AKTUALNOŚCI

Procedura planistyczna

Zestawienie dat wyłożeń planów miejscowych, terminów dyskusji i składania uwag oraz terminy wniosków do przystąpień do sporządzania planów.

biala podlaska

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: obszar planu, termin składania wniosków):

brak

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: obszar planu, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

brak


Białystok

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: obszar planu, termin składania wniosków):

brak

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: obszar planu, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku (rejon ul. Św. Jana Chrzciciela i Motylej) – etap I 9 lutego do 1 marca 2018 1 marca 2018 15 marca 2018 link
zmiana planu dla części osiedla Bojary w Białymstoku (rejon ul. Towarowej, Skorupskiej, Świętojańskiej, J.K. Branickiego, Ogrodowej i Sienkiewicza)… 22 lutego do 14 marca 2018 5 marca 2018 28 marca 2018 link
części osiedla Jaroszówka w Białymstoku (rejon ul. Gen. W. Andersa i Al. 1000-lecia Państwa Polskiego) 8 do 28 lutego 2018 14 lutego 2018 14 marca 2018 link
części osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon ul. Produkcyjnej i ul. Bacieczki) – etap II 8 do 28 lutego 2018 16 lutego 2018 14 marca 2018 link
ponowne wyłożenie planu części osiedla Centrum (rejon ulic Kalinowskiego, Młynowej i Mazowieckiej) w Białymstoku 5 do 26 lutego 2018 15 lutego 2018 12 marca 2018 link


Bielsko Biala

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: obszar planu, termin składania wniosków):

brak

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: obszar planu, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

brak


Bydgoszcz

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: obszar planu, termin składania wniosków):

brak

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: obszar planu, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

brak

 

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: obszar planu, termin składania wniosków):
Chełm

brak

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: obszar planu, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

brak

CHORZÓW

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: obszar planu, termin składania wniosków):

brak

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: obszar planu, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

projekt zmiany mpzp Miasta Chorzów od 8 lutego do 9 lutego 8 marca 26 marca link

CIECHANÓW

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: obszar planu, termin składania wniosków):

„mpzp SZWANKE” w Ciechanowie, obejmujący teren położony po wschodniej stronie ulicy Karola Szwanke w Ciechanowie. 16 lutego 2018 link


Czestochowa

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: obszar planu, termin składania wniosków):

brak

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: obszar planu, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

brak

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: obszar planu, termin składania wniosków):

brak

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: obszar planu, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

brakElblag

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: obszar planu, termin składania wniosków):

brak

wyłożenie do wglądu:

brak

Gdansk

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

brak

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: nazwa, termin składania wniosków):

brak

gdynia

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

brak


Gliwice

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: nazwa, termin składania wniosków):

brak

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

brak

Gorzow

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: nazwa, termin składania wniosków):

brak

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag): 

brak

grudziadz

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: nazwa, termin składania wniosków):

brak

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

brak

JELENIA GÓRA

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: nazwa, termin składania wniosków):

brak

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

brak

Kalisz

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: nazwa, termin składania wniosków):

dla obszarów w rejonie ulic: Biskupickiej i Dobrzeckiej 21 lutego 2018 link
zmiana planu u w rejonie ulic: Cicha – Prosta 15 lutego 2018 link

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

brak


Katowice

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: nazwa, termin składania wniosków):

brak

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

brak


Kielce

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: nazwa, termin składania wniosków):

brak

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

KIELCE WSCHÓD – OBSZAR III.3 OSTROGÓRKA – Wojska Polskiego 19 stycznia do 20 lutego 6 lutego 2018 8 marca 2018 link


Koszalin.

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: nazwa, termin składania wniosków):

brak

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

MPZP „Śródmieścia” Koszalina 21 grudnia 2017 r. do 11 stycznia 2018 8 stycznia 2018 25 stycznia 2018 link
MPZP osiedla mieszkaniowego Raduszka 17 stycznia 2018 r. do 14 lutego 2018 29 stycznia 2018 28 lutego 2018 link
obszaru „Jamno Centrum” 30 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 19 lutego 2018 15 marca 2018 link

Krakow

przystąpienie do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa; termin składania wniosków: do 31 sierpnia 2018; link

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: nazwa, termin składania wniosków):

mpzp “NOWOHUCKA – REJON KONCENTRACJI USŁUG” 28 lutego 2018 link

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

mpzp “ZAKOLE WISŁY” od 2 do 30 stycznia 2018 23 stycznia 2018 13 lutego 2018 link


Krosno

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: nazwa, termin składania wniosków):

brak

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

brak


legnica

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: nazwa, termin składania wniosków):

brak

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

brak

LESZNO

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: nazwa, termin składania wniosków):

brak

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

brak


lublin

wyłożenie do wglądu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego; termin wyłożenia: 21 marca do 23 kwietnia 2018 r., dyskusja publiczna: 11 kwietnia 2018 r.; termin składania uwag: 15 maja 2018 r.; link

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: nazwa, termin składania wniosków):

brak

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

brak

ŁOMŻA

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: nazwa, termin składania wniosków):

brak

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

rejon ulic: Al. Legionów, Sikorskiego, Mickiewicza i Wyszyńskiego 7 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 9 lutego 2018 14 marca 2018 link
rejon ulic: Wojska Polskiego, Poznańskiej i przedłużenie ulicy Meblowej 7 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 9 lutego 2018 14 marca 2018 link

Lodz

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: nazwa, termin składania wniosków):

brak

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

dla części obszaru miasta Łodzi położonej wrejonie ulic: Rybnej, Ciesielskiej, Zgierskiej i Krótkiej 9 stycznia 2018 r. do 6 lutego 2018 31 stycznia 2018 20 lutego 2018 link
MPZP w rejonie ulic: Piotrkowskiej, ks. bs. Wincentego Tymienieckiego, Jana Kilińskiego i Milionowej 14 lutego 2018 r. do 16 marca 2018 20 lutego 2018 30 marca 2018 link
dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Jana Kilińskiego, Juliana Tuwima i Targowej 21 lutego 2018 r. do 22 marca 2018 5 marca 2018 6 kwietnia 2018 link
dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Przędzalnianej, Juliana Tuwima
i dr. Stefana Kopcińskiego
21 lutego 2018 r. do 22 marca 2018 5 marca 2018 6 kwietnia 2018 link

Nowy Sacz

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: nazwa, termin składania wniosków):

brak

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

„Nowy Sącz – 14” dla obszaru ograniczonego ulicami: Mała Poręba, Juranda, Podbielowska, Bohaterów Orła Białego oraz granicami działek, położonego w osiedlu „Poręba Mała” 1 lutego 2018 do 8 marca 2018 28 lutego 2018 23 marca 2018 link


Olsztyn

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: nazwa, termin składania wniosków):

brak

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

zmiany mpzp gminy Olsztyn, dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica przyjęteo Uchwałą Nr XXI/150/08 RGO … 2 stycznia do 31 stycznia 2018 29 stycznia 2018 14 lutego 2018 link


Opole

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: nazwa, termin składania wniosków):

brak

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

brak

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: nazwa, termin składania wniosków):

brak

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

brak


Poznan

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: nazwa, termin składania wniosków):

mpzp “W rejonie ulic Winogrady i Księcia Mieszka I” w Poznaniu 9 lutego 2018 link

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

brak


przemysl

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: nazwa, termin składania wniosków):

brak

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

zmiana mpzp „Słowackiego I/05” 8 do 28 lutego 2018 13 lutego 2018 14 marca 2018 link

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: nazwa, termin składania wniosków):

brak

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

brak


rzeszow

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: nazwa, termin składania wniosków):

zmiana mpzp w rejonie ul. Dworzysko i ul. Łanowej w Rzeszowie w części „A” 9 lutego 2018 link

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

mpzp na osiedlu Baranówka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie – część IV 2 do 30 stycznia 2018 11 stycznia 2108 13 lutego link
zmiany mpzp przy Rynku Starego Miasta między kamienicami nr 19 i nr 24 w Rzeszowie 22 stycznia do 19 lutego 2018 25 stycznia 2018 5 marca link
projekt zmiany Nr 18/4/2007 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa dla terenu przyłączonego do Rzeszowa z dniem 1 stycznia 2007 r. – w części B/1 i C 18 stycznia do 16 lutego 2018 13 lutego 2018 9 marca link
projekt zmiany Nr 31/4/2010 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa na osiedlu Przybyszówka – w części A, 18 stycznia do 16 lutego 2018 13 lutego 2018 9 marca link
projekt zmiany Nr 28/1/2010 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa na osiedlu Słocina w Rzeszowie – w części A, w zakresie terenów położonych na zachód od ul. św. Rocha w związku ze zmianami w układzie ulic lokalnych 18 stycznia do 16 lutego 2018 7 lutego 2018 9 marca link


Siedlce

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: nazwa, termin składania wniosków):

brak

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

mpzp po obu stronach ulicy Janowskiej od 2 lutego do 2 marca 2018 15 lutego 2018 do 22 marca 2018 link

materiały do wyłożeń


skierniewice

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: nazwa, termin składania wniosków):

brak

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

brak


przystąpienie do sporządzenia (kolejno: nazwa, termin składania wniosków):

brak

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

brak


Sopot

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: nazwa, termin składania wniosków):

brak

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

brak


SOSNOWIEC

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: nazwa, termin składania wniosków):

brak

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

dla terenu położonego w Sosnowcu przy ulicy Małe Zagórze i ulicy gen. T. Bora-Komorowskiego od 1 lutego do 21 lutego 12 lutego do 7 marca 2018 link
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul. gen. Władysława Andersa przyjętego uchwałą Nr 218/XXI/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 października 2015 roku, dla fragmentu terenu oznaczonego symbolem G.16 ZD od 1 lutego do 21 lutego 19 lutego do 7 marca 2018 link


suwalki

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: nazwa, termin składania wniosków):

brak

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

brak

Szczecin

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: nazwa, termin składania wniosków):

brak

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

mpzp “Pomorzany – Włościańska” od 23 stycznia do 13 lutego 2018 23 stycznia 2018 27 lutego 2018 link
mpzp „Zdroje – Łozowa – Leszczynowa” w Szczecinie od 19 stycznia do 9 lutego 2018 6 lutego 2018 26 lutego 2018 link
mpzp „Stare Miasto – Park Ż eromskiego” od 2 lutego do 23 lutego 2018 7 lutego 12 marca 2018 link
mpzp „Warszewo – Wodozbiór” w Szczecinie od 2 lutego do 23 lutego 2018 13 lutego 2018 12 marca link
mpzp “Pogodno – Reymonta” od 9 lutego do 2 marca 2018 16 lutego 2018 19 marca link


Tarnobrzeg

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: nazwa, termin składania wniosków):

brak

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

brak


Tarnow

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: nazwa, termin składania wniosków):

brak

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

w rejonie ul. Hodowlanej 14 lutego 2018 r. do 7 marca 2018 26 lutego 2018 21 marca 2018 link
w rejonie ulicy Komunalnej – „Krzyż Wschód III” 1 lutego 2018 r. do 21 lutego 2018 19 lutego 2018 7 marca 2018 link
w dzielnicach Zbylitowska Góra i Koszyce 1 lutego 2018 r. do 21 lutego 2018 19 lutego 2018 7 marca 2018 link

Torun

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: nazwa, termin składania wniosków):

brak

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

rejon ulic: Konstytucji 3 Maja, Olimpijskiej i Kusocińskiego od 17.01.2018r. do 9.02.2018 30 stycznia 2018 23 lutego 2018 link

TYCHY

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: nazwa, termin składania wniosków):

mpzp dla obszaru w rejonie ulic: Tulipanów i Piaskowej w Tychach 27 lutego 2018 link XLIV/727/18
mpzp w rejonie ulic: Cienistej, Begonii, Budowlanych, Bpa. Burschego, Kard. Hlonda, Bocznej, Sienkiewicza, Baziowej oraz parku Niedźwiadków w Tychach 30 marca 2018 link XLIII/713/17

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

brak


Walbrzych

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: nazwa, termin składania wniosków):

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha 14 lutego 2018 link

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

brak


Warszawa2

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: nazwa, termin składania wniosków):

w rejonie ul. Kadetów 25 kwietnia 2018 link

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

mpzp obszaru Karolówki od 19 lutego do 21 marca 2018 6 marca 2018 11 kwietnia 2018 link
Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Sarabandy od 5 marca do 4 kwietnia 2018 19 marca 2018 25 kwietnia 2018 link
w rejonie ulicy Sejmu Czteroletniego od 12 marca do 11 kwietnia 2018 26 marca 2018 30 kwietnia 2018 link
osiedla Słodowiec od 19 marca do 18 kwietnia 2018 3 kwietnia 2018 9 maja 2018 link
Trasy Mostu Północnego na odcinku od ulicy Modlińskiej do Trasy Olszynki Grochowskiej od 19 marca do 18 kwietnia 2018 9 kwietnia 2018 14 maja 2018 link
ogródków działkowych w rejonie ulicy Kinowej – część I od 4 kwietnia do 8 maja 2018 17 kwietnia 2018 29 maja 2018 link
rejonu ulicy Żelaznej – część północna C od 9 kwietnia do 9 maja 2018 23 kwietnia 2018 30 maja 2018 link

Wroclaw

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: nazwa, termin składania wniosków):

mpzp w rejonie ulic Orlej, Bolesława Ulanowskiego, Sokolej i Racławickiej we Wrocławiu 6 kwietnia link
mpzp w rejonie ulic Motylkowej i Świt we Wrocławiu 16 kwietnia link
mpzp w rejonie ulic: 8-go Maja, Edwarda Dembowskiego, Mikołaja Kopernika i Adama Mickiewicza we Wrocławiu 27 kwietnia link
mpzp w rejonie ulic: Trzmielowickiej, Ratyńskiej i Wyboistej we Wrocławiu 27 kwietnia link

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

mpzp w rejonie nieruchomości położonej przy ul. Braci Gierymskich 149 we Wrocławiu 14 marca do 4 kwietnia 2018 21 marca 2018 18 kwietnia 2018 link
mpzp po zachodniej stronie ulicy Tymiankowej i jej przedłużenia w kierunku północnym we Wrocławiu 6 kwietnia do 27 kwietnia 2018 11 kwietnia 2018 14 maja 2018 link
mpzp w rejonie ulic Gwiaździstej i Tadeusza Zielińskiego we Wrocławiu 6 kwietnia do 27 kwietnia 2018 18 kwietnia 2018 14 maja 2018 link

Zabrze.

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: nazwa, termin składania wniosków):

brak

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

mpzp dzielnicy Maciejów w Zabrzu od 18 grudnia 2017 do 19 stycznia 2018 11 stycznia 2018 9 lutego 2018 link


Zamosc

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: nazwa, termin składania wniosków):

brak

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

brak


Zielona Góra

przystąpienie do sporządzenia (kolejno: nazwa, termin składania wniosków):

brak

wyłożenie do publicznego wglądu (kolejno: nazwa, okres wyłożenia, termin dyskusji publicznej, termin składania uwag):

mpzp w rejonie ul. Stefana Batorego i ul. Energetyków w Zielonej Górze od 31 stycznia do 21 lutego 2018 7 lutego 2018 7 marca 2018
mpzp rejonie ul. Ogrodowej i ul. Generała Władysława Sikorskiego w Zielonej Górze od 5 do 26 lutego 2018 14 lutego 2018 12 marca 2108
mpzp w rejonie ul. Kąpielowej w Zielonej Górze od 15 lutego do 8 marca 2018 6 marca 2018 23 marca 2018
mpzp w rejonie ul. Piwnej w Zielonej Górze od 15 lutego do 8 marca 2018 7 marca 2018 23 marca 2018

materiały do wyłożeń


opracowanie: Kamil Suchożebski, Wojciech Wojtowicz

wszystkie grafiki stanowią własność portalu Urbnews.pl