Zrównoważone zarządzanie wodami opadowymi – konferencja STORMWATER POLAND 2019 już w marcu!

Zbliża się kolejna, trzecia edycja konferencji STORMWATER POLAND – największej w Polsce konferencji dotyczącej wód opadowych. Myślą przewodnią spotkania, odbywającego się w dniach 11-13 marca 2019 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, jest „Zrównoważone zarządzanie wodami opadowymi”. Podstawowym walorem tego spotkania jest szerokie i praktyczne spojrzenie na tematykę wód opadowych i roztopowych oraz udział najlepszych ekspertów z całego świata w zakresie wod-kan, ochrony środowiska i finansów. Agenda STORMWATER POLAND 2019 wymienia aż 40 prelegentów – naukowców, ekspertów, praktyków z Polski i zagranicy, w tym z Wielkiej Brytanii, Holandii, Danii, Portugalii i Tajlandii. Na uwagę zasługuje fakt, iż w tym roku tematyka konferencji rozszerzona została o aspekt planowania przestrzennego i współpracę z urbanistami i architektami krajobrazu.

Obserwując postępującą w Polsce rozbudowę i modernizację systemów odwodnienia, jesteśmy głęboko przekonani, że najważniejszym wyzwaniem staje się zarządzanie systemami wód opadowych. – wyjaśnia profesor Paweł Licznar, Przewodniczący Komitetu Naukowego STORMWATER POLAND. – Mówiąc zarządzanie, nie zawężamy się do aspektów technicznych. Mamy na myśli niepodważalne znaczenie kwalifikacji kadry menadżerskiej, coraz częstsze stosowanie nowoczesnych narzędzi cyfrowych, implementację wypracowanych standardów oraz zagwarantowanie trwałych źródeł finasowania. Widzimy konieczność wdrożenia mechanizmów premiujących retencję. Zarządzanie postrzegamy przy tym nierozłącznie z przymiotem zrównoważenia. – dodaje profesor Licznar.

 Źródłem takiego podejścia jest przekonanie organizatora konferencji – spółki RETENCJAPL, że zarządzanie może być skuteczne wyłącznie wówczas, gdy jest zgodne z naturą. – Możemy mówić o zrównoważonym zarządzaniu dopiero wówczas, gdy wykorzystuje ono potencjał zielono-niebieskich rozwiązań infrastrukturalnych oraz gdy jego strategiczne priorytety wpisują się w wizję i plany urbanistów, kreujących oblicze naszych miast – wyjaśnia profesor Paweł Licznar.

Pomysł wykorzystania konferencji jako platformy do debaty branży wod-kan z planistami spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem środowiska urbanistycznego i architektów krajobrazu.

– Bardzo cieszy nas zaproszenie urbanistów i architektów krajobrazu do współpracy nad problemami zarządzania wodami opadowymi w miastach – mówi profesor Magdalena Belof, wiceprezes wrocławskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. – Woda w tym przypadku, staje się podwaliną do budowania prawdziwie międzyśrodowiskowego dialogu, który jest niezbędny, jeśli chcemy myśleć o zapewnieniu zrównoważonego rozwoju polskich miast i aglomeracji. Udział w konferencji pozwoli nam, urbanistom, uzyskać twarde argumenty stojące za bezwzględną koniecznością retencjonowania wody w miastach, ale także poznać możliwości i ograniczenia systemowe oraz najnowsze technologiczne rozwiązania w tym zakresie.

Debata urbanistyczna to zaledwie początek misternie ułożonego programu wydarzenia. W ciągu dwóch dni konferencji prelegenci mówić będą również o standardach utrzymania i wyposażenia systemów odwodnienia oraz procesie wdrożenia cyfrowego zarządzania deszczówką, czyli tzw. „Going digital”. Poruszą także kwestie mechanizmów finansowania zarządzania wodami opadowymi, a w ostatniej sesji o nazwie „Wody deszczowe jako wyzwanie menadżerskie” przeprowadzony zostanie szeroki panel dyskusyjny poświęcony strategii systemów odwodnieniowych oraz ich utrzymaniu i eksploatacji. Wszystkie bloki tematyczne nawiązują do procesu zarządzania i korelują ze sobą, obejmując zarówno elementy techniczne, jak i kompetencyjne.

Podobnie jak w poprzednich latach konferencja potrwa dwa dni. Organizator wprowadza jednak nowość w postaci dodatkowego, trzeciego dnia wydarzenia, przeznaczonego na część warsztatową.

– Pragniemy, aby kolejna edycja konferencji była jeszcze lepiej dostosowana do oczekiwań uczestników. Postanowiliśmy więc rozdzielić obrady plenarne od zajęć praktycznych, tym samym zapewniając wszystkim możliwość skorzystania zarówno z inspirujących warsztatów, jak również wysłuchać wszystkich wykładów prezentowanych podczas wydarzenia. – mówi Tomasz Grochowski, prezes zarządu RETENCJAPL. – Podjęliśmy również decyzję o rozszerzeniu zakresu merytorycznego warsztatów oraz wydłużeniu ich czasu trwania. To zapewni uczestnikom optymalne warunki do przyswajania wiedzy i umiejętności praktycznych – dodaje Grochowski.

Zasadnicza część obrad konferencji STORMWATER POLAND 2019 zaplanowana została w dniach 11 – 12 marca 2019 (poniedziałek – wtorek), część warsztatowa natomiast poprowadzona zostanie kolejnego dnia, tj. 13 marca 2019 r. (środa). Szczegółowe informacje o programie, prelegentach oraz miejscu wydarzenia dostępne są na stronie www.stormwater.retencja.pl

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.