Warmińsko-Mazurskie: Dotacje dla rewitalizacji obszarów miejskich

Województwo Warmińsko-Mazurskie ogłosiło nabór projektów w ramach Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, związki lub stowarzyszenia samorządów, organizacje pozarządowe, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe. W ramach prowadzonego naboru dofinansowane mogą zostać projekty uwzględniające elementy dotyczące aspektów rewitalizacji obszaru, obejmujące zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych oraz gospodarczych.

Po dwukrotnej zmianie daty, termin naboru projektów mija 19 września. Wnioski o dofinansowanie należy składać w urzędzie marszałkowskim, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91 w Olsztynie. Dotacja pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Wytyczne i więcej informacji.