Wybrane problemy praktyki planistycznej, Kraków, 29.11.2019

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pt.: Wybrane problemy praktyki planistycznej.

Tematem przewodnim seminarium będą zagadnienia związane ze stosowaniem ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w procesie inwestycyjnym, związanym z wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Podczas seminarium zostaną omówione doświadczenia w tym zakresie, na przykładach dotyczących obszaru Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz Starostwa Powiatowego w Wieliczce. Ponadto przedstawione zostanie studium przypadku pt.: „Historia pewnych inwestycji, czyli o tym czego Urbanista nie dostrzegł, a Inwestor chciał skrzętnie wykorzystać” na podstawie doświadczeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Prelegentami na seminarium będą:

  1. Beata Słowik – Kowalkowski – Naczelnik Wydziału Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu
  2. Bartłomiej Garbacz – Sekretarz Powiatu Nowotarskiego
  3. Elżbieta Wywiał – Inspektor w Starostwie Powiatowym w Wieliczce, Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami
  4. Anna Cebula – Główny Specjalista ds. budownictwa w Starostwie Powiatowym w Wieliczce, Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami
  5. Michał Donocik – Kierownik Oddziału Gospodarki Przestrzennej w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Seminarium odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 r., w godz. 10.00-15.00 na ul. Szlak 65 w Krakowie (multimedialna sala konferencyjna na parterze budynku).

Koszt udziału w seminarium wynosi: 290 zł

UWAGA: koszt udziału dla członków SUP mających opłacone składki członkowskie do września 2019 r. (włącznie) to jedynie 50 zł.

Potwierdzeniem zgłoszenia udziału w seminarium jest przesłanie załączonej karty zgłoszenia (pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub pocztą na adres: Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY, ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków) oraz dokonanie płatności za udział w seminarium do dnia 25 listopada 2019 r. (w tytule przelewu prosimy o wpisanie: SEMINARIUM 29.11.2019 r. – Imię i Nazwisko)

Karta zgłoszenia

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.