Warszawa: Prezentacja projektów nowych budynków TR Warszawa i Muzeum Sztuki Nowoczesnej

„Sobota na placu” to prezentacja projektów nowych siedzib TR Warszawa i Muzeum Sztuki Nowoczesnej, przygotowanych przez biuro architektoniczne Thomas Phifer and Partners.

Na przyszłym placu budowy wymalowane zostaną plany parterów obu gmachów. Pokazany zostanie rozkład pomieszczeń i ich funkcje. Zwiedzający zobaczą, gdzie znajdą się m. in. wejścia do budynków, lobby muzeum i foyer teatru, sale teatralne i wystawowe, kawiarnie, księgarnie i inne pomieszczenia.

W programie wydarzenia zaplanowano prezentacje renderingów i rzutów architektonicznych obu budynków, spacery po przyszłych siedzibach, prowadzone przez aktorów z zespołu TR Warszawa i pracowników MSN, rodzinne warsztaty architektoniczne, żywy łańcuch mieszkanek i mieszkańców Warszawy wokół obrysu przyszłych siedzib TR Warszawa i MSN, wykonanie fotografii z lotu ptaka oraz dyskusja o projektach siedzib teatru i muzeum, a także o roli nowego Placu Defilad w życiu społeczno-kulturalnym miasta z udziałem: architektów, przedstawicieli miasta, TR Warszawa, MSN i Placu Defilad, specjalistów-teoretyków zajmujących się przestrzenią miejską i architekturą oraz mieszkańców i dziennikarzy.

Harmonogram – 19 września

  • 13-16:00 oprowadzania, warsztaty rodzinne
  • 16:30 wspólne zdjęcie na planie obu siedzib
  • 17:00 debata

Na oprowadzania po przyszłych siedzibach MSN i TR Warszawa oraz na warsztaty rodzinne obowiązują rezerwacje miejsc (zapisy na stronie www.artmuseum.pl). Warsztaty i działania animacyjne prowadzone są przez działy edukacji TR i MSN we współpracy ze Spotlight Kids, uczestnikami projektu Archipelag Pokoleń Towarzystwa Inicjatyw Twórczych Ę oraz grupy Warszawiacy Międzypokoleniowo.