AKTUALNOŚCI

Warszawa przygotowuje się do zmiany Studium

Władze stolicy przygotowują się do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Jak zapowiadaliśmy w styczniowym artykule, w najbliższym czasie stolica tworzyć nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania będzie Warszawa. Rozpoczęcie głównych prac projektowych przewidywane jest jeszcze w tym roku. Wiceprezydenci miasta oraz urzędnicy stołecznego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego informowali o nich na odbywających się w ostatnim czasie wydarzeniach. Obecny dokument obowiązuje od ponad 11 lat i był już kilkakrotnie zmieniany uchwałami radnych.

Obecnie projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzania nowego Studium podlega opiniowaniu przez Rady stołecznych Dzielnic. Podjęcie uchwały przewidywane jest na jedną z najbliższych sesji warszawskiej Rady Miasta.

Stołeczne Biuro Architektury zleciło szereg opracowań, które mają stanowić wkład merytoryczny do nowego dokumentu. Zaliczyć do nich można m.in. aktualizację opracowania ekofizjograficznego czy opracowanie dotyczące kształtowania warunków klimatycznych w Warszawie. Planowana jest realizacja m.in. opracowania dotyczącego aktualizacji mapy geologicznej Warszawy, delimitacji Skarpy Warszawskiej i terenów o niekorzystnych warunkach posadowienia obiektów budowlanych.

Wycinek ze studium z 2010 roku. Graf. UM Warszawa

Warsztaty poprzedzające prace

W stolicy odbywa się właśnie cykl spotkań warsztatowych Grow with Warsaw. Nakierowane są one dla inwestorów i mają umożliwić zaprezentowanie polityki przestrzennej miasta oraz prace nad wskazówkami do nowego dokumentu Studium. Organizatorem projektu są: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, a partnerem organizacyjnym Urban Land Institute Poland. W grudniu odbyły się spotkania dotyczące rozwoju rynku handlu i usług oraz rewitalizacji. Kolejne spotkania poświęcone będą sektorowi rynku nieruchomości wielofunkcyjnych, przestrzeni publicznych i zieleni, rozwojowi rynku mieszkaniowego oraz rozwoju gospodarczym miasta.

W tym tygodniu odbyły się również warsztaty pt. Osiedla Warszawy, którego celem jest opracowanie pomysłów dla nowych wielofunkcyjnych osiedli. O przyszłym wyglądzie nowych warszawskich osiedli mieszkaniowych, w tym o ich funkcji mają decydować sami warszawiacy. Pilotaż obejmuje dwa obszary na prawym brzegu Wisły, wzdłuż ulicy Modlińskiej oraz linii kolejowej nr. 9 czyli Port Żerański oraz Żerań FSO. W ubiegłym tygodniu odbyła się prezentacja efektów pierwszego etapu warsztatów trójstronnych. Efekty, zaprezentowane publicznie publicznie, będzie można ocenić na spotkaniach konsultacyjnych:

  • 17 marca (sobota), w godzinach 11:00-15:00, w Urzędzie Dzielnicy Białołęka
  • 22 marca (czwartek), w godzinach 16:00-20:00, w Urzędzie Dzielnicy Białołęka
  • 27 marca (wtorek), w godzinach 16:00-20:00, w Żłobku nr 58, przy ul. Krzyżówki 24

Pod koniec kwietnia, po zebraniu uwag i spotkaniu z inwestorami, nastąpi publikacja raportu podsumowującego cały proces dialogu, wypracowane rozwiązania, a także wyniki konsultacji społecznych. Materiały analityczne będą cennym źródłem wiedzy przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także miejscowych planów zagospodarowania.

Tereny podlegające zmianie studium w 2018 | fot. UM Warszawa

Korekta obecnego dokumentu już niedługo

W międzyczasie wprowadzone będą w życie kolejne zmiany w bieżącym dokumencie. To drugi etap zmian, przygotowywanych od kilku lat. Obejmie on części dzielnic Mokotów, Ursynów, Wawer, Włochy i Wola. Szczegóły tych zmian na stronie magistratu. O poprzedniej zmianie w dokumencie pisaliśmy w 2014 roku.

Po przyjęciu zmian Rada Miasta zajmie się uchwałą o nowym projekcie studium.