Warszawa konsultuje program mieszkaniowy

W stolicy rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu polityki mieszkaniowej Mieszkania2030. Konsultacje trwają od 11 lipca do 6 października 2017 r.

Konsultowana polityka wyznaczy nowe kierunki dla rozwoju mieszkalnictwa w Warszawie. Ma na celu podniesienie jakości zamieszkiwania obecnych i przyszłych mieszkańców miasta. Dotyczy zarówno mieszkań komunalnych, zasobu stołecznych Towarzystw Budownictwa Społecznego, jak i inwestycji na rynku prywatnym.

Podsumowanie konsultacji odbędzie się w środę, 18 października w Centrum Kreatywności przy ulicy Targowej.

Polityka mieszkaniowa – Mieszkania2030 wspiera zrównoważony rozwój miasta m.in. poprzez:

  • zwiększenie jego policentryczności
  • tworzenie osiedli wyposażonych w zróżnicowaną infrastrukturę oraz przestrzeń wspólną
  • poprawę jakości przestrzeni publicznej
  • innowacje mieszkaniowe
  • tworzenie warunków do powstania silnych, wspierających się społeczności
  • wyznaczanie standardów w mieszkalnictwie, które zagwarantują wysoką jakość życia w stolicy

Główne wyzwania zdefiniowane przez Politykę mieszkaniową – Mieszkania2030 to:

  • dostarczenie oferty dostępnych mieszkań dostosowanych do różnych potrzeb warszawianek i warszawiaków, w tym, w szczególności pomoc najsłabszym oraz zaspokojenie ich potrzeb;
  • zwiększająca się długość życia;
  • migracje (zarówno wewnątrz kraju, jak i pomiędzy państwami)
  • przyciąganie talentów.

Miasto będzie podnosić jakość własnych zasobów lokalowych oraz prowadzić politykę mieszkaniową zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Po zakończeniu konsultacji projekt polityki mieszkaniowej zostanie poddany ponownej analizie i po przejściu procedury uzgodnień trafi pod obrady Rady m.st. Warszawy.


Projekt Polityki Mieszkania 2030 link >>>