Województwo świętokrzyskie z nowym planem zagospodarowania

Województwo świętokrzyskie przymierza się do uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego. 22 września plan zostanie przedstawiony radnym do uchwalenia.

swherb

Województwo Świętokrzyskie – herb

Prace nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego trwały od 2008 r. Ma on wdrożyć założenia polityki regionalnej zawarte w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 r. PZW nawiązuje do strategi rozwoju województwa i jak planuje Zarząd najważniejsze projekty będą realizowane w ramach programów operacyjnych “Polska Wschodnia” i Regionalnego Programu Operacyjnego woj. świętokrzyskiego. Środki unijne pochodzić już będą z nowej perspektywy budżetowej.

Plan wyróżnia osiem  obszarów charakteryzujących się specyficznymi problemami i potencjałem rozwoju. Kryteria wyodrębniają tereny na podstawie podobieństw m.in.: przyrodniczych, społecznych lub gospodarczych, które są barierami bądź czynnikami ich potencjalnego rozwoju. Do tych obszarów należą Miejski Obszar Funkcjonalny Kielc (wraz z ościennymi gminami) jako wiodący w regionie, obszary o największym potencjale rolniczym (wschód i południe regionu), Staszowski Obszar Aktywności Gospodarczej, obszar turystyczny Gór Świętokrzyskich i obszar turystyczno-uzdrowiskowy (okolice Buska-Zdroju i Solca-Zdroju).

Władze samorządowe stawiają również na rozwój ośrodków regionalnych i subregionalnych – zależy im na wzroście znaczenia miejscowości aglomeracji staropolskiej – Skarżysko-Kamienna, Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski. Ten obszar przestarzałego przemysłu ma być objęty szerokimi działaniami aktywizacji społeczno-gospodarczymi.

PZPSwietokrzyskie

Obowiązujący Plan zagospodarowania – Infrastruktura techniczna i transport

W nowym planie nie pojawia się już idea utworzenia tzw. “Morza Chęcińskiego” (planowanego od czasów II RP zbiornika wodnego w okolicach Chęcin), która blokowała duże tereny inwestycyjne pod Kielcami. Ponadto planuje się również powiększenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Plan zagospodarowania województwa ustala powstanie nowego portu lotniczego dla Kielc – w Obicach, natomiast istniejące w Masłowie pełniłoby rolę nadal sportowo-rekreacyjną. Województwo stawia przede wszystkim na rozwój infrastruktury drogowej. I tak znalazły się zapisy o dokończeniu dróg ekspresowych S7 i S74 oraz budowie (zgodnie z KPZK 2030) nowej – łączącej Kielce z Tarnowem  – S73. Kolejnym elementem budującym korytarz w stronę południową byłoby dobudowanie torów na odcinku Busko-Zdrój — Żabno łącząc tym samym linie kolejową 73 Kielce-Tarnów. Te inwestycje leżą jednak już w gestii politycznej na szczeblu krajowym.