Wrocławski magistrat zastosuje się do wyników referendum

W ostatnią niedzielę wrocławianie głosowali w pierwszym w powojennej historii miasta lokalnym referendum. Jego wyniki nie są wiążące – do urn poszło zaledwie 10% uprawnionych.

fot. Klearchos Kapoutsis | źródło: flickr.com | lic. CC-BY 2.0

fot. Klearchos Kapoutsis | źródło: flickr.com | lic. CC-BY 2.0

6 września, w dniu referendum ogólnopolskiego, we Wrocławiu odbyło się referendum lokalne, w którym mieszkańcy miasta mogli wypowiedzieć się o przyszłości miasta w tematach komunikacji, imprez masowych i rewitalizacji. W lokalach wyborczych pojawiło się 10,56% uprawnionych do głosowania, zaś w referendum ogólnokrajowym udział ten wyniósł 11,91%. W związku tak niską frekwencją wyniki referendum nie są wiążące, byłyby ważne, gdyby w głosowaniu wzięło udział 30% uprawnionych.

Na pytanie „czy jesteś za ochroną historycznego centrum Wrocławia poprzez stopniowe ograniczanie ruchu samochodowego w centrum, czyli na obszarze parku kulturowego »Stare Miasto«?” 67,5% głosujących odpowiedziało „tak” natomiast na „nie” było 32,5%.

Jedynym pytaniem, na które wrocławianie odpowiedzieli negatywnie było pytanie drugie: „czy jesteś za tym, aby w przyszłości we Wrocławiu powstało metro?”. 53,5% opowiedziało się przeciw wykonywaniu analiz dotyczących możliwości powstania linii kolejki, 46,5% głosujących było za.

Mieszkańcy chcą by Wrocław organizował duże wydarzenia, które pozytywnie będą wpływać na wizerunek miasta i będą rozwijać jego infrastrukturę. W trzecim pytaniu: „czy jesteś za tym, aby w przyszłości Wrocław ubiegał się o organizację imprez kulturalnych i sportowych o znaczeniu międzynarodowym, takich jak Europejska Stolica Kultury 2016 i World Games 2017?” za organizacją kolejnych imprez opowiedziało się 71,8% głosujących, przeciwnych było 28,2%.

Największy udział głosów na tak padł w przypadku ostatniego pytania. Za zwiększeniem nakładów na rewitalizację kamienic oraz wnętrz międzyblokowych i podwórek zagłosowało aż 89% osób.

Po zakończonym referendum prezydent Wrocławia, Rafał Dutkiewicz, podziękował osobom, które poświęciły czas i wzięły w nim udział. Magistrat uszanuje wybór mieszkańców i w swoich działaniach weźmie pod uwagę wyniki głosowania.