AKTUALNOŚCI

Związki metropolitalne: .N chce wrocławskiego, śląski w Sejmie

.Nowoczesna: Związek metropolitalny dla Wrocławia

Politycy Nowoczesnej chcą powołania Wrocławskiego Związku Metropolitalnego. Projekt ustawy, który przygotowali, zostanie teraz poddany konsultacjom społecznym.

Plakat reklamujący projekt Wrocławskiego Związku Metropolitalnego | grafika: .Nowoczesna

Politycy zamierzają złożyć w Sejmie w marcu swój projekt ustawy dotyczący powołania Wrocławskiego Związku Metropolitalnego. Zgodnie z planem oprócz Wrocławia ma on obejmować 44 gminy w ośmiu powiatach: wołowskim, trzebnickim, milickim, średzkim, wrocławskim, strzelińskim, oławskim i oleśnickim. Łącznie, ponad milion mieszkańców.

Potrzebujemy Wrocławskiego Związku Metropolitalnego, to szansa na rozwój dla Wrocławia i dolnośląskich samorządów. Przygotowany przez nas projekt zostanie poddany konsultacjom społecznym, a następnie zostanie złożony w Sejmie. Projekt ten to ogromna szansa na rozwój dla całego regionu, dlatego będziemy o niego walczyć

– powiedział poseł Michał Jaros podczas konferencji prasowej.

fot. Olgierd Rudak / flickr.com / CC-BY-2.0

 

Co z projektem rządowym?

Projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim został przyjęty we wrześniu ubiegłego roku na posiedzeniu Rady Ministrów. Projekt wpłynął do Sejmu 10 stycznia 2017 roku. Ustawę skierowano do I czytania na ostatnim posiedzeniu Sejmu.

Ustawa dać ma możliwość powołania przez Rząd związku metropolitalnego w rejonie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, obszaru zamieszkałego przez około 2 miliony osób. Ustawa skierowana ma być wyłącznie dla tej aglomeracji, co jest założeniem przeciwnym od poprzedniej ustawy przewidującej możliwość stworzenia związku metropolitalnego przez grupy samorządów z łączną minimalną liczbą pół miliona mieszkańców. Nowa ustawa prawdopodobnie zastąpi ustawę z 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych.

Trójmiasto działa razem

Przypominamy, że w ubiegłym roku projekt ustawy związanej z pomorskim związkiem metropolitalnym przedstawili prezydenci trójmiejskich samorządów. W czerwcu samorządowcy zrzeszeni w ramach stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot na zgromadzeniu w Szymbarku podjęli jednogłośną decyzję o chęci utworzenia związku metropolitalnego w rejonie Zatoki Gdańskiej.  Projekt ustawy szczegółowo opisuje, jak i w jakim celu na terenie województwa pomorskiego utworzona zostać ma metropolia, o wielkości około miliona mieszkańców.