Gdynia plan urbanistyczny 1

Gdynia plan urbanistyczny 1

Szkic orientacyjny rozbudowy, projekt A. Kuncewicza pod kierunkiem R. Felińskiego, 1925-26. źródło: „Architektura i Budownictwo” I, 1925, nr 2 (wrzesień), s. 13