Warszawa będzie miała nową strategię i plan ogólny

Warszawa zapowiedziała prace nad nową strategią rozwoju miasta – “Warszawa 2040+”, a także planem ogólnym.

Stolica dołącza do kilkuset gmin, które już rozpoczęły prace nad zastąpieniem Studium nowymi dokumentami.

Warszawa panorama | unsplash
Warszawa | fot. unsplash

Zgodnie z aktualną wersją przepisów, czas na przygotowanie planu ogólnego i strategii dla gmin upływa z końcem 2025 roku.

Aktualne Studia Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla polskich gmin przestaną obowiązywać ostatniego dnia grudnia 2025 roku. Od 1 stycznia 2026 roku w przypadku braku planu ogólnego, to możliwość inwestowania poprzez warunki zabudowy chwilowo ustanie do czasu uchwalenia planu ogólnego.

Jednak plan ogólny nie jest jedynym dokumentem który ma zastąpić studium – część zapisów znajdzie się w Strategii Rozwoju Gminy w nowej wersji, a oba dokumenty będą powiązane. Strategia i plan ogólny będą stanowiły bazę do opracowywania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Warszawa: zbieranie wniosków po wakacjach

W dniu 4 lipca Rada m.st. Warszawy podjąc ma decyzję w sprawie rozpoczęcia prac nad strategią i planem ogólnym. Po wakacjach miasto planuje spotkanie informacyjne dla wszystkich osób zainteresowanych pracami nad dokumentami. Planowana jest ankieta na temat priorytetów rozwojowych miasta, a także można będzie zlożyć wnioski do planu zgonie z procedurą.

Obecnie obowiązującą Strategię #Warszawa2030 radni Warszawy przyjęli w 2018 roku. Miasto zleciło już ocenę jej aktualności.

Blisko 1/4 gmin zaczęła prace nad planami

Co najmniej 568 samorządów przystąpiło do sporządzania planu ogólnego gminy – poinformowało kilka dni temu Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Tyle gmin zgłosiło do 13 czerwca zbiory danych przestrzennych dla planu ogólnego.

Wśród tych gmin jest wiele miast. W Gdyni w terminie zbierania wniosków, czyli do 10 maja, wpłynęło około 550 pism mieszkańców. W Gdańsku wnioski zbierano do 14 czerwca. W Toruniu prace nad planem ogólnym trwają od marca. Zainteresowani mogli składać wnioski do końca maja. Uchwałę o sporządzeniu planu ogólnego przyjęto w grudniu 2023 roku. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy zbierała wnioski do planu do połowy marca. W tym czasie wpłynęło ponad 170 pism.

Kraków, Wrocław i Lublin zbierają wnioski

Trwa zbieranie wniosków do planu ogólnego dla Krakowa. W dniu 24 maja 2024 r. ukazało się kolejne Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa o wydłużeniu terminu składania wniosków do Planu Ogólnego Miasta Krakowa. Tym razem termin przesunięto na dnia 30 czerwca 2024 r.

Informacje oraz pomoc w wypełnieniu wniosku udzielane są w czerwcu 2024 r. w wybranych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa od poniedziałku do piątku od 7:40 do 15:30:

  • Plac Wszystkich Świętych 3-4 (sala Dziennika Podawczego, stanowisko nr 2)
  • ul. Wielicka 28A (sala obsługi, stanowisko nr 8)
  • os. Zgody 2 (pokój nr 8)
  • ul. Mogilska 41 (Dziennik Podawczy, pokój nr 3).
Krakowskie Studium straci ważność po przyjęciu planu ogólnego | fot. bip.krakow.pl

W Lublinie wnioski składać można do 31 lipca 2024 r. w formie elektronicznej (pod adres [email protected] lub https://decyduje.lublin.eu/pl/) oraz papierowej (w Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin lub listownie na adres: Urząd Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin).

Wrocław wydłużył termin zbierania wniosków do 2 sierpnia 2024 roku. Papierowe wnioski złożyć lub wysłac można do Wydziału Planowania Przestrzennego we Wrocławiu zaś te elektroniczne – wysłac pod [email protected] lub za pośrednictwem e-PUAP.

W Szczecinie uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego została przedstawiona radnym w dniu 18 czerwca.