1024px-Stoczek_Klasztorny_Kościół_Pielgrzymkowy_019

1024px-Stoczek_Klasztorny_Kościół_Pielgrzymkowy_019

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym, fot. Ludwig Schneider, lic. CC-BY-S.A 3.0