Przykładowy kwestionariusz geoankiety – karta 4 (zrzut ekranu: www.geoankietaolsztyn.pl)

Przykładowy kwestionariusz geoankiety – karta 4 (zrzut ekranu: www.geoankietaolsztyn.pl)

Przykładowy kwestionariusz geoankiety – karta 4 (zrzut ekranu: www.geoankietaolsztyn.pl)