od 5 września do 5 października 2016; termin dyskusji publicznej – 19 września 2016; termin składania uwag – do dnia 19 października 2016; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna część II; wyłożenie do wglądu w dniach od 1 do 30 września 2016; termin dyskusji publicznej – 12 września 2016; termin składania uwag – do dnia 21 października 2016; link

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Skweru Stefana Wiecheckiego „Wiecha”; wyłożenie do wglądu w dniach od 16 sierpnia do 18 listopada 2016; termin dyskusji publicznej – 29 sierpnia 2016; termin składania uwag – do dnia 12 grudnia 2016; link


Wroclaw

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Tramwajowej i Aleksandra Kosiby we Wrocławiu; wyłożenie do wglądu w dniach od 16 sierpnia do 5 września 2016; termin dyskusji publicznej – 17 sierpnia 2016; termin składania uwag – do 19 września 2016; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Kolejowej, Tęczowej i Prostej we Wrocławiu; wyłożenie do wglądu w dniach od 17 sierpnia do 7 września 2016; termin dyskusji publicznej – 30 sierpnia 2016; termin składania uwag – do 21 września 2016; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Turkusowej i Nefrytowej we Wrocławiu; wyłożenie do wglądu w dniach od 12 września do 4 października 2016; termin dyskusji publicznej – 20 września 2016; termin składania uwag – do 19 października 2016; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy gen. Jana Henryka Dąbrowskiego we Wrocławiu; wyłożenie do wglądu w dniach od 21 września do 12 października 2016; termin dyskusji publicznej – 4 października 2016; termin składania uwag – do 26 października 2016; link

Zabrze.

brak


Zamosc

brak


Zielona Góra

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kopciuszka w Zielonej Górze; termin wyłożenia: od 16 sierpnia do 6 września 2016; termin dyskusji publicznej – 24 sierpnia 2016; termin składania uwag: 20 września 2016; ogłoszenie

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w rejonie linii kolejowej nr 273 w Zielonej Górze; termin przyjmowania uwag i wniosków: 3 października 2016; link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Zespołu Szkół Zawodowych PBO w Zielonej Górze; termin wyłożenia: od 8 do 30 września 2016; termin dyskusji publicznej – 21 września 2016; termin składania uwag: 14 października 2016; ogłoszenie

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo – Technologicznej w Zielonej Górze; termin wyłożenia: od 20 września do 11 października 2016; termin dyskusji publicznej – 6 października 2016; termin składania uwag: 25 października 2016; ogłoszenie

materiały do wyłożeń


opracowanie: Tomasz Gnich, Tomasz Nita, Kamil Suchożebski, Wojciech Wojtowicz

wszystkie grafiki stanowią własność portalu Urbnews.pl