“Zaplanuj swoją przestrzeń” – II edycja

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej ogłosiła konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wiosną tego roku odbędzie się druga edycja Konkursu Wiedzy o Gospodarce Przestrzennej pod nazwą “Zaplanuj swoją przestrzeń”.

Głównym założeniem Konkursu jest poszerzenie wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań w zakresie planowania przestrzennego i nauk przyrodniczych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz rozpropagowanie kierunku Gospodarka Przestrzenna. „Zaplanuj swoja przestrzeń” to  konkurs internetowy, o charakterze otwartym i ogólnopolskim, który ma na celu wyłonienie uczniów szkół średnich zainteresowanych problematyką gospodarowania przestrzenią.

Laureaci Konkursu zostaną przyjęci na studia inżynierskie I stopnia na kierunek Gospodarka Przestrzenna prowadzony na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, z pominięciem procedury kwalifikacyjnej. Ponadto uczestnicy mogą liczyć na atrakcyjne nagrody.

Konkurs przebiega w trzech etapach następujących po sobie: eliminacje, etap centralny oraz finał konkursu. Eliminacje zostaną przeprowadzone w dniach 13 marca – 31 marca, a etap centralny oraz finałowy zaplanowano na 7 kwietnia.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie: www.konkurs.gik.pw.edu.pl