Warszawa: Ratusz chce decyzję środowiskową dla projektu Czerniakowska-bis

Warszawski ratusz informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w  ramach którego przystępuje się do przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Czerniakowskiej-bis na odcinku od ul. Czerniakowskiej do ul. Wolickiej z wyłączeniem skrzyżowania z Trasą Siekierkowską w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Przedmiotem decyzji, która ma zostać wydana w sprawie jest ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla wyżej opisanego przedsięwzięcia. Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski do dnia 14.10.2014 r., w pokoju 414 budynku przy Placu Starynkiewicza 7/9 (od poniedziałku do piątku od 8 do 16). Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Prezydent m.st. Warszawy.

Czerniakowska-bis

Czerniakowska-bis ma być dwupasmową trasą łączącą Trasę Siekierkowską oraz skrzyżowanie ulic Gagarina i Czerniakowskiej. Ma ona ułatwić dojazd do osiedli rozbudowujących się w tej części Mokotowa. Pozwoli także skrócić drogę między Trasą Siekierkowską a Sielcami i Wisłostradą. W pasie pomiędzy jezdniami zarezerwowano teren pod linię tramwajową, jednak komunikacja szynowa nie powstanie w pierwszym etapie projektu.