AKTUALNOŚCI

Pławskowickiej1

Pławskowickiej1

Rezerwa terenowa wzdłuż ul. Płaskowickiej to obecnie głównie tereny zieleni nieurządzonej oraz parkingi | fot. Kamil Suchożebski