Żory konsultują uchwałę krajobrazową

We wrześniu uchwałę krajobrazową konsultują Żory. Uchwała ma wejść w życie do końca roku. W mieście ograniczona ma zostać m.in. liczba szyldów czy reklam wolnostojących. Uchwała w szczególny sposób traktuje zabytkową strefę śródmiejską.

Rynek w Żorach

Rynek w Żorach | fot. Hons084 | Wikimedia Commons | lic. CC-BY-SA-3.0

Wolnostojąca reklama powyżej 9 m2 tylko przy głównych drogach

Uchwała reguluje m.in. dopuszczalne typy reklam oraz szyldów, ich liczbę w ramach nieruchomości czy dopuszczalny ich rozmiar. Projekt zakłada między innymi zakaz lokalizowania reklam w formie banerów czy siatek reklamowych. Maksymalna powierzchnia reklamy w formie tablicy wolnostojącej ma wynosić 32 mkw. Ich lokalizacja ma być ograniczona do otoczenia największych dróg (Autostrady A1, drogi krajowej 81 oraz dróg wojeódzkich (924, 932, 935). W pozostałych miejscach maksymalna powierzchnia reklamy w formie tablicy wolnostojącej to 9 m.kw. Po mieście nie będą mogły poruszać się też lawety reklamowe.

Żory planują zakazać sytuowania reklam na ogrodzeniach, balkonach, balustradach. Reklamy na budynkach będą mogły mieć maksymalnie 18 metrów kwadratowych i zlokalizowane będą mogły być na budynkach o wiodącej  funkcji handlowo – usługowej, gastronomicznej, produkcyjnej lub magazynowej. Dodatkowo, maksymalna powierzchnia reklamy naklejanej na przeszklenia (np. okna, drzwi) wynosić ma 30% tej powierzchni.

Mniej szyldów w zabudowie staromiejskiej

Szyldy nie będą mogły być realizowane w formie banerów, jednak taka forma będzie mogła być sytuowana w dowolnym miejscu przy działalności. Na terenie Żor znaleźć ma się ich maksymalnie 6 na jedną działalność. W najstarszej części miasta, na obszarze ochrony krajobrazu historycznego, będą to maksymalnie dwa szyldy na działalność. W obszarze ochrony historycznego krajobrazu szyld będzie mógł mieć formę przestrzennych liter i znaków graficznych (umieszczonych na budynku), semafora lub szyldu muralowego, o powierzchni maksymalnej 0,5 m2. Dodatkowo łączna powierzchnia wszystkich szyldów i reklam umieszczonych w elewacji nie będzie mogła przekroczyć jej 25% powierzchni.

Strefa śródmiejska w uchwale krajobrazowej dla Żor pokrywać ma się z obszarem wpisanym do rejestru zabytków

Strefa śródmiejska w uchwale krajobrazowej dla Żor pokrywać ma się z obszarem wpisanym do rejestru zabytków

Dla obszaru śródmiejskiego układu urbanistycznego, który od lat 50. XX wieku wpisany jest do rejestru zabytków, czas na dostosowanie się do nowych zasad wynosić ma 12 miesięcy. Tyle samo wynosić ma okres dostosowania reklam na ogrodzeniach oraz banerów. Reklamy i szyldy z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych będzie można usunąć w ciągu pięciu lat, zaś na usunięcie pozostałych reklam i szyldów ich właściciele będą mieli 24 miesiące. Wszystkie nowe reklamy i szyldy które pojawią się w Żorach, będą musiały spełniać wymagania określone w uchwale.

Spotkanie w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane odbyło się w ubiegłym tygodniu. Konsultacje trwają jednak aż do 29 września. Uwagi do wyłożonego projektu uchwały będzie można składać podczas dyskusji publicznej, która odbędzie się w dniu 22 września, a także mailowo lub na piśmie do dnia 14 października 2020 r. Wyłożenie przeprowadza firma PwC Advisory.

Według szacunków twórców uchwała w Żorach wejdzie w życie z końcem roku 2020. Jeśli szyld lub reklama zainstalowane po wejściu w życie uchwały nie będą spełniały regulacji, magistrat będzie mógł wszcząć postępowanie, które wymierzy naliczaną dziennie karę finansową właścicielowi reklamy. Wynosić ma ona 100 zł za każdą reklamę oraz dodatkowo 8 zł za każdy jej metr kwadratowy powierzchni.

Uchwała dostępna jest w BIP.

Trwa również wyłożenie w Ustce

Tydzień temu informowaliśmy o wyłożeniu do wglądu uchwały krajobrazowej w Ustce, trwającej w tym samym czasie. Powierzchnia największych reklam ograniczona zostanie tam do 6 m2, a dodatkowo wprowadzony zostanie zakaz lokalizowania na terenie miasta banerów. Uchwały krajobrazowe mogą być tworzone na podstawie ustawy, przyjętej w 2015 roku.

Przypominamy jednak, że wciąż kwestia “ustawy krajobrazowej” czeka na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w części dotyczącej nośników zbudowanych legalnie. W ubiegłym roku Naczelny Sąd Administracyjny, po badaniu uchwały krajobrazowej przyjętej w Opolu oraz skardze jednej z firm z branży reklamowej. skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne o zgodność z konstytucją przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Kontrowersje wzbudził przepis o usuwaniu nośników reklamowych po upływie okresu dostosowawczego, jeśli gminna uchwała krajobrazowa w tym miejscu ich zakazuje dla nośników zbudowanych legalnie. Trybunał Konstytucyjny zbada, czy przepisem tym nie zostało naruszone prawo własności rzeczy, czyli nakaz rozbiórki bez zapewnienia właścicielowi odszkodowania wzniesionych legalnie na podstawie pozwoleń na budowę lub zgłoszeń robót budowlanych obiektów w dniu wejścia w życie danej uchwały krajobrazowej.