“Wczujmy się w klimat” – miejskie plany adaptacji do zmian klimatu

W Ministerstwie Środowiska, w obecności Pawła Sałka, wiceministra środowiska, pełnomocnika rządu ds. polityki klimatycznej, została podpisana umowa na realizację nowatorskiego projektu „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”.

źródło: mos.gov.pl

 „Wczujmy się w klimat!” to hasło kampanii nowatorskiego projektu „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Jego celem jest przeprowadzenie analizy podatności każdego z miast na zmiany klimatu i zaplanowanie działań adaptacyjnych do stwierdzonych zagrożeń.

 „Miasta są szczególnie narażone na wpływ zmian klimatycznych. Plany mają pomóc uodpornić i przystosować je do zmieniających się warunków” – powiedział wiceminister Paweł Sałek.

Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców. Będzie również wsparciem dla władz lokalnych w pozyskiwaniu środków finansowych na działania inwestycyjne. Miejskie Plany Adaptacji to pierwszy w Europie projekt adaptacji do zmian klimatu organizowany na taką skalę. Jego efektem będzie przygotowanie planów adaptacji dla 44 miast-partnerów projektu.

Zobacz listę miast-partnerów

„Adaptacja do zmian klimatu nie jest wysiłkiem jednorazowym, jest nieprzerwanym cyklem przygotowań, działań i oceny efektów. Zmiany klimatyczne są problemem, którego nie można zostawić następnemu pokoleniu” – podkreśla minister Szyszko.

W ramach projektu zaplanowano szeroką kampanię informacyjno–edukacyjną, która będzie służyć podnoszeniu świadomości mieszkańców w zakresie zmian klimatu i adaptacji do ich skutków.

Projekt jest realizowany przez wiodące podmioty działające w sektorze ochrony środowiska – konsorcjum składające się z: Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz firmę konsultingowo-inżynierską Arcadis.

„Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, który stoi na czele konsorcjum realizującego projekt, współpracował już z Ministerstwem Środowiska w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Ma doskonałe zaplecze i doświadczenie, by ten projekt z powodzeniem przeprowadzić” – powiedział Szymon Tumielewicz, zastępca dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Środowiska.

Ministerstwo Środowiska jako koordynator projektu, będzie na bieżąco monitorować proces realizacji, tak by zapewnić efektywną współpracę stron projektu oraz wysoką jakość powstających planów adaptacyjnych.

Projekt będzie finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko oraz ze środków budżetu państwa.

źródło: www.mos.gov.pl