Warszawa: Inwestycja miejska w ramach specustawy mieszkaniowej

Pierwszy wniosek w ramach specustawy mieszkaniowej na warszawskiej Ochocie składa miejska spółka. Towarzystwo Budownictwa Społecznego planuje swoją inwestycję przy ulicy Grójeckiej w sąsiedztwie hali Banacha.

Wizualizacja budynku TBS na warszawskiej Ochocie | wiz. JEMS | za: wniosek w ramach specustawy mieszkaniowej

We wniosku złożonym w ramach specustawy mieszkaniowej TBS zapowiada tanie mieszkania na wynajem – w tym dla osób z niepełnosprawnościami, miejski plac z zielenią, Izbę Pamięci i lokale usługowe w parterze. Projekt przewiduje cztery punktowce połączone w całość łącznikami. Najwyższa część tak zaprojektowanego budynku stanęłaby w samym narożniku przy ulicy Stefana Banacha. Pozostałe trzy “wieże” utworzyłyby sekwencję budynków wzdłuż ulicy Grójeckiej. Projekt (JEMS Architekci, 2009) został wyłoniony w ramach konkursu architektonicznego.

W 2018 przeprowadzono spotkania z mieszkańcami, badanie ankietowe oraz dyżury w punktach informacyjnych w celu określenia oczekiwanych przez mieszkań funkcji. Przestrzeń handlowo-usługowa zostanie zagospodarowana w formule mieszanej, czyli  obejmować będzie zarówno wydzielone sklepy, jaki i “halę” ze stoiskami lub boksami. Przestrzeń usługowa będzie miała mieszany charakter pod względem doboru branż, jednak dominować będzie branża spożywczo-gastronomiczna z częścią konsumpcyjną sprzyjającą integracji. W ramach tej inwestycji może powstać Izba Pamięci o martyrologii mieszkańców na pobliskim placu Zieleniaka w czasie II wojny światowej.  Przewidziano również możliwość ulokowania w budynku placówek żłobkowych i przedszkolnych.

Wniosek na podstawie specustawy

Planowana inwestycja ma powstać na działkach o numerach ewidencyjnych: 1/2, 2/5, 2/6, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 61/9, 61/10, 61/11, 61/12, 61/13, 61/14 oraz częściach działek 1/1, 2/1, 3/1, z obrębu 2-03-09 przy ul. Grójeckiej.  Wniosek został złożony na mocy specustawy z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Specustawa mieszkaniowa, której zwiększenie podaży gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, obowiązywać będzie do 2028 roku. Procedura ta nie wymaga zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dotyczy budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 25 lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych o łącznej liczbie nie mniejszej niż 10. W Warszawie inwestycje realizowane na mocy specustawy regulują dodatkowo standardy urbanistyczne, przyjęte przez Radę Miasta 30 sierpnia 2018 roku.

Planowana inwestycja znajduje się na terenie, na którym obowiązuje plan miejscowy rejonu ul. Opaczewskiej. Radni Warszawy uchwalili go 23 lutego 2012 roku. Inwestycja TBS jest niezgodna z obowiązującym dokumentem w zakresie liczby miejsc parkingowych. Rozwiązanie tłumaczone jest bardzo dobrymi warunkami komunikacyjnymi dla mieszkańców u zbiegu ulic Banacha i Grójeckiej (kursują tam zarówno autobusy, jak i tramwaje). Studium Warszawy z 2006 roku w tym rejonie Ochoty określa zabudowę “o funkcji mieszkaniowej z niezbędnymi inwestycjami celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej” (teren C. 30).

Teren u zbiegu ulic Grójeckiej i Stefana Banacha jest teraz wolny od zabudowy. W otoczeniu dominuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z lat 70. ubiegłego wieku.

Wizualizacja budynku TBS na warszawskiej Ochocie | wiz. JEMS | za: wniosek w ramach specustawy mieszkaniowej

Wizualizacja budynku TBS na warszawskiej Ochocie | wiz. JEMS | za: wniosek w ramach specustawy mieszkaniowej

Co ciekawe obecna Architekt Miasta, Marlena Happach, zarządzająca Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego, dwa lata temu wskazywała obejście przepisów planów miejscowych jako wadę specustawy mieszkaniowej:

Wydaje się, że specustawę wymyślono, aby przyspieszyć proces zabudowy mieszkaniowej, co samo w sobie nie jest złym pomysłem. Nie mogę jednak zrozumieć dlaczego, przywołując argument, że planów miejscowych jest za mało, stwierdzono jednocześnie, że nie trzeba ich respektować i można użyć innej ścieżki.

– mówiła Marlena Happach w wywiadzie dla wprost.pl.

Konsultacje do 23 lutego

Uwagi do wniosku można zgłaszać do 23 lutego 2021 roku:

  • pisemnie na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy (ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa),
  • przez ePUAP w formie poświadczonej podpisem elektronicznym
  • lub e-mailem na [email protected]

Ostateczną decyzję podejmie Rada m.st. Warszawy.

Pozwolenie na jego budowę budynku w tym miejscu wydano już w 2017 roku, ale w kwietniu 2020 wojewoda mazowiecki stwierdził nieważność dokumentu właśnie z powodu niedostatecznej liczby miejsc parkingowych względem zapisów planu.