Wraca pomysł podniesienia opłat za parkowanie w miastach

Wraca pomysł podniesienia maksymalnych stawek opłat za parkowanie w centrach miast. Skłania się ku temu Rząd Prawa i Sprawiedliwości. Opinie wśród władz samorządowych na ten temat są podzielone.

Obecnie za pierwszą godzinę parkowania zapłacimy maksymalnie 3 zł, a za kolejną o 20% więcej. Kwoty te pozostają niezmienione od kilkunastu lat. Utrudnia to kontrolę nad prowadzeniem skutecznej polityki zrównoważonego transportu, przede wszystkim przez brak zniechęcania kierowców do wjazdu do centrów miast własnymi samochodami.

Rząd ma wstępnie przygotowane dwa warianty rozwiązania: albo podniesienie górnej stawki o 50-75 %, albo pełną deregulację opłat za parkowanie. Samorządowcy proponują jeszcze inne rozwiązanie, to jest wprowadzenie – zamiast maksymalnej – minimalnej opłaty za godzinę parkowania w wysokości 5 zł.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, który zwrócił się z tym problemem do władz centralnych, zauważył również, że dzisiejsze wysokości opłat skutecznie zniechęcają potencjalnych inwestorów do budowy parkingów kubaturowych czy podziemnych. Z drugiej strony, niechętnie do pomysłów odnoszą się choćby władze Lublina. Samorządowcy z tego miasta twierdzą, że podniesienie opłat za parkowanie spowoduje spadek atrakcyjności centrum miast.

Ideę podwyższenia opłat za parkowanie wspierają także eksperci. Michał Beim z Instytutu Sobieskiego uważa, że Sejm powinien wpisać do ustawy o drogach publicznych wysokie stawki, np. 10 zł za godzinę. Zwiększy to możliwość manipulacji stawkami w wymiarze czasowym czy przestrzennym. Ponadto taka zmiana być może pozwoli na rozwiązanie problemu na wiele lat do przodu, tak aby po krótkim czasie nie była potrzebna kolejna nowelizacja przepisów.

Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR dodaje, że obecnie stawki opłat parkingowych rozminęły się z celem, jakim one służą. Jego zdaniem miejsca parkingowe w centrum powinny być użytkowane tymczasowo, w celu załatwienia niezbędnych spraw. Tymczasem z racji wzrostu dochodów społeczeństwa rotacja wyraźnie spadła, ponieważ coraz więcej osób może pozwolić sobie nawet na pozostawienie samochodu i wniesienie opłaty za cały dzień parkowania w płatnej strefie.

Z pewnością nie należy oczekiwać nagłych decyzji w kwestii opłaty za parkowanie, gdyż nie jest to obecnie jeden z priorytetów rządu. Niemniej Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęło rozpatrywanie tej kwestii.