Studzienki Gdansk

Studzienki Gdansk

Dla realizacji trasy wschodnia pierzeja ulicy Do Studzienki ma zostać wyburzona. fot. Google Street View