AKTUALNOŚCI

Warsztaty urbanistyczno-architektoniczne „Włócz się… po mieście” – Łódź, 18-20.03.2015

Konferencja „Włócz się… po mieście” to inicjatywa członków Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej CIRKULA. Jako osoby zainteresowane tematyką rewitalizacji miasta Łodzi chcielibyśmy przybliżyć to studentom z całej Polski. Jesteśmy bardzo dumni, że to właśnie centrum Łodzi ma być pierwszym w Polsce gruntownie zrewitalizowanym obszarem. W związku z tym, tematyka naszej inicjatywy jest ściśle związana z pierwszym priorytetowym projektem, jaki będzie miał miejsce w naszym mieście, a mianowicie z przebudową ulicy Włókienniczej.

Nawiązaliśmy współpracę z Biurem ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy działającym w Urzędzie Miasta – skąd możemy liczyć na wsparcie merytoryczne i dostęp do materiałów naukowych. Chcemy promować zarówno łódzką rewitalizację jak i Politechnikę, pokazując że jako studenci również jesteśmy zaangażowani w nie tylko akademickie, ale i miejskie wydarzenia, a nasi wykładowcy nieraz biorą udział w projektach na tak dużą skalę.

program

Program warsztatów, źródło: mat. organizatora

Konferencję planujemy na trzy dni. Pierwszy z nich będzie merytorycznym wstępem do projektu z wystąpieniami łódzkich specjalistów i osób zaangażowanych w przebudowę ul. Włókienniczej. Następnie uczestnikom zaproponujemy spacer po projektowanym obszarze i ogólną inwentaryzację. Dzień drugi to dzień pracy nad projektami, podczas którego uczestnicy będą mogli skorzystać z rad naszych ekspertów. Zadaniem grup warsztatowych będzie opracowanie koncepcji przestrzennego rozwoju ul. Włókienniczej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Będziemy również starali się przedstawić uczestnikom zasady CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design), czyli możliwości takiego kształtowania przestrzeni aby zminimalizować przestępczość. Ostatniego dnia odbędzie się prezentacja pomysłów i wniosków, wspólna dyskusja oraz wymiana doświadczeń, myśli i praktyk.

Przede wszystkim, jako członkowie Cirkuli, chcielibyśmy pozostając w murach uczelni – wyjść naprzeciw problemom łódzkim oraz mieć realny wpływ na kształtowanie się przestrzeni w mieście.

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.