Zeroemisyjne osiedla – Norwegia inwestuje w badania

Norweska jednostka Norwegian Research Council ogłosiła w czwartek przyznanie funduszy na wsparcie osiedli zeroemisyjnych. W całej Norwegii powstać ma osiem ośrodków badających ich rozwój.

Norwegia SNohetta 1

wiz: Snøhetta

W większości inwestycje oraz prace badawcze dotyczyć będą pojedynczych budynków. Dlatego też interesujące jest osiedle zeroemisyjne, które powstanie w Bergen. W Ådland znaleźć ma się 720 mieszkań. Osiedle spełniać ma standardy ZEB – O, jednak ambicją uczestników projektu jest osiągnięcie poziomu ZEB – OM. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych ma równoważyć emisje spowodowane przez użycie nieodnawialnych źródeł energii oraz produkcję materiałów budowlanych.  Inwestorem jest lokalny deweloper ByBo, a w pracach projektowych uczestniczy między innymi pracownia architektoniczna Snøhetta.

wiz: Snøhetta

wiz: Snøhetta

Prace nad tego typu przedsięwzięciami trwają już od kilku lat, a zaangażowanie środków publicznych pozwoli rozszerzyć badania. Do 2050 roku Norwegia chce zostać krajem zeroemisyjnym.

ZEB – O
Produkcja energii ze źródeł odnawialnych w budynku/osiedlu równoważy emisje spowodowane przez używanie nieodnawialnych źródła energii.

ZEB – OM
Produkcja energii ze źródeł odnawialnych w budynku/osiedlu równoważą emisje spowodowane przez używanie nieodnawialnych źródła energii oraz produkcji materiałów budowlanych.