Wrocławski budżet obywatelski – zgłoś swój pomysł

Ruszyło zgłaszanie projektów w ramach budżetu obywatelskiego we Wrocławiu!

fot. Rafał Próchniak | flickr.com | CC BY-SA 2.0

Jest to już szósta edycja budżetu obywatelskiego we Wrocławiu. Swoje pomysły na zmianę najbliższego otoczenia mogą zgłaszać wszyscy pełnoletni mieszkańcy miasta.  Najszybszym sposobem jest wypełnienie internetowego formularza. Istnieje także możliwość złożenia wydrukowanego formularza na adres Biuro ds. Partycypacji Społecznej ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław. Termin upływa 18 lutego.

Projekty zgłaszać można w trzech kategoriach: ogólnomiejskiej, rejonowej i po raz pierwszy – zabytkowej. Kategoria ogólnomiejska dedykowana jest projektom, które oddziaływać będą na mieszkańców więcej niż jednego rejonu. Na ich realizację przeznaczono 4 mln zł, pojedynczy zgłoszony projekt może mieć maksymalny szacunkowy koszt wynoszący 1 mln zł.

Kategoria rejonowa przeznaczona jest dla mniejszych zadań – dla mieszkańców osiedla bądź dzielnicy. Zadania rejonowe rozdzielono na małe (do 250 tys. zł) oraz duże (do 750 tys. zł). Miasto podzielono na 14 rejonów, każdy z nich otrzymał pulę 1,5 mln zł.

Po raz pierwszy wprowadzono oddzielną kategorię poświęconą obiektom zabytkowym. Ma to na celu utrwalenie i popularyzację dziedzictwa kulturowego Wrocławia wśród mieszkańców. Pomysły w tej kategorii nie mogą dotyczyć obiektów, które są ujęte w rejestrze zabytków. Mogą być to natomiast elementy znajdujące się w obrębie zabytkowego zespołu budowlanego lub historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków lub obiekty posiadające wpis do gminnej ewidencji zabytków. Lokalizacja może nie być mieniem miasta, w takim przypadku potrzebna jest zgoda właściciela.

Ze względu na dosyć skromny budżet przeznaczony na tę kategorię – 250 tys. zł – magistrat podkreśla, że idealnie pasują tutaj detale architektoniczne, dekoracje malarskie, pomniki lub rzeźby. Koszt jednego projektu w tej kategorii nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Łącznie włodarze miasta na budżet obywatelski na rok 2019 przeznaczyli 25,25 mln zł.

Zgłaszane inwestycje lub działania muszą dotyczyć mienia miejskiego bądź muszą być zlokalizowane na terenie należącym do miasta. Propozycje, które będą sprzeczne z przyjętymi przez Wrocław programami i strategiami, nie przejdą weryfikacji formalno-prawnej. Podobnie będzie z pomysłami dotyczącymi wyłącznie infrastruktury podziemnej, wykonania dokumentacji projektowej czy generującymi wysokie koszty utrzymania. Nowością w tej edycji jest ograniczenie lokalizacji jednego projektu do 10 miejsc na terenie miasta.

Projekty, które zostaną zgłoszone do 18 lutego 2018 przejdą weryfikację pod kątem formalnym i merytorycznym, prowadzoną przez odpowiednie jednostki Urzędy Miejskiego. Zorganizowane zostaną także spotkania konsultacyjne. Zgłoszeniodawcy po weryfikacji będą mogli nanieść poprawki w niezbędnym zakresie.

Głosowanie zaplanowano na przełom drugą połowę października.

Organizatorzy zapraszają na warsztaty, na których będzie można dowiedzieć się jak wypełnić formularz, jakie są dokładne zasady obecnej edycji budżetu bądź poznać pomysły sąsiadów. Spotkania odbędą się:

  • 11 stycznia 2018 | 17:00 | Sektor 3 | Legnicka 65
  • 12 stycznia 2018 | 17:00 | BarBara | Świdnicka 8b
  • 19 stycznia 2018 | 17:00 | Ośrodek Postaw Twórczych | Działkowa 15

W poprzednim roku wrocławianie zgłosili 754 propozycji do budżetu obywatelskiego. Do głosowania dopuszczono 394 z nich. Ostatecznie mieszkańcy zdecydowali o realizacji 64 projektów.

Harmonogram Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego

  • Zgłaszanie projektów: 8 stycznia – 18 lutego
  • Weryfikacja projektów: 19 lutego – 31 maja
  • Spotkania konsultacyjne: 1 – 30 czerwca
  • Możliwość wnoszenia poprawek do zgłoszeń: 1 czerwca – 8 lipca
  • Ponowna weryfikacja projektów: 9 lipca – 24 sierpnia
  • Głosowanie: 14 września – 1 października
  • Ogłoszenie wyników: do końca października

strona internetowa | regulamin | facebook